Koning over omgekeerde vlaggen: ‘Een mooie traditie’ NS maakt kaartjes duurder, abonnement wordt juist goedkoper Ov-chipkaart eind dit jaar de remise in 1 dat de afschrijving wel is gelukt. OPENBAARVERVOER Deov-chipkaartis binnen twee maanden nergens in Nederland nog nodig. Dat hebben de vervoersbedrijven gisteren laten weten. In- en uitchecken kan dan met bankpas, mobiel of smartwatch. OVpay heet het nieuwe systeem. NS kiest voor de vaste treinreizigers met een abonnement. Zij gaan vanaf 1 januari minder betalen, incidentele reizigers betalen de rekening en zijn fors duurder uit. Directielid Tjalling Smit vindt de prijsstijgingen prima te verantwoorden, ook nu de spoorwegen veel minder rijden. Treinkaartjes worden gemiddeld 4,3 procent duurder, prijs kinderkaartjes stijgt niet Hetzelfde als betalen in de winkel. Je houdt je contactloze bankpas te gen de lezer en je bent ingecheckt, op bestemming check je weer uit. Dat kan ook met telefoon, smart watch of creditcard zo lang het in- en uitchecken maar met hetzelfde pasje of apparaat wordt gedaan, anders gaat het fout. De ritprijs wordt ’s nachts afgeschreven. Ja, in tal van regio’s kan al met de bankpas worden gereisd. In Lely stad zelfs al vanaf maart 2021. De NS test het systeem nu met drie duizend reizigers en voert in de cember OVpay in. Ook Utrecht, Rotterdam en Amsterdam moeten nog over. Trajectkaarten en kor tingen moeten voorlopig nog via de ov-chipkaart Je bent weer een pasje kwijt. Je hoeft nooit meer het saldo op je ov-kaart aan te vullen. En je hebt geen aanschafkosten voor die ov-chipkaart. Vooral de inciden tele ov-gebruiker zal het systeem De controleur houdt het bank pasje of je mobiel tegen het con troleapparaat. Precies zoals nu met de ov-chipkaart. Weet het systeem dat ik met kor ting reis of een abonnement heb? Nee, dat weet OVpay nog niet. Er wordt aan gewerkt, voorlopig is al leen in- en uitchecken tegen het volle tarief mogelijk, dat betreft ruim de helft van alle ov-gebrui- kers. Voor al het andere is de ov-chipkaart nog de aangewezen methode. Er wordt niet gecontroleerd of er geld op de rekening staat. Als het ’s nachts niet lukt om het bedrag af te schrijven dan wordt de bank pas geblokkeerd voor OVpay tot- met gejuich ontvangen. En de toe rist zal ook dankbaar zijn voor het nieuwe systeem. Ja, wie een broodje wil eten kan met OVpay door de poortjes en la ter weer naar buiten zonder dat er een bedrag wordt afgeschreven. De invoering kost 100 miljoen euro. Het gebruik van OVpay is gratis. Wat de vervoersbedrijven aan de banken betalen voor de dienstverlening zeggen ze niet. Het lijkt erop. In Zuidoost-Bra- bant waar Hermes de bussen rijdt wordt al een kwart van de ritten met OVpay betaald. En het aan deel blijft stijgen. Dan blijf je gewoon met die ov-chipkaart reizen. Pas eind 2024 gaat de stekker uit de ov-chipkaart. herfstvakantie thuis door. En prin ses Ariane? „Ze flierefluit door het leven.” Zij worden dus niet be dreigd? De koning schudt heel kort van nee, de koningin zucht diep. Misschien wel het opvallendste antwoord geeft Willem-Alexander als hem wordt gevraagd hoe hij de omgekeerde vlaggen in het land be oordeelt. De koning zegt dat hij het een mooie, oude traditie vindt om aan te geven dat men het gevoel heeft in nood te verkeren, zoals ooit ontstaan in de scheepvaart. I WK Dan de vorst over koning voetbal: het WK in Qatar. Reist hij af? Wat kan hij daar allemaal over zeggen? ters weer eens thuis hebben? Het droeve lot van prinses Amalia is be kend, sinds het vorige persgesprek van krap drie weken geleden, in Zweden. Daar vertelde het paar on omwonden over de bedreiging aan het adres van Amalia. Die situatie is ongewijzigd, zegt Maxima nu. „Ze houdt zich moedig, wij zijn trots op haar.” Maar, geeft ze aan, binnen kort moet Amalia’s situatie toch echt worden bekeken. O, haarvader heeft nog een ‘nieuwtje’: „Ze heeft haar eerste tentamenronde gehad en dat is allemaal goed gegaan.” Met de andere dochters gaat het goed. Alexia rondt haar middelbare schooltijd af aan het Atlantic Col lege in Wales, al brengt ze nu haar „Reizigers krijgen minder waar voor hun geld, treinkaartjes moe ten juist goedkoper worden”, wees Rover-directeur Freek Bos er fijntjes op dat NS momenteel 13 procent minder treinen laat rijden en treinen vaak kort en bomvol zijn. Volgens NS suggereertRover een onjuist