‘Tederheid in mannenwereld, het blijft iets exotisch’ 9 u Film nieuws ONAFSCHEIDELIJKE VRIENDEN UIT ELKAAR GEDREVEN Close Vlaamse parel maakt vooral indruk dankzij meesterlijke eerste helft FILM Ook ik nam afstand van vrienden van wie ik geen afstand wilde Vervolg op hit Lucy Bridget Jones #4 „De oorsprong is een Amerikaans onderzoek waarvoor 150 jongens van 13 jaar werden gevraagd naar hun jongensvriendschappen. Het is onge looflijk met hoeveel tederheid en kwetsbaarheid ze daarover babbelen. Er is nog geen enkele vorm van schroom, ze durven ook het woord ‘liefde’ te laten vallen. Toen ze op hun 18de opnieuw over dit onderwerp werden bevraagd, had hun emotio nele vocabulaire plaatsgemaakt voor meer schaamte. Omdat zij begrepen hebben dat we dit al snel koppelen aan het vrouwelijke. Dat bracht mij terug naar mijn eigen jeugd. Ook ik nam afstand van vrienden waar ik geen afstand van wilde nemen.” aan het idee van een stereotype. Be paalde karakteristieken worden al eeuwenlang door de maatschappij gekoppeld aan het man zijn. Er is veel moed nodig om dat los te trekken. De kracht van een groep kan heel groot zijn. Jammer genoeg was ik iemand die het pantser vrij sterk kon laten worden, die vrij hard voor die rol ging. Het gevolg was dat ik niet meer authentiek kon zijn en uiteindelijk niet meer kon communiceren wat er van binnen gebeurt.” „Bij een jonge generatie zie je wel dat seksuele fluïditeit meer wordt om armd. Ik ben dus wel hoopvol, maar de normen waarover we praten zijn zo diepgeworteld dat het nog veel tijd nodig heeft. Tederheid in de man nenwereld, het blijft iets exotisch.” naast me volop te uiten aan zijn vriendinnen. Hij was precies wat ik zocht. Ik vroeg hem auditie te doen en dat deed hij. Verder: op een volle dag werkten we met zo’n twintig kandidaten die we allemaal oefenin gen gaven om te zien hoe ze in een groep zijn en hoe comfortabel ze zich voelen. Pas toen de keuze was gevallen, heb ik het script laten lezen en gingen we uitgebreid babbelen over de thema’s. Vriendschap staat al in het centrum van hun levens en ze maakten ook al mee hoe vriend schappen kunnen veranderen. Over mannelijkheid en groepsdruk hoefde ik ze niets meer te vertellen. En dan is het vervolgens samen pan nenkoeken bakken en aan zee gaan wandelen. Eenmaal op de set, wist ik zeker dat ze wisten waar deze film over gaat.” „Die krijg ik zeker, heel fijne ook! Maar ik ben aan iets begonnen: films maken over onderwerpen waar ik zelf lang niet over kon spreken. En mijn broer is de producent. Ik kan nu in een veilige omgeving heel kwets baar zijn. Het is zo’n privilege, dat gooi je niet zomaar weg.” De acteerprestaties van deze oner varen jongens zijn verbluffend natu rel. Hoe kreeg je dat voor elkaar? „De casting was heel uitvoerig. We hebben bijna alle scholen en theater- klassen bezocht. En uitgerekend de hoofdpersoon Léo vond ik in de trein! Deze Edem Dambrine zat zich „Nog voor ze er zelf mee bezig kun nen zijn, worden ze geconfronteerd met de noodzaak om dat blijkbaar wél te doen. Terwijl wat daar tussen hen bestaat, liefde in de ruimste zin van het woord kan zijn.” „Dat is heel bewust. We zijn bijna immuun geworden voor beelden van mannen die oorlogen uitvechten, maar het is nog altijd iets uitheems om twee jongens met elkaar in bed te zien liggen. Daar koppelen we direct een vorm van seksualiteit aan. Close gaat meer over dat bewustzijn dan over wat de seksuele geaardheid van Léo en Rémi ook moge zijn. Dat inte resseert me ook niet zo.” „Inderdaad, zo kon ik meer voldoen ijna had hij in mei dit jaar die felbe- geerde Gouden Palm van het presti- gieuze filmfestival van Cannes in han- den. Het werd uit eindelijk de Grand Prix, een soort tweede prijs, iets dat Lukas Dhont stiekem alleen maar fijn vond. „Nu is er niet dat gewicht van die Palm waar je vervolgens altijd tegenop moet boksen”, aldus de innemende jonge cineast uit Gent. Dat fenomeen kan nog altijd om de hoek komen kijken als zijn Close straks mag meedoen aan