i paap i 4 M I ÊM1 de deuren dicht tijdens de kerstdagen Petitie opgestart voor meer geld om Oostkerk te redden Neem cultuur op in uw nalatenschap i1 3 Met kerst maken wij het altijd extra gezellig. Mensen vinden dat leuk Sluiting van de Oostkerk? Zo ver mag het echt niet komen, vinden de betrokken vrijwilligers. In een petitie vragen ze de gemeente Middelburg om meer geld. „Anders klinkt het straks ach en wee.” want mensen hebben al lang an dere plannen. Dus dan maar een voorschot. In het buitenland overi gens heel gebruikelijk en in de Randstad ook steeds meer. Onze men voor mijn restaurant en niet voor het evenement kerst. Dat zie ik veel liever.” Op kerstavond is het restaurant in iets bedacht. Iets heel lekkers.” Grigoriou opende zijn restaurant aan de Markt in Terneuzen 35 jaar geleden en sindsdien is het altijd volle bak. Zeker met kerst. „Meestal wel dezelfde mensen ja, mensen die hier al generaties komen. Zij weten dat het goed is. Met kerst maken wij het altijd extra gezellig. Met kaarsen en zo. Mensen vinden dat leuk. Wij moeten hard werken, maar dat doen wij graag.” „We zijn vorige week met de neus op de feiten gedrukt”, zegt Ollo Feenstra, vrijwilligster bij stich ting de Oostkerk en initiatiefne mer van de petitie die sinds maan dag zo’n zevenhonderd keer is on dertekend. Op een vrijwilligers- avond hoorden ze hoe ernstig het geldgebrek is en dat zonder meer subsidie de Oostkerk dicht zal moeten. „Denken dat het zal loslo pen? Nee, we hebben besloten dat we iets moesten doen om dat te voorkomen.” Een petitie dus. Om de ge meente te vragen per jaar 80.000 euro extra te geven voor de Oost kerk. Directeur Leo Hannewijk had in het voorjaar al bij de ge meente aangeklopt voor dat be drag. Hij is daarover nog steeds in gesprek met de gemeente. De vrij willigers wilden de afloop daarvan niet afwachten, zegt Feenstra. „Het was lang mijn gedachte dat Lekker thuis Bij Meliefste geldt dat zeker ook. Al werd daar een paar jaar geleden be sloten het over een andere boeg te gooien: het restaurant in Wolphaartsdijk is op kerstavond nog open, maar daarna gaat het een paar dagen dicht. „Met kerst hoor je bij je familie te zijn”, vindt Thijs Meliefste. „Dat gun ik mijn gasten, maar dat gun ik mijn per soneel dus ook. Ze staan het hele jaar voor me klaar. Daarom mogen ze met kerst lekker thuis zijn.” En dat terwijl je als horeca met kerst flink geld kan verdienen. Al lemaal waar, Meliefste weet het als geen ander. „Maar er zijn dingen die belangrijker zijn dan geld. Bo vendien: voor ons zijn de kerstda gen niet anders dan andere dagen. Wij zitten toch wel vol. Dus dan zouden we alleen open gaan om de gasten te pleasen. Dat doen we niet. Dat zeg ik vanuit een luxepo- Patricia Minderhoud van res- sitie, dat realiseer ik me heel goed.” de gemeente het niet zal laten ge beuren dat de kerk moet sluiten. Anderzijds: de tijden zijn onzeker en ik kan niet in de portemonnee van de gemeente kijken. En elk jaar opnieuw geld moeten vragen, dat is niet werkbaar. Dan kun je niet vooruit programmeren.” Zekerheid vragen de vrijwilli gers met hun petitie aan de ge meente. „Maar het is niet alleen een financieel verhaal”, merkt Feenstra op. „We vragen mensen die de Oostkerk een warm hart toedragen hun handtekening te zetten. Daarmee laten we ook zien hoeveel liefde er is voor dit ge bouw, de stad en de geschiedenis.” De petitie loopt tot eind novem ber. Stichting de Oostkerk heeft van de gemeente al wel geld gekre gen om het tot eind dit jaar vol te houden. In december moet de ge meenteraad duidelijkheid geven over de verdere toekomst. ineens omhoog. Langoustines waar ik nu veertig euro de kilo voor betaal, kosten begin decem ber ineens vijftig euro de kilo. En in de week voor kerst betaal je er zelfs zestig euro voor. Daarom ko- Wolphaartsdijk wél open. Gasten pen veel restauranthouders nu al krijgen kerstavond zelfs een speci aal menuutje voorgeschoteld. Al betalen zij voor die avond wel een voorschot van vijftig euro per man. Moet wel, zegt Meliefste. „We merken steeds vaker dat mensen in verschillende restaurants reser veren en dan op het laatste mo ment niet komen opdagen. Zo zijn we tijdens de feestdagen een keer met 28 couverts blijven zitten.” Niet alleen vervelend, die lege tafels, maar ook duur. Want die langoustines zijn toch ingekocht. „Het kost mij duizenden euro’s en in. Dat is natuurlijk slim, maar dat de tafels krijg ik niet meer gevuld, is niet wat ik wil. Ik wil alles super- vers, en anders niet.” Zo zette Me liefste een paar jaar geleden eens alle plussen en minnen tegenover elkaar en kwam tot de conclusie dat hij kerst best kan missen. „Zo gasten begrijpen het inmiddels al- heb ik op de gewone avonden ook lemaal. Ik kan het iedereen van gewoon mensen binnen die ko- harte aanraden.” ■f PC DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 ook recht op rust’ ,x - Christos Grigoriou, restaurant Delphi in Terneuzen Optreden van BL0F in de Oostkerk. foto hans puik Maurits Sep Middelburg h Kijk op naLaten-aan-cuLtuur.nL Gee/ de magi taurant Basalt in Middelburg. „Tijdens de feestdagen komen ‘Vers en anders niet’ er bijna geen toeristen maar al- Maar er speelt ook nog iets anders leen mensen uit onze eigen om- mee. „In de weken vóór kerst geving. Heel gezellig. schieten de prijzen van producten foto dirk-jan g jeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 31