u M Voorstelling ‘Liedjes die niet mochten’ in Nieuw- en Sint Joosland 11 Morgen kan ze zwanger zijn, het kan van de behanger zijn, of iemand uit Den Haag. Het is een passage uit Op een mooie Pinksterdag, gezongen door Leen Jongewaard en André van den Heuvel. Het lied kreeg een radioverbod en is een van de nummers die voorbijkomen in het theaterprogramma Liedjes die niet mochten. Die instanties spraken vaak over‘zeden verwildering’ Cultuurliefhebber Evert de Vries is al tientallen jaren fa natiek cultuurliefhebber. Hij ontving uit handen van Job Cohen een lintje: Gebakken peren Zeven zangers en zangeressen en een muzikaal leider brengen zondagmid dag in Theater de Wegwijzer in Nieuw- en Sint Joosland het ‘verbo den’ kleinkunstprogramma. De Vries benoemt enkele nummers die zeker voorbij zullen komen. „Een van de liedjes die door vele omroepen wer den geboycot was het nummer Halle lujah Amen, vertolkt door Lucretia van der Vloot en Jenny Arean. Het nummer won de Annie M.G. Schmidt-prijs, maar de Katholieke omroepen besloten het niet te draaien. In het programma zitten ook liedjes van Dirk Witte, de schrijver Volgens mij worden liedjes nog steeds gemeden, omdat ze bijvoorbeeld te grof zijn van het bekende Mens, durf te leven. Hij schreef ook het lied De peren met in de hoofdrol Jopie, een meisje dat peren verkocht aan soldaten. Ze kon zo goed met de soldaten opschieten dat zij aan het eind bleef zitten met ‘de gebakken peren van het hele ba taljon’. Deze verwijzing naar onge wenst en ongehuwd moederschap zorgde in die tijd voor een klein schandaal.” De teksten van Robert Long wer den volgens De Vries ook altijd onder een vergrootglas gelegd. „Zijn platen waren goed voor verkooprecords, maar toen hij in de jaren 8o het lied Jezus redt uitbracht was zijn werk bij de NCRV en de EO taboe. ‘Men zorgde voor een schuldcomplex wan neer je rondliep met iets geks of je te buiten ging aan seks, je stond al snel bekend als heks!’, is een passage uit het lied.” Te grof Tegenwoordig lijken liedjes alleen geboycot te worden als de artiest in opspraak is geraakt en niet zozeer door de tekst. „Toch heb ik daar mijn bedenkingen bij”, zegt De Vries. „Volgens mij worden liedjes nog steeds gemeden, omdat ze bijvoor beeld te grof zijn. We zitten mid denin een ‘we-mogen-niet-kwetsen- tijd’. Zelfs cabaretiers houden zich in, om maar geen kwetsende dingen te zeggen. Er is een overdreven voor zichtigheid in geslopen, die wat mij betreft overbodig is. Wie al die preutsheid ook zat is, moet vooral naar onze theatershow komen kij ken.” Boycot Kortom, wie vroeger in Nederland zong over heilige huisjes, zoals ‘het fatsoen’, ‘religie’ en ‘het koningshuis’ kreeg te maken met de handhaver van goede zeden. Het nummer kwam niet in het theater, op de radio of op televisie voordat de Radio Omroep Controle Commissie of de Vereni ging Voor Eer en Deugd het lied be oordeelde. „Die instanties spraken vaak over ‘zedenverwildering’”, ver telt Evert de Vries, presentator van de theateravond Liedjes die niet mochten. „In 1992 bijvoorbeeld werd het lied Als op hetLeidseplein de lichtjes weer eens branden gaan verboden op een bevrijdingsfestival. In ons gevari eerde programma komt een groot aantal beroemde voorbeelden voor bij van liedjes die om uiteenlopende redenen konden rekenen op een boy cot.” Ridder in de Orde van Oranje-Nas- sau voor zijn werk als oprichter en artistiek directeur van het Amster dams Kleinkunst Festival en is tevens benoemd tot ereburger van Amster dam. Naast het festival produceerde De Vries hommages aan gerenom meerde kleinkunstartiesten, muziek- theaterproducties en was hij de initi atiefnemer en organisator van de An nie M.G. Schmidtprijs voor het Ne derlandstalige theaterlied. Inmiddels is hij artistiek leider van Stichting Nederlied, waarmee hij programma’s maakt vol met Nederlandse cabaret-, theater-, kleinkunst- en musicallied jes. „Journalisten Henk van Gelder en Robert van ’t Wout hebben in 1993 een boek uitgebracht met de titel Liedjes die niet mochten. Op een deel van de liedjes uit dat boek is ons hui dige programma gebaseerd.” oe durft iemand het woord ‘zwanger’ te zin- gen voor een microfoon? HlBB Dat was ‘buiten alle pro- HB porties’ vond toenmalig KRO-voorzitter Harry van Doorn in 1967. Een vertolking van Op een mooie Pinksterdag, geschreven door Annie M.G. Schmidt, mocht niet op televi sie worden uitgezonden. En wat te denken van het liedje Arme ouwe van Gerard Cox met als tekstregels ‘Niet dat ik pro Oranje ben, ik haat de mo narchie. Ik kan wel kotsen als ikTrix of Claus of Bernhard zie’. Tegen Cox en tekstschrijver Guus Vleugel werd in die tijd een proces-verbaal opge maakt wegens majesteitsschennis. In De Wegwijzer worden verboden nummers gezongen - Evert de Vries Zondag in Theater de Wegwijzer in Nieuw- en Sint Joosland: Het Neder- lied Ensemble Am sterdam brengt de voorstelling Liedjes die niet mochten, foto MAXVANDEUK Zondag 6 november, 15.00 uur in Theater de Wegwijzer in Nieuw- en Sint Joosland: Nederlied Ensemble Amsterdam met ‘Liedjes die niet mochten’. - Evert de Vries Hans Puik Nieuw- en Sint Joosland GO DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 39