causaal verband. „In het verleden hebben we het aantal treinen ook vaak uitgebreid. Toen zijn de prijzen ook niet om die re den verhoogd”, repliceert Smit. Ze arriveren eerder dan verwacht op de negende etage van het Make- donia Palace Hotel in Thessaloniki, aan het einde van het staatsbezoek aan Griekenland, voor een gesprek met Nederlandse journalisten. Hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima misschien haast, nu ze sinds tijden alle doch- den.” Dat is aardig gelukt, meent hij. Bus, metro en tram worden in januari 7 procent duurder. Bood schappen, benzine, diesel, ener gie: ze zijn allemaal veel harder gestegen. Reizen met de trein steekt daar gunstig bij af. Treinkaartjes wor den gemiddeld 4,3 procent duur der. De variaties zijn daarbij tame lijk groot: Een tweedeklaskaartje stijgt 5,5 procent. Een eersteklas ticket bijna 7,5 procent. En een abonnement om onbeperkt bui ten de spits te treinen (Dal Vrij) 10 procent. Tegelijk zijn er ook ge noeg tickets, bijvoorbeeld kinder kaartjes, die niet stijgen. Trajecta- bonnementen worden zelfs 2,4 procent goedkoper. Smit spreekt van een bewuste keuze. „We kiezen voor onze vaste klanten. We willen hen graag in de trein houden.” Dat gaat ten koste van de incidentele treinrei zigers, die soms aanzienlijk meer kwijt zijn. Directlielid Smit noemt dat verdedigbaar. „De eer- steklasse is nu bijvoorbeeld te goedkoop. We willen het verschil met de tweedeklasse vergroten.” Consumentenorganisaties zul len desalniettemin kritisch zijn. Niet veel. Steeds getergder verwij st Tweede Kamer, maar dat ik ook op hij een aantal maal naar een brief basis van mijn persoonlijke gevoe- van het kabinet, waarin staat dat lens afwegingen maak. En die ga ik een ‘regeringsdelegatie afgevaar digd zal worden, zoals gebruikelijk bij vergelijkbare grote sportevene menten’. Maar gaat hij als promi nent lid van de regering nu wel of niet? „Ik hou alle opties open, er is nog niets besloten. We hebben nog heel veel tijd.” Kan hij zich voorstellen dat hij Oranje straks aanmoedigt in een stadion waarvan de bouw bloede rig is verlopen? „Ik heb u gepro beerd uit te leggen dat ik op dit mo ment vanuit mijn positie niet ver der kan gaan dan te zeggen dat er een brief is van het kabinet aan de op dit moment niet met u delen.” De prijs van een treinkaartje, het is altijd een puzzel voor NS. De politiek en reizigersorganisaties hijgen nadrukkelijk in de nek van de vervoerder, net als miljoenen klanten. Dit jaar is het helemaal een dilemma, vertelt directielid Tjalling Smit. „Ons doel is het treinkaartje betaalbaar te houden voor alle Nederlanders. Tegelijk kampen wij met enorme kosten stijgingen.” Door de gestegen energieprij zen is het leven afgelopen jaar ruim 12 procent duurder gewor den. NS kan die inflatie echter niet aan reizigers doorberekenen. „De belangrijkste treinkaartjes en abonnementen mogen enkel met de verwachte inflatie worden ver hoogd”, zegt Smit, die verant woordelijk is voor de kaartver koop en marketing. Helaas had niemand de energiecrisis voor zien, het Centraal Planbureau (CPB) rekende vorig jaar op slechts 1,8 procent inflatie. En voor 2023 gaat het CPB uit van 2,8 procent. „We zitten dus met een enorm inflatie-gat.” Smit nuanceert het probleem meteen. NS zou de werkelijke in flatie sowieso niet snel volledig doorberekenen. Op die manier prijst de trein zich volledig uit de markt. „Voor 2023 was ons doel om onderaan het lijstje te staan van zaken die duurder zijn gewor- f J Met OVpay kun je inchecken met je mobiele telefoon, fotoovpay THESSALONIKI Hoe werkt OVpay? OVpay is er toch al? Wat is het voordeel? Het staatsbezoek aan Grieken land van het koningspaar ein digde met een persgesprek over de bedreigingen rond prinses Amalia, het naderende WK voet bal én de omgekeerde vlaggen in het (boeren)land. Wat blijkt: de koning kan dat traditionele noodsignaal wel waarderen. Hoe wordt gecontroleerd of ik heb betaald? Hoeveel saldo moet er op mijn bankrekening staan? Kan ik de poortjes bij de NS-stati- ons door met de bankpas? Wat gaat OVpay kosten? Wil de reiziger dit wel? En als ik in verband met de pri vacy wil blijven reizen met een anonieme ov-chipkaart? Ton Voermans Amersfoort David Bremmer Utrecht - Jeroen Schmale Willem-Alexander en Maxima tijdens het persgesprek, fotoanp GO DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 7