Bereken online de prijs van uw traplift Vermist meisje (11) uit Soest vermoedelijk ontvoerd door vader Imo Opmerkelijk dat de kalifaatvrouwen ineens terug kunnen komen Ifö 6 Bel gratis naar COLUMN Brede kant van de trap blijft vrij Uw trapleuning blijft zitten Ook huur tweedehands Slechts 48 uur levertijd waarna ze gewoon weer hun leven kunnen oppakken - terrorisme was dan slechts een markant hoofdstuk in hun geschiedenis. In de toekomst kan het niet veel slechter gaan. voor de kinderen zorgden. Het is dan ook op zijn minst op merkelijk te noemen dat de groot ste partij van het land opeens tot inkeer is gekomen. In plaats van paspoorten af te pakken en deze terroristen stateloos te maken, mogen ze alsnog naar Nederland reizen om berecht te worden. Wie dit allemaal namens de overheid coördineert? Minister Di- lan Yesilgöz van de WD. Zij regelt de tickets voor de vrouwen en hun kinderen en begeleidt het proces. Ze zegt daarover: ‘Met de over brenging naar Nederland beoogt het kabinet te voorkomen dat deze twaalf verdachten straffeloos blij ven.’ Dat is toch een heel ander toontje dan in het stuk van drie jaar geleden dat geschreven was op het ritme van de golven in haar onderbuik. Politiek opportunisme is een lelijk fenomeen. Als ze echt principieel was, zou ze eerlijk zeggen dat ze als parle mentariër de mensen een rad voor de ogen draaide, wanhopig op zoek naar meer erkenning en po pulariteit. Dat is haar gelukt. Ze werd minister. En daar zitten wij mee opgescheept, net als met die geradicaliseerde vrouwen. 4 Ik moest denken aan een opinie stuk dat drie jaar geleden in deze krant stond. De auteur was Ka merlid Dilan Yesilgöz van de WD. Zij schreef: ‘Voor de WD is er geen enkele reden om deze vrou wen een tweede kans in Neder land te geven. De lobby voor repa triëring en meer begrip voor IS-vrouwen is wat de WD betreft beschamend en naïef.’ Ik was het daar enorm mee eens. Die vrou wen nemen op geen enkele ma nier verantwoordelijkheid voor hun daden en als je aan hen vraagt wat ze precies in het kalifaat heb ben gedaan, antwoorden ze alle maal dat ze cupcakes bakten en Die vrouwen nemen op geen enkele manier hun verantwoordelijkheid dit nog niet bevestigen of ont krachten. „We kunnen nu ook niet zeg- bang voor was. Dit is ver- gen wat ons zoekgebied is. Dit in belang van het onderzoek en ook zeker in het belang van het meisje”, aldus een woordvoerder. Het meisje en haar vader (46 1 Özcan Akyol et hing al langer in de lucht, HiH maar nu is het dan eindelijk zover: Nederland haalt twaalf geradicaliseerde vrouwen terug uit Syrië die zich vrijwillig hadden aangesloten bij de terreur beweging Islamitische Staat. Door druk van verschillende or ganisaties en andere landen moest onze overheid wel overstag gaan, terwijl verschillende partijen na drukkelijk hadden laten weten niet te zitten wachten op hun te rugkeer, aangezien ze daar in elk geval brute moorden en verkrach tingen hebben gefaciliteerd. Volgens deskundigen krijgen ze hier vermoedelijk gevangenis straffen tussen de drie en vijfjaar, Melissa had afgesproken met vriendinnen om naar hockeytrai ning te gaan, maar vanaf dat mo ment ontbreekt elk spoor. Volgens de politie is het meisje zeer waar- hockey was, waarna groot alarm schijnlijk ontvoerd door haar va- werd geslagen. der en meegenomen naar Turkije. Al vrij snel na de vermissing De moeder van Melisa, Jorica werd op het Nassauplantsoen in Verhoef, was er al maanden bang Soest een fiets gevonden. Dit zou voor en trok meermaals bij de po- de fiets van het 11-jarige meisje litie aan de bel. Ook de school was kunnen zijn, maar de politie wil op de hoogte van de situatie. „We waren zo bedachtzaam, zo alert. En dan tóch gebeurt waar ieder een schrikkelijk”, zegt schooldirec teur Annalies Warnaars van de ie Van der Huchtschool De hockeymeisjes zouden om 16.15 uur afspreken, om gezamen- jaar, 1.80 meter lang) staan inmid- lijk naar MHC Soest te gaan. Toen dels internationaal gesignaleerd, vriendinnen haar niet zagen, gin- Tot gisteravond laat was het nog gen ze naar de woning van haar niet gelukt contact te krijgen met moeder. Die dacht dat ze al naar de vader of met Melisa. - J if @OzcanAkyol -i De 11-jarige Melisa Demir uit Soest, die sinds dinsdag is vermist, is vermoedelijk mee genomen door haarvader naar Turkije. Haar moeder was daar al maanden bang voor. M k' Femke van Rooijen Soest De 11-jarige Melisa Demir uit Soest is vermist, foto politie DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 GO I KONINKLIJKE T TRAPLIFTEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 6