VAN DE OOGARTS NAAR 'n Greep uit onze voorraden Gebr. C. en J. Maas 00YD0NK SNOEKJES r a ^sss^ IMMo-tn TAuii POL'S SLAGERIJEN Havendorp Erkend leverancier van alle Ziekenfondsen Bellamypark 38, Vlissingen Welke dame zou geen mooie wollen stoffen of zijden JAPON willen hebben voor de a.s. Kerst dagen Wij tonen U gaarne vrijblijvend onze zeer uitgebreide collectie Japonnen. Geen seriegoed. Walstraat 32 Vlissingen Telefoon 2067 Enkele schaarse artikelen welke wij zeer be perkt voorradig hebben Amerik. Nylon Kousen f 9.75 Lakens geborduurd f 9.69 Slopen geborduurd Schortenbont Prima Overalls maat 48 t.e.m. 58 maat 48 f 12.10 Afgepaste Tafelzeilen Natuurlijk is dit een aanbieding van de N.V. voorheen Bouman-Noach Lepelstraat 5-7, Vliss. Fa. A. J. Witte 6 Zn Artistieke Bloembinderij U koopt toch ook bij de adverteer ders in De Scheldebode Dit blad wordt ie dere Vrijdag huis aan huis bezorgd! CC Doktersdienst Apothekersdicnst lllilllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM hniiil iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(IIIII||IIIIIII|IIIIIII| 1 1 ii» ca ÜJ LU X ca LU O M z CO co LU ca Q_ LU Q III Onze Specialiteit! Gesneden Rode Kool Gesneden Savoye Kool Gesneden Soepgroenten Gesneden Andijvie Geschrapte Worteltjes Reclame artikelen 2 kilo Sterappelen 45 ct 3 k. Gies. Wildeman 50 ct 10 kilo Aardappelen 90 ct 1 ki'o Tomaten 35 ct 1 literblik Appelmoes 65 ct Grote partijen Goudreinetten, Bellefleurs, Cox Oranje, Glorie v. Holland, Jonathan, enz. Met Sinaasappelen en Manderijnen geven wij U de garantie steeds goedkoper en beter gesorteerd te zijn Zuurkool en zoute snijbonen speciale ar tikelen voor nu Vraagt prijs van onze Diepvriesproducten Gezond en Goedkoop Goedkoop en Goed, als Maas het doet Oude Markt 18, Telefoon 2632, Vlissingen Havendorp, Telefoon 2363, Vlissingen "O 22 m Co O co m m Z O m M O m TO -u TO O m U komt toch ook even kijken bij DAMESCONFECTIE ïlu $1. ïlicaiaai imee>i u-eAJUo&jfczn, ti, m-oAdt Piet Pan g^amelPiatid w-esA KeA&ltijd Dus tijd om o.a. te bestellen k€R$tROllAÓ€S rund of varkens kCRSthammetjes VARkensfRicanöeAu ossehAAS cöntReplet kalfsfRicanöeAu lamsBOut enz. Voor Kerstmis hebben wij een bijzonder grote sortering fijne vleeswaren in alle prijzen Wilt U verzekerd zijn van prima kwaliteit, bestelt U dan bij De Oude Stad De Nieuwe Stad Noordstraat 84, Tel. 2681 en Bloemenlaan30, Tel. 2592,\?liss. 180x241 (2-pers) p. st. f 2.93 Flanel crème p. M. f 1.52 Flanel gestreept p. M. f 1.29 en f 2.02 p. M. f 2.09 125 x 145 cM. f 9.75 pracht patronen. Sfeenenbeer 15, Vlissingen VAN Df WERELD BLOEMEN-EXPRESSE Geeft U orders bijtijds op voor Kerstmis en Nieuwjaar voor Indonesië - Ned. West-Indië en overige were'ddeieo Toekomstig adres Badhuisstraat 4, bij het Betje Wofffplein, Vliss. Agent ,,De Scheldebode" H. v. d. Heijden Rijwielhandel Roerplein 449 Mevrouw, het juiste adres voor speciaal Sirius en Hols Honden en Kattenbrood is Noordstraat 19 Vlissingen Gratis een proefpakje Aan de spits staan onze fijne Vleeswaren, uitgebreide sortering Woltering-Verburg Kerkstraat 5, Telefoon 2614 Vlissingen 5 pond uien en 5 pond wortelen samen 50 cent. Gieserwildeman [stoofperen] 10 kilo voor f 1.— Lekkere handperen 3 kilo voor 50 cent. DE HALI Noordstr. 80, Telefoon 2792 Vlissingen Dringend! Koop nog vandaag een pakje B. F. M. en proef de fijn ste kwaliteit! Ochtendvoer, Kippenvoer, Dui- venvoer, alle Vogelzaden. Tro pische vogels, alles op dit gebied Noordstraat 19 Vlissingen Bibliotheek „Maarten Luther" Wilhelminastraat 21, Vlissingen Uitgeven van boeken 's Woen- dags van 7-8 uur. 