Een zelfbewust monster 03 NOV M Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt’ 2022 Busvervoer piept en kraakt 2 Marco Kamphuis omdat er in minder uren meer werk Toos&Henk COLUMN Als zo'n monster eenmaal een naam heeft, gaat het zich irritant gedragen Maar veel kan Connexxion niet uit richten. De vervoerder zet al kan- Kaartje voor de bus wordt duurder Alles wordt duurder. Dat geldt ook voor het meeste openbaar vervoer in Zeeland. Buskaartjes en -abonnementen gaan in prijs omhoog. Een uitzondering vormt de haltetaxi. Landelijk is een tariefverho- ging afgesproken van 7,24 pro cent en dat betekent dat de Pro vincie Zeeland er niet aan ont komt streekvervoerder Con nexxion deze verhoging toe te staan. Het opstap- en kilome tertarief voor de haltetaxi gaat niet omhoog, zo heeft het dage lijks provinciebestuur besloten. Voorzitter Marco van Dorst van het OPOV Zeeland, het reizigersover- leg dat de provincie adviseert, stipt aan dat het openbaar vervoer in heel Nederland piept en kraakt. Een acute oplossing ziet hij niet. „Het enige wat Connexxion kan doen, is reizigers tijdig informeren dat een bus uitvalt, al begrijp ik ook dat het lastig is om over elke busrit te com municeren. Uiteraard hoop ik dat chauffeurs die nu worden opgeleid snel kunnen worden ingezet. Dat zou de druk van de ketel moeten halen.” wil Connexxion niks verwijten. „Er is sprake van overmacht. Con nexxion vindt dit zelf ook verve lend.” Veel alternatieven zijn er niet. Touring- en taxibedrijven zouden in theorie kunnen bij springen, maar ook die kampen met een te kort aan chauffeurs. Daarom moe ten onorthodoxe maatregelen niet worden geschuwd, zegt gedepu teerde Harry van der Maas. „Mis schien moeten we voor leerlingen in dorpen tijdelijk vrijwilligersver- voer opzetten. Ik vind dat we alles in het werk moeten stellen om te zorgen dat leerlingen naar school kunnen.” Morgen praat gedeputeerde Harry van der Maas (openbaar vervoer) opnieuw met Connexxion overeen Het is buitengewoon vervelend wat er nu gebeurt. Scholieren kunnen niet naar school en terug naar huis en werknemers die zijn aangewe zen op het OV kunnen niet naar hun werk. Het is slecht voor de leef- 1 Ik vermeld de diagnose niet, dat vind ik te veel eer voor die ziekte. Laten we zeggen dat het om een neurologische aandoening gaat die voor het eerst beschreven werd door dokter Alois Alzheimer, die dat met de beste bedoelingen deed, onwetend van het mon ster dat hij schiep. Nou ja, niet echt schiep, hij was dokter Frankenstein niet, maar van een naam voorzag, en daar moet je ook mee oppassen, want als zo’n monster eenmaal een naam heeft, gaat het zich zelfbewust en irritant gedragen. leder cognitief verlies levert nieuwe pro blemen op, die wij als kinderen samen met het personeel van het verpleeghuis proberen op te lossen, maar een balans vinden we nooit, want het volgende probleem klopt al weer op de deur. We bellen elke dag, gaan vaak op bezoek; tien minuten later is ze ver geten dat je geweest bent. In mijn moeders ziekteproces is nu duidelijk een nieuwe fase aangebroken: die van het dwalen en weglo pen. Vorige week had ze de lift genomen en was al bijna het gebouw uit, toen ze met zachte dwang werd tegengehouden. Waar gaat u heen?’ ‘Naar huis.’ Ze had een plastic zak met een nachthemd aan haar rollator gehangen. Ze is rusteloos. Steeds vaker is ze op de gang te J vinden, nu eens zoekt ze haar moe der, dan haar kinde- I ren. Het grote inleveren verloopt voor ieder een anders, afhanke lijk van de verloting die hogere machten voor ons op touw hebben gezet. Heb je een briefje met deze ziekte getrokken, bewaar het dan goed - voor je het weet ben je het vergeten. Eerst vergat mijn moeder onbelang rijