bi 10 VIER REDENEN DE POTVIS VAN ZEEUWSE KOMEDIE GAAT IN PREMIÈRE TONEEL Avond met Paul Haenen Veere’s Genoegen De Oostkerk maakt zich op voor een mid dag Franse chansons met Gerard Alderlief- ste en zijn band. Eerder dit jaar was het achtkoppige muzikale gezelschap al te zien in Middelburg en ook dit keer komen alle bekende Franse hits voorbij. Van Michel Fugain, Julien Clerc, de Poppy’s, Edith Piaf, Stromae tot Aznavour. Zondag 6 novem ber, 15.30 uur in de Oostkerk in Middel burg. Weduwe Een paar scènes in De Potvis spelen zich afin Zeeland, andere scènes in Thailand. Naast Kerklaan zijn er rollen weggelegd voor Marleen Vermeer, Annet Minderhout en Simone van der Schelde. „Marleen speelt de rol van moeder Ingrid. Een kersverse weduwe, die niet goed weet wat ze met haar leven aan moet. De rol van de glamou- reuze Roos wordt gespeeld door Annet. Zij heeft haar zaakjes hele maal op orde en zegt wat ze denkt. En dan is er nog buurvrouw Uit het leven Een terechte vraag die overblijft is, waarom heet het stuk eigenlijk De Potvis! Kerklaan wil niet alles ver klappen, maar licht wel een tipje van de sluier op. „Er is een passage waarbij moeder over het strand loopt en er een potvis aanspoelt. Wat daar de gevolgen van zijn? Daarvoor moet je echt komen kij ken.” Het humoristische stuk, ge schreven door Frank Houtappels, zet vooral in op herkenbaarheid. „Zo gaat het bij ons thuis ook, zal het publiek regelmatig denken. In elk gezin heb je wel de bezorgde zus en de zus die meer afstand houdt. Dat hoeft niet altijd een zus te zijn, een buurvrouw of een tante kan ook. Veel situaties of ver houdingen zijn uit het leven ge grepen.” Kerklaan begon vijftien jaar gele den met toneel bij De Ambitie, de Zeeuwse theatercursus voor vol wassenen. Daarna speelde ze en kele jaren bij Toneelgroep De Rei- landers in Rilland. Nadat ze ver huisde naar Walcheren besloot ze zich vier jaar geleden aan te slui ten bij de Zeeuwse Komedie. „De laatste jaren zijn we bij de Zeeuwse Komedie regelmatig van locatie geswitcht. Het is heel fijn dat we nu een vaste plek hebben. Onze repetities en uitvoeringen vinden plaats in de Muziekka zerne in Vlissingen. Dat geeft een stuk rust.” Ook over de begeleiding is Kerk laan enthousiast. „Hans Duine is een regisseur die meedenkt over fysieke acties op toneel. Waar sta je, waar zit je? Waarom sta je daar? Hoe kijkje naar elkaar? Erg leer zaam en het versterkt de humor in het verhaal. Regieassistente Ine Kuipers verdient ook een grote pluim. Ze is 85 jaar, maar doet nog zoveel voor de vereniging. Ze helpt met het doornemen van teksten, geeft aanwijzingen, denkt met al les mee en niets is te veel. Zo’n vrouw zou iedere vereniging moe ten hebben.” Wally, gespeeld door Simone. Zij heeft een oogje op allebei de zus sen.” Het toneelstuk is gevuld met het nodige venijn, maar er is ook ruimte voor liefdevolle en kwets bare ogenblikken. „Er zijn dialo gen waarin afgunst de boventoon voert, maar de zussen gaan op be langrijke momenten wel voor el kaar door het vuur. Roos durfde als kind de confrontatie aan te gaan met haar humeurige en auto ritaire vader, Mia duidelijk niet. Op den duur zeg ik tegen ‘mijn zus’: ‘Ik keek er tegenop hoe jij daar mee omging’. Daaruit spreekt bewondering en respect.” De Zeeuwse Komedie brengt vanaf zaterdag een nieuwe toneelproductie op de planken. De Potvis is