's Zaterdags van 4-6 uur, Leesgeld 7 cent per deel per week Catalogus 50 cent verplichtend. Ruim 2500 boeken waaronder de nieuwste B. F. M., dat is Benninga's Friesche Margarine; dat is de Beste en Fijnste margarine Moeders geen tijd, geen bezwaar want bij Piet Maas, Walstraat 40 koopt ge Uw grpente panklaar. In plaats van één pakje roombo- ter a f 1.20 koopt U 3'/a pakje B. F. M. voor f 1,19 Te koop in goede staat zijnde Godin-keukenkachel, klein model van Dalen, Dortmanstraat 6 VI. te bevragen van 6-8 uur Reclame-aanbieding, Fijne advo caat van Brandewijn f 1.90 per halve fles. Alleen bij Fa. Hilder- nisse St. Jacobsstr. 24 Vlissingen B. F. M. is alleen verkrijgbaar bij A. H. C. Mercy, Scherminkelstr. 32 en bij L. de Keyzer Haven dorp Soepgroenten, uien enz. Gesne den zoute bonen. Blanke zuurkool Steeds verse groente enz bij Piet Maas Walstraat 40. Vlissingen Te koop 3 paar Schoenen maat 30, 31 en 40. J. Stroo Bloemen laan 84, Vlissingen Als ik tweemaal met m'n fietsbel bel; Zing tralala vrij en blij en 50 van de nieuwste platen horen bij de electrische koffergramafoon met extra 10 watt luidspreker voor Uw feestavonden te huur bij J. Adriaanse Walstraat 22 VI. Te koop een goed onderhouden Jaarsma haard. Koudekerkseweg 102, Vlissingen Nu is het tijd om zelf zure ha ring in te maken. Koopt dus eerste soort volle inmaakharing 8 cent per stuk bij Frans de Muijnck Oude Markt 10, Tel. 2189 Vlissingen Te koop Jongens-winterjas, leef tijd 13-14 jaar. Tevens een mu ziekstandaard. Te bevragen, Zeilmarkt 14 bov., Vlissingen Goud- en Tropische vissen. Be nodigdheden voor Uw aquarium koopt U bij Noordstraat 19, VI. Zoete Sinaasappelen, Zoete Man derijnen, Noten, Kastanjes, Mooie fruitmanden, Bowls, Zoete drui ven enz. Piet Maas, Walstraat 40 Te koop prima Stofzuiger 220 v. Eiken kamerbuffet en Theekastje Noordstraat 50, Vlissingen Te koop Emaille haardkachel, (wijnrood) Scheldestraat 10, VI. Te koop Lederen rijbroek. Rij wielhandel H. v. d. Heijden, Roerplein 449, Havendorp Heerlijk van smaak is onze 40% kaas zonder korst. Ook met ko mijn 30 cent per 100 gram. Woltering-Verburg Kerkstraat 5, Telefoon 2614 Vlissingen Firma A. J. Witte en Zonen Artistieke Bloembinderij Stenenbeer 15, tegenover Post kantoor Vlissingen, Telefoon 2217 Kerstbomen van 1 tot 5 meter Uitgestald Bloemmisterij Kou denhoek 86, Toekomstig adres. Badhuisstraat 4, bij het Betje Wolfplein Vlissingen Bloemenhuis „Dagelinckx" biedt U aan 1 cyclame met luxe gla- zuurpot voor f 2.— Te koop gevraagd, alle soorten Tweedehandsgoederen, Noord straat 50 Vlissingen Te koop nieuwe Swagger en een dieux-piece pakje. St. jacobsstr. 20, Vlissingen Grote Stoofperen 3 kg voor f 0.50 Sterappels en Bellefleur 25 cent Goudreinetten 35 cent Jonathans 30 cent per kg. „Centrum", Kerkstraat 4 Vlissingen 10 prima Inmaakharingen voor 60 cent, Gerookte en gestoomde bokking, j. de Ridder Leliënlaan 29 Vlissingen Wist U dat? Wij leveren al onze bloemstukjes af in luxe glazuur- schaaltjes, Bloemenhuis „Dagelinckx" VI. „WEIHNACHTSORATORIUM" op 20 December Op 20 December a.s. om acht uur zal de Vlissingse Oratoriumvereniging het Weihnachtsoratorium van J. S. Bach uit voeren in de St. Jacobskerk. Als solisten zullen optreden de sopraan Dora van Doorn-Lindeman, de alt Riek van Veen, de tenor Wiebe Drayer, als mede de bas Otto Couperus. De instrumentale begeleiding zal wor den verzorgd door de Vlissingse Orkest vereniging, versterkt door prominente leden van het Residentie-orkest. De alge hele leiding berust bij de heer Jan Kuiler, directeur van de Oratoriumvereniging. De leerlingen van de R.H.B.S. en U.L.O.- scholen alhier zullen tegen een geringe vergoeding de generale repetitie kunnen bijwonen. De verwachtingen zijn hooggespannen voor deze uitvoering, welke ongetwijfeld flinke belangstelling zal trekken. ST. NICOLAASVIERING PERSONEELS VERENIGING „DE SCHELDE" Ruim 300 kinderen van de leden der Personeelsvereniging ,,De Schelde" heb ben zich Zaterdagmiddag in het Schelde- kwartier kostelijk geamuseerd. Hun werd n.l. een St. Nicolaasfeest aangeboden, dat naast het bezoek van de Sint met zijn knecht, uitstekend verzorgd was door het -gezelschap de Schakel uit Breda. De leider van het gezelschap, de heer Mathijssen, met de beide clowns Craszy en Craszy deden de kinderen, die af en toe zelf aan verschillende trucjes mochten meedoen, genieten van rijwiel- en grondacrobatiek, goochelen en buikspreken. Aan het slot werd in het bijzijn van de goede Sint aan elk kind een flink feestpakket uitgereikt. Zoals elk jaar ging het jonge volkje wel voldaan huiswaarts. Des avonds werd voor de ouderen een goed verzorgde cabaretavond gegeven. De oud-directeur van de Kon. Mij. „De Schelde", Ir. H. C. Wesseling en zijn echtgenote, waren des middags geruime tijd bij de kindervoor stelling aanwezig. PREDIKBEURTEN te Vlissingen op Zondag 11 Dec. 1949 Evang. Lutherse Kerk, Walstraat10.30 uur Ds. H. Johannes. Doopsgez. Gemeente, Bakkersdorplaan 10 uur Da. M. de Boer. Vrijz. Hervormden, Engelse Kerk, Paul Krugerstraat10.45 uur Ds. W. C. F. Metz van Middelburg. Geref. Gemeente, de Lanoystraat9.30, 2.30 en 6.30 uur Leesdienst. Leger des Heils, Paul KrugerstraatZater dag n.m. 7.30 uur Openluchtsamenkomst. Zondag 10 en 7.30 uur Heiligings- en Verlossingssamenkomst. 3.30 uur n.m. Openluchtprediking Kleine Markt. Kape. H. G. Aulman. R.K. Kerk, Singel: op Zondag H. Missen om 7.30, 9 en 10.30 uur. Op weekdagen om 6.45, 7.30 en 8.30 uur. Geref. Kerk, P. Krugerstraat9.30 en 5 uur Ds. A. Verschoor. Chr. Geref. Kerk, Kasteelstraat9.30 en 5 uur Leesdienst. Bij hun behouden terugkeer in de kring van hun familie en vrienden biedt de Redactie van ons blad, aan onderstaande militairen die deze week in de Scheldestad mochten terugkeren van hun - langdurig verbliji in Indië, onze hartelijke gelukwensen aan en een vroolijk welkom thuis. G. J. Ravestein, Vredehoflaan 43. G. W. van Belzen, Meidoórnlaan 20. J. G. Groenouwe, Scheldestraat 56. K. Koper, Paul Krugerstraat 18 P. Labrujère, Bloemenlaan 82 T. A. S. v. d. Linden, Badhuisstraat 71 N. Pels, Singel 69 P. Ie Roy, Asterlaan 3 J. Sinke, v. Dishoeckstraat 83 P. J. v. d. Berg, Bloemenlaan 11 G. de Koning, v. d. Manderestraat 8 VAN DE HAVENKANT.... Zondagmorgen aan de havenkant. Golven spatten uiteen en de wind blaast ons rond de oren. Een schip wordt de haven binnengeloodst. Niets bijzonders meent men misschien. Toch wel. Het schip is n.l. de Noordwijk" van de rederij Erhardt en Dekkers te Rotterdam, op weg van Sas van Gent naar Stettin en loopt de haven binnen om olie te bunkeren. Dezelfde „Noordwijk" liep na de oorlog het eerst binnen om kolen te bunkeren, maar werd sindsdien voorzien van een oliestookinrichting. De Burgemeester Mr. Dr. B. Kolff en de directeur van het bunker station, de heer K. van Everdingen, waren aanwezig om het eerste schip te verwel komen. Na enkele toespraken werd de afsluiter door de Burgemeester geopend en de olie begon te vloeien. Nadat aan kapitein J. de Zeeuw en eerste machinist J. Velders een bord van Delfts blauw en een oorkonde waren overhandigd, werd de plechtigheid beëindigd. Een nieuwe periode met gunstige voor uitzichten is hiermede aangevangen. Mege de olie rijkelijk vloeien Zondag 11 Dec.Dr. Grippeling, Tel. 2190. Zondag en nachtdienst vanaf Zaterdag 10 tot en met Vrijdag 16 December: Apotheek van Ockenburg, Singel.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1949 | | pagina 3