EENS EEN ZEEUW ift r B 8 Marien Brouwer (66) groeide op in Middelburg. Hij vertrok in 1987 naar Ierland. Sinds 2012 woont hij in Senegal en geniet er van het leven. „Mijn idee is hier te blijven tot ik doodga. Zolang ik mijn stukje land maar heb, is het goed.” Heel apart als vrouwen die je niet kent aanbellen en zich aanbieden „Ja, ik heb me al Jong voorgenomen geen kinderen op de wereld te zetten. Ik nam me voor nooit te trouwen. Al leen leven bevalt me prima. In Sene gal vinden ze dat raar. Hier komen vrouwen naar Je toe, al kennen ze Je helemaal niet. Ze willen trouwen, zeggen ze. Het is de droom om te trouwen met een blanke. Heel apart als vrouwen die Je niet kent aanbel len en zich aanbieden.” „Ik zit in de natuur, in de wildernis, heerlijk. Er is een dorp twee kilome- Je bent al meer dan je halve leven weg, voel je je nog Nederlander? „Ik voel me meer Zeeuw dan Neder lander. Het is iets met de taal, met de streek denk ik. Steden zeggen me so wieso niets. Amsterdam, daar heb ik niks mee. Brussel, Parijs, Amsterdam, het is voor mij hetzelfde.” „Een zus tipte me te gaan werken in de verpleging, net als zij. Ik ben be gonnen toen ik 17 Jaar en 2 maanden was. Ik werkte in het Gasthuis in Middelburg en woonde in de zus- terflat met nog twee Jongens. We waren de eerste Jongens in die zus- terflat. Het werk liep goed.” „Maar na Jaren in de verpleegkunde verlangde ik steeds meer naar buiten wonen en werken. In mijn Jeugd had ik al boer willen worden, maar Zeeuwse grond was onbetaalbaar. Ik zag een advertentie voor grond in Ierland. Ik ben gaan kijken, kocht een ander stuk land met een huisje. Ik had eigenlijk helemaal geen plan, wilde gewoon weg.” „Ik had eerst schapen en ben overge stapt op het verbouwen van groente. Ik heb er bijna 15 Jaar gewerkt. Ik leefde alleen, in Ierland waren men sen afhoudend, ze groeten Je hooguit of praten zonder echt iets te zeggen.” „Ik groeide op in Middelburg, de derde in een gereformeerd gezin met elf kinderen. Ik was een moeilijke Jongen. Ik was Jong in een tijd waarin er veel veranderde in de maatschap pij. Ik stelde altijd kritische vragen.” „Het liefst was ik aan het werk op de boerderij van een oom. Die had var kens en later ook gladiolen en bloem bollen. Ik zag daar wel mijn toe komst. Buiten zijn vond ik heerlijk. Maar mijn oom besloot op een gege ven moment te emigreren naar Ame rika. Ik was 16, bijna klaar met de mavo.” „Na de middelbare school wilde ik eigenlijk tropische bosbouw stude ren, maar op die opleiding werd ik niet toegelaten. Het is grappig dat ik via een omweg in de landbouw in de tropen terechtkwam.” „Ik vind het fijn om mijn familie jaarlijks te zien. Maar in coronatijd kon dat natuurlijk niet. Ik was in 2019 voor het laatst in Zeeland. Als ik er ben, fiets ik ook rond en verbaas me over wat er allemaal is veranderd.” „Helemaal terugkomen doe ik niet, als het aan mij ligt. Ik heb helemaal geen verlangen terug te gaan. Mijn idee is hier te blijven tot ik doodga. Zolang ik mijn stukje land maar heb, is het goed. Hopelijk houd ik dit le ven vol tot het einde.” groente te verbouwen en leerlingen wegwijs te maken in de landbouw. In Dakar vond ik een stukje dat nog niet bebouwd was.” „Maar onderwijs geven was niks, ik ging op mezelf verder. Ik heb nog een tijdje kippen gefokt, maar ik ben ve getariër, dus kippen mesten was het niet helemaal. Ik werkte een aantal weken per Jaar in Senegal en was de rest van het Jaar in Ierland.” „Ik kreeg problemen met mijn ogen, ik ben in Ierland zes, zeven keer ge opereerd. Mijn gezichtsvermogen was enorm verminderd. Ik durfde geen auto meer te rijden. In Ierland had ik een auto nodig om bijvoor- „In Ierland waren veel hulpprojecten voor Afrika. Boeren gaven bijvoor beeld koeien, kippen of geiten aan mensen in Senegal. Als tuinbouwer kon ik in de winter weinig doen in Ierland. Het is er dan koud, donker en miserabel. Overwinteren en werken in een land met lekker weer, leek me wel wat.” „Ik kwam hier voor het eerst in 2009. Helemaal stilzitten kan ik ook niet. Ik heb in Dakar even als verpleegkun dige gewerkt. Maar het is er allemaal zo anders, de zorg loopt niet, het is onvoorstelbaar hoe het hier gaat.” „Ik ben nog een tweede keer naar Se negal gegaan. Mensen hier moedig den me aan om land te kopen. Dat heb ik gedaan, kocht grond om ter van hier maar daar ga ik zo min mogelijk naartoe. Ik heb een huisje op één hectare grond. Ik heb vlakbij nog drie andere stukken land, in to taal vier hectare. Op die grond wo nen ook mensen die bij me werken.” Overdag scharrel ik rond, doe een beetje werk en ga naar de verschil lende stukken grond, kijken contro leer of alles loopt. Ik denk dat ik zelf het hardst werk, dat is ook geen punt. „Het leven is makkelijk hier, ik kan de hele dag buiten zitten. Groente en fruit groeien hier goed. Eigenlijk ben ik altijd buiten en loop in mijn korte broek.” „Ik heb weinig nodig en leid een heel simpel leven. Ik ben blij dat ik niet steeds nieuwe spullen nodig heb, geen nieuw huis, of een nieuwe auto. Al die hebzucht, ik heb dat nooit ge snapt. De dingen die iedereen wil, interesseren me geen biet.” beeld naar de markt te gaan. Boven dien zag ik niet meer zo goed wat on kruid was en de groente die ik kweekte. Wonen in een land met meer licht leek me beter. In 2012 ver huisde ik naar Senegal.” „De stad Dakar rukte op, ik zou daar niet altijd kunnen blijven boeren. Ik ben naar de streek Casamance in het zuiden gegaan, waar ik nog steeds woon en werk. Ik heb eerst tuinbouw geprobeerd, heb nu vooral fruitbo men, sinaasappels, bananen, ananas.” - Marien Brouwer Marien Brouwer in Senegal in een Wan- delmarathon-shirt. FOTO MARIEN BROUWER Arie Westeneng Middelburg Je leeft alleen in Senegal? Hoe leef en woon je nu? Hoe verliep die omweg? Hoe was je jeugd? Keer je ooit nog terug naar Neder land? Hoe kwam je in Senegal? DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 GO Marien boert in Senegal: ‘Geen verlangen om terug te komen'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 36