een stuk dat zich afspeelt op twee locaties, aan de Zeeuwse kust en in Bangkok. Zaterdagavond is de première in de Muziekkazerne in Vlissingen. Het Zeeuws Concertkoor voert, in samen werking met de Toonkunstkoren van Nij megen en Wageningen, de Messa da Re quiem van Giuseppe Verdi uit. De organisa tie omschrijft het als een mega-event met een koor van 145 zangers, het Promenade Orkest in grote bezetting en topsolisten onder leiding van maestro Pim Overduin (foto). Zaterdag 5 november, 20.00 uur in de Sint Jacobskerk in Vlissin gen. Net als in zijn vorige voorstellingen Mijn broer ik en Amai, viert ook in zijn nieuw ste show Ten aarzel het absurdisme hoogtij. Pieter Vereist is één van de grootste cabaretta- lenten van Vlaande ren. In het verleden won hij zowel de jury prijs als de persoonlijkheidsprijs op het Groninger Studenten Cabaret Festival. e Potvis is een tragiko- medie over twee zus- H .S sen en hun moe^eT die worden gecon- fronteerd met de be perkte houdbaarheid van hun ver trouwde bestaan. De zusjes Mia en Roos verschillen ontzettend van elkaar. „Tussen de zussen is een constant spanningsveld”, vertelt Marike Kerklaan, die de rol van Mia op zich neemt. „Roos zit in Thailand en heeft het helemaal ge maakt. Mia is huismoeder en houdt heel de boel bij elkaar, ze is constant op zoek naar bevestiging. In mijn rol ben ik voortdurend aan het moederen over mijn moeder. Wil je niet liggen? Wil je eten? Wil je koffie? Roos zegt op een gegeven moment: ‘Niemand vraagt van je om zoveel te zorgen voor een an der, doe het dan gewoon niet.’” Tamara van As, Wilco de Valk, Hildegard van Popering en Mels Hoogenboom voeren de komende weken onder I regie van I Yolanda Smits I de voorstelling 1 Aquarium op. Aquarium is een geestige to- neelkomedie vol zwarte humor, geschre ven door Nathan Vecht. Het gaat over tele visiepresentatrice Birgit en haar geliefde Walter die hun nieuwe appartement be trekken. Nog vóór de verhuisdozen zijn uitgepakt, staan de buren op de stoep. Die ontmoeting heeft nogal gevolgen. De pre mière is vrijdag 4 november, 20.00 uur in Theater de Verdieping in Zie- rikzee. I? KLEINKUNST MUZIEK Hans Puik REQUIEM Megakoor Haenen brengt vreugde, zo heet de voorstelling die Paul Haenen zaterdag 5 no vember vanaf 20.00 uur zal spelen in Zaal onder den Toren in Wissenkerke. Een avond vol humor, ernst en inzicht. Met ook ruimte voor ty petjes als Mar- greet Dolman, dominee Grem- daat en zelfs Bert (van Ernie). Het fanfareor kest van muziek vereniging Vee re’s Genoegen uit Veere ver zorgt zaterdag avond 5 novem ber haar jaar lijkse uitvoering in de gymzaal in Veere. I n totaal zullen 45 muzi kanten een ge varieerd pro gramma brengen met speciale composities en lichte (pop)mu- ziek. De Potvis van de Zeeuwse Ko medie gaat in première op zater dagavond 5 november om 20.00 uur in de Muziekkazerne in Vlissin- gen en is ook te zien op 6,11,12,18, 20, 25 en 26 november en 9 en 10 december. MUZIEK Chansons CABARET Pieter Vereist Vrijdag 4 november, 20.15 uur bij The aters aan Zee in De Verwachting in Ritthem. Marike Kerklaan (links) en Annet Minderhout spelen de rollen van de zussen Mia en Roos in het stuk De Potvis. FOTO BIANCA BLOK Tragikomedie vol herkenbaarheid TONEEL Aquarium DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 GO

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 38