Ontvang direct een video van jouw club als er is gescoord! u Activeer nu gratis PZC.NL/GOALALERT 22 Door Hongaarse bond geschorste Moniz krijgt weinig bijval in racisme-schandaal Ricardo Moniz mag een maand lang zijn Hongaarse club Zalaegerszegi TE niet coachen. Dit nadat de Nederlandse trainer opstond tegen racisme. Grote vraag: waar blijft de steun vanuit Nederland? is, dient de vraag zich op waar Ne derlandse prominenten blijven met zich liet horen. Maar een voetballer of trainer van enige faam die zich het in de media dagenlang hot news. Nu hoor je niemand. Blijk baar is Hongarije een ver-van-ons Bij Ronald Koeman had iedereen moord en brand geschreeuwd Bijna drie jaar geleden is het nu dat toenmalig Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira in de uit- VRIENDEN LOTERIJ bedshow. Wat daar gebeurt is ken nelijk niet interessant genoeg, zelfs niet als een landgenoot er met groot onrecht te maken krijgt. Het is heel simpel: Ricardo heeft, met schijt aan alle mogelijke consequenties, in het belang van ons allemaal zijn nek uitgestoken. Dat moet je niet willen bagatelliseren. Naast diep, diep respect verdient hij de steun die hij nu mist.” cisme. „We moeten pro-actief handelen, alleen op die manier Contractspelers komt aan dit soort uitwassen ooit een einde.” minenten die via social media wél hun stem lieten horen. „Heel jammer”, noemt Le vchenko het uitblijven van Neder landse bijval voor Moniz. „Als voet balmaatschappij zouden we veel meer naast elkaar moeten staan, veel meer geluid moeten maken. Het kan toch niet wat daar gebeurt? Voor Ricardo is het ronduit deni grerend. Hij zou van ons allemaal veel meer steun moeten krijgen.” Al richt Levchenko zich liever tot de UEFA. Juist omdat de Europese voetbalbond, in tegenstelling tot de WCS, meer gereedschappen heeft om concreet op te treden tegen de Hongaarse voetbalbond. Le vchenko: „Als je als UEFA continu hamert op het No to Racism-prin- cipe, zou dit bij uitstek een aanlei ding moeten zijn om stelling te ne men. Ongelooflijk dat dit wordt na gelaten. Slappe hap is het.” hij in actie kwam tegen racisme. De Dat maakt het ertegen in verweer het Nederlands elftal komen niet zo makkelijk.” Levchenko pleit, in navolging van Moniz, daarom voor de komst van een overkoepelend orgaan dat Oostblok Volgens Robert Maaskant kan dit niet los worden gezien van het land waarin Moniz werkzaam is. Zelf werkte de geboren Schiedammer als coach in onder meer Wit-Rus- land en Polen. Feilloos kent hij dus de mores die nog altijd gelden in het Oostblok. „Dat Ricardo nu ge schorst is, is belachelijk”, stelt Maaskant. „Ik neem aan dat elk ge zond denkend mens dit met me eens is. Probleem is, denk ik, de ma- wedstrijd tegen FC Den Bosch het nier waarop die schorsing door de slachtoffer werd van oerwoudge- Hongaarse bond beargumenteerd luiden. Het incident, dat nota bene wordt. Die zegt gewoon: het veld gebeurde voor de ogen van de des- oplopen mag niet en daar staat die tijds in Kralingen trainende Moniz, en die sanctie op. Punt. Naar buiten vormde de aanleiding van een peri- toe zal zo’n instantie nooit bevesti- ode waarin zo’n beetje elke zichzelf gen dat Ricardo straf heeft omdat respecterende Nederlandse voet baller of trainer stelling nam. spelers van verspreidden een foto waarop de spelers in een kring stonden en ei kaars hand vasthielden. Het staat in schril contrast met hoe de schor- meteen een procedure kan starten sing van Moniz nu wordt ontvan- wanneer ergens sprake is van ra gen. Dat laatste stelt ook Evgeniy Levchenko, voorzitter van de Ver eniging van (WCS) en één van de weinige pro- „Ik heb de UEFA een lange mail ge stuurd”, verzuchtte trainer Ricardo Moniz, eerder deze week in deze krant. Kort nadat de Hongaarse voetbalbond hem voor vier compe titieduels had geschorst omdat hij namens zijn club Zalaegerszegi TE een statement had gemaakt tegen racisme. „Ze zouden me terugbel len, maar ik heb niks meer ge hoord.” Nog even kort wat hieraan vooraf was gegaan: tijdens een wedstrijd van zijn club was Moniz vorige week twee meter het veld ingestapt. Dit omdat een van zijn spelers, Christy Manzinga, te maken kreeg met oerwoudgeluiden vanaf de tri- publiekelij k aan zijn zijde schaarde? bunes. De Hongaarse bond legde de Ze waren er nauwelijks. trainer vervolgens een schorsing op „Het is verdacht stil ja, dat klopt”, - volgens de officiële lezing omdat signaleert oud-aanvaller Dries hij het veld had betreden. En aange- Boussatta. „En dat is te krankzinnig zien Zalaegerszegi TE niet samen voor woorden. Een Nederlandse met Moniz tegen de straf in beroep trainer zet zich in voor de goede wilde gaan, is de Rotterdammer nu zaak, wordt vervolgens door de alleen de barricade op gegaan. Zon- Hongaarse bond ‘beloond’ met een der effect vooralsnog, aangezien het maand schorsing, en niemand die vanuit de UEFA vooralsnog stil het voor hem opneemt. Een grove blijft. schande is het. Als Ronald Koeman Los van het feit dat dat opvallend of welke andere grote naam dan ook te maken had gekregen met een misstand van deze omvang, dan is hun steun. Ja, KNVB-directeur Ma- iedereen er als eerste bij om moord rianne van Leeuwen belde recente- en brand te schreeuwen. Dan blijft lijk met Moniz. Zoals ook Gerard Marsman van de vereniging Coa ches Betaald Voetbal (CBV) van DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 PC Het is verdacht stil ja’ A Trainer Ricardo Moniz wacht nog altijd op een telefoontje van de UEFA, fotoproshots eredivisie - Dries Boussatta Mede mogeUJk gemaakt dooc Dennis van Bergen Rotterdam

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 22