Dit jaar al ruim800inwoners erbij 50% f i "o Middelburg groeit ineens wel heel erg hard: hoe kan dat? pjag W connexxion 2 5 J /j Iw X -4 KORTING Nonna, zo heet de jongste in woonster. Met haar geboorte heeft Middelburg de grens van 50.000 inwoners bereikt, wat de ge meente ‘een mooie mijlpaal' noemt. Burgemeester Harald Bergmann kwam dinsdag op kraamvisite en nam een grote knuffelbeer voor de pasgeborene mee. Die mijlpaal is ineens wel héél snel gepasseerd. Begin dit jaar telde Middelburg nog 49.199 inwoners, ruim 800 minder dus. De afgelopen tijd lag de groei nooit boven de 300 per jaar. Vrijwel alle gemeenten groeien dit jaar harder dan gebruikelijk. Dat is grotendeels het gevolg van de toe stroom van Oekraïners en andere vluchtelingen. Maar dan nog is Middelburg een uitschieter bin nen de provincie. Bijvoorbeeld Goes, al jaren de snelste groeier in Zeeland, kreeg er tot en met sep tember 507 mensen bij. Wie wat dieper in de Middelburgse cijfers duikt, ziet ook iets opmerkelijks. De gemeente groeide elk maand met enkele tientallen mensen, maar in augustus waren dat er in eens 352. Dat lijkt zeer onwaar schijnlijk. In principe geldt: hoe groter de ge meente, hoe hoger de beloningen voor raadsleden, wethouders en burgemeesters. Dat gaat via ver schillende schalen. Voor Middel burg verandert er voorlopig niets, want dat gebeurt pas als de grens van 60.000 inwoners wordt be reikt. Andere Zeeuwse gemeenten zitten wel dicht bij zo’n grens. Noord-Beveland nadert de 8000 inwoners. Borsele, Reimerswaal en Sluis kunnen de 24.000 passe ren. In het geval van die drie ge meenten zou dat betekenen dat de burgemeester ruim 700 euro bruto per maand meer gaat verdienen. Raadsleden zien hun maande lijkse vergoeding pas stijgen als de 40.000 wordt bereikt. De hoeveelheid geld die gemeen ten jaarlijks krijgen uit Den Haag, hangt onder meer af van het aantal inwoners. Verder neemt het aantal zetels in de gemeenteraad bij elke 5000 inwoners met twee toe. Dat wordt om de vier jaar, vlak voor de verkiezingen, bekeken. Als Mid delburg op 1 januari 2025 nog steeds 50.000 of meer inwoners heeft, gaat het aantal raadszetels van 29 naar 31. De provincie gaat in rap tempo richting de 400.000. Tot 2020 groeide Zeeland elk jaar met en kele honderden mensen. In de co- ronajaren schoot dat omhoog naar 1500 tot 2000, mede doordat meer mensen ervoor kozen om hier te gaan wonen. Dit jaar komt daar de vluchtelingenstroom nog eens bij. In de eerste negen maanden groeide Zeeland al met bijna 4200 mensen. Eind september werden 390.946 inwoners geteld. zich in te schrijven. Bij Neder landse studenten is dat met een druk op de knop gebeurd, maar bij buitenlandse studenten betekent dat behoorlijk wat papierwerk.” Heeft de gemeente zelf een ver klaring voor de piek in augustus? Na even speuren wel. „Het heeft in elk geval niet te maken met de mensen uit Oekraïne”, zegt een woordvoerder. „Zij komen niet in groten getale in één keer, maar druppelen meer gedurende het jaar binnen. De stijging komt hoogstwaarschijnlijk door studen- om het hun makkelijker maken ten en dan vooral door studenten uit het buitenland bij de HZ en University College Roosevelt. Middelburg wordt steeds aantrek kelijker voor buitenlandse studen ten en dat zien we terug in de be volkingsgroei. Zij zorgen voor een heleboel nieuwe inschrijvingen - in totaal zo’n 300 - en die zijn na genoeg allemaal in augustus ge weest. Vanuit de gemeente heb ben we een speciale actie gedaan w- r DAL-DAGKAART Hoe kunnen er ineens zo veel mensen bijkomen? Gaat een burgemeester ook meer verdienen als de gemeente groeit? Wat verandert er nog meer als het aantal inwoners stijgt? Hoeveel inwoners telt Zeeland in middels? Middelburg verwelkomde dinsdag haar 50.000ste inwoner. Een ongekende groei, want dat betekent dat er dit jaar al meer dan 800 mensen bij zijn gekomen. Hoe is dat te verklaren? Rolf Bosboom Middelburg Baby Nonna is de 50.000ste inwoner van Middelburg. Burge meester Harald Bergmann ging op kraamvisite, fotogemeenteMiddelburg GO DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 connexxion.nl/actlezeeland De laatste twee maanden van 2022 reisje met de bus heel Zeeland doorvoor slechts de helft van de prijs. Een Dal-Dagkaart van Connexxion kost nu slechts €8,- (i.p.v. €16,-). Heb jij zin om mosselen te eten in Brouwershaven of juist een dagje te winkelen in Zierikzee? Wat je plan ook is: wij brengen jel Met het ticket kan je één volle dag onbeperkt reizen en zo vaak overstappen als je wil. De actie is geldig van 1 november t/m 31 december.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 33