E3II I i /WK 14 ACTIEF BEZOEK AAN BEROEMD STRIPDUO IN KALMTHOUT MUSEUM Echte fans kennen het Suske en Wiske museum waarschijnlijk wel uit het album De Ongelooflijke Thomas. Het jarige museum blijkt nog altijd goed vooreen vrolijk middagje. schuifje een kamer verder. De opdrachten zijn allemaal te linken aan een bepaald aspect van het maken van een stripverhaal. Zo komen we een kamer tegen waarbij we met de teletijdmachine van Professor Barabas aan de slag mogen. We kunnen kiezen uit tijdzones, van de oertijd tot de toe komst. Daarbij kunnen we ons aankleden met attributen en kle ding uit de betreffende periode. Door middel van een green screen worden we naar de door ons gekozen tijdgeteleporteerd. Een van de kamers, een slaapkamer, heeft iets weg van een mini- escaperoom waar we op een bed één pagina, met daarin, onder an dere onze eigen teletijdmachine- foto, ons zelfontworpen karakter en het nieuwsbericht dat we in een van de kamers voorlazen. Puntenslijper Het mag duidelijk zijn dat het Suske en Wiske museum in Kalmthout vooral voor kinderen bedoeld is. Met één uitzondering. Marleen neemt ons mee naar de studio waar Vandersteen zoveel verhalen en stripreeksen uit zijn mouw schudde. Het robuust hou ten bureau waar Vandersteen aan werkte staat er nog, compleet met zijn vertrouwde stoel. Zijn pennen en potloden liggen er ook, net zoals zijn puntenslij per, telefoon, asbak en tekenpa pier. Aan de muren hangen aan denken van zijn reizen, waaronder de Tartaarse helm die de inspiratie vormde voor het gelijknamige al bum uit 1953. Voor de echte fan zal het vertoeven in deze kamer al een ritje naar Kalmthout waard zijn. Het Suske en Wiske museum is geen encyclopedie. Geen naslag werk met gedetailleerde informa tie over de twee Vlaamse helden en hun vrienden. Het is in deze analogie beter te vergelijken met een enkel album uit de reeks: ple zant, voor een middagje vrolijk plezier met een verrassend slot. moeten gaan liggen om de op drachten te kunnen lezen. De schurken uit de stripreeks komen we tegen in een uitvergrote versie van het spel Wie ben ik. Het maken van een puzzel is wat eenvoudig, maar het ontwerpen van een eigen karakter is dan weer iets leuker. „We ontvangen voor namelijk scholen”, laat museum- medewerker Marleen weten. „In de vakanties zijn we ook geopend voor gezinnen.” Nadat we alle negen kamers ge had hebben, blijkt dat we gaande weg gewerkt hebben aan ons eigen stripverhaaltje. Een verhaal van IH IH et ^us^e en Wiske Hl museum is geves- tigdinde M il Kalmthoutse villa UH UH waar Willy Vander steen jarenlang woonde en waar ook zijn Studio Vandersteen ge vestigd was. Hoewel de entree later aangebouwd is, zijn het huis en de studio nog altijd als zodanig her- kenbaar. Bij binnenkomst worden we naar een centrale ruimte geleid. Hier zien we negen telefoons hangen, van het type dat menig kind waar schijnlijk alleen nog uit stripverhalen kent. Een kastje met een hoorn, zonder fotofunctie of de A mogelijkheid om online y te gamen. Cj In de ontvangstruimte l knipt een televisiescherm 1 aan. We zien de oud-bewo- ner van het museum: Willy Vandersteen himself, in strip vorm. Deze heet ons welkom en vertelt geanimeerd over zijn vroegste jeugd in de Antwerpse wijk Seefhoek, waar hij al vroeg zijn tekentalent ontdekte. Op straat maakte Vandersteen tekenin gen, die vervolgens door hem en zijn vriendjes nagespeeld werden. Later zou hij, zo leren we, voor verschil lende bladen prenten en korte strips ma- J ken, tot de tekenaar x in 1944 op de prop- pen kwam met F Rikki en Wiske. Na één album verdween Rikki echter weer van het toneel. „Ik vond hem als personage niet zo ge schikt”, aldus de meester zelf. „Te volwassen en hij leek te veel op Kuifje.” In het volgende album, Het Eiland Amoras, leert Wiske Suske kennen. De rest is geschiedenis. Teletijdmachine Onze gang door het museum wordt geleid door de gekleurde telefoons. We mogen de hoorn in de hand nemen en de rode lijn vol gen naar een van de negen activi teitenkamers. In elke kamer is iets te doen. Je legt je meegenomen hoorn op de aanwezige telefoon en begint. Na exact acht minuten be- B1 arf W JSI Martijn Schraven Miljaar! Suske en Wiske museum bestaat 25 jaar DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 GO Het museum is gevestigd in de villa waar Willy Vandersteen woonde, foto peter braakmann/pix- 4PR0FS 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 42