de Oscar- race. En dat is niet ondenkbaar. De film, waarin een vriendschap tussen twee jongens ernstig op de proef wordt gesteld, harkt wereldwijd op festivals prijs na prijs binnen en zorgt in elke zaal voor tranen van ontroe ring. Niet slecht voor iemand met slechts twee films achter zijn naam. Ook Girl, over het in een jongens lichaam geboren tienermeisje Lara, oogstte in 2018 al heel veel lof. „Die eerste film is negen belang rijke jaren van mijn leven bij me ge weest. Toen Girl eindelijk afwas, moest ik denken aan die openings scène uit The Lion King waarin Simba in de lucht wordt gehouden. Je deelt iets heel persoonlijks plots met de hele wereld. Dat moment staat in groot contrast met terugkeren naar je bureautje waar je weer voor een blanco vel papier zit. Zo van: ga maar opnieuw beginnen. Dat was niet makkelijk.” Vier jaar later is er Close dat we derom gevoelige thema’s aansnijdt. We volgen Léo en Rémi, beiden 13 jaar en onafscheidelijk. Ze bespreken alles, knuffelen en slapen vaak bij el kaar. Als ze voor het eerst naar de middelbare school gaan, maken klas genoten hun hechte band al snel be lachelijk. Dat is voor Léo aanleiding zich voortaan anders voor te doen dan hij werkelijk is. De film focust zich op de gevolgen van dat besluit. k Hf GO DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 VERVOLGFILM Gudo Tienhooven Léo en Rémi zijn onafscheidelijk. Maar hun vriendschap wordt ernstig op de proef gesteld.fotolumière TV-SERIE - Lukas Dhont - Gudo Tienhooven Er wordt ge werkt aan een vierde Bridget Jones-film, aldus scenarioschrijf ster Helen Fiel ding. „Ik hoop van harte dat het vierde deel er komt”, zegt ze in gesprek met Ra dio Times. „Elke film die wordt gemaakt, is een wonder. Maar ik hoop dat het verhaal op het witte doek komt.” De laatste film, Bridget Jones’s Baby, stamt uit 2016. De scienceficti onfilm Lucy met Scarlett Johans son in de hoofd rol, een filmhit in 2014, keert terug als tv-serie. Johansson is niet meer van de partij, maar Morgan Free man wél. De film gaat over een smokkelaar die drugs slikt om ze te kunnen ver voeren, maar er achterkomt over superkrachten te beschikken. Waar kwam het idee voor dit verhaal vandaan? Lukas Dhont is met zijn aangrij pende film Close, nu in de bio scoop, bezig aan een ware zege tocht die zomaar zou kunnen eindi gen in Oscargoud. Hollywood lonkt al, maar de 31-jarige Vlaming houdt het liever klein en persoonlijk. „Ik kan nu in een veilige omgeving heel kwetsbaar zijn.” Heteroseksualiteit als de norm, gaat dat ooit veranderen denk je? Nog één laatste keer bele ven beste vrienden Léo en Rémi, beiden 13, een on bezorgde zomer waarin ze onbeschroomd van elkaar kunnen houden. En dan gaat de poort van de grote boze buitenwereld open. Gezworen kamera den die puur door diep in gebrande maatschappe lijke normen langzaam van elkaar vervreemden; het is pijnlijk om naar te kijken. Dankzij de verfijnde hand van de Vlaamse cineast Lukas Dhont is er geen seconde sprake van goed kope tranentrekkerij. Wat is close zijn met el kaar eigenlijk en waarom hebben we daar in som mige gevallen ineens moeite mee? Het is jam mer dat deze boeien- de vragen na een meester lijke eerste akte niet ver der worden verkend. Hoe Close maakt wereldwijd indruk. Stro men de aanbiedingen al binnen, ook uit Hollywood? mooi breekbaar die tweede helft ook blijft, de focus ligt er op veiliger thema’s als het verlies van onschuld. Het is een kwestie van tijd voor Dhont ons trakteert op het meesterwerk dat hij in zich heeft. DRAMA Regie: Lukas Dhont Hoofdrollen: Eden Dam- brine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne en Léa Drucker Iets waar ze zo jong misschien zelf ook nog niet mee bezig zijn... Opvallend is dat jouw film uitein delijk niet gaat over seksualiteit. Sterker, we krijgen nooit te weten wat de seksuele geaardheid van Léo en Rémi is. Je wilde een zekere masculiniteit laten zien, omdat je anders gepest werd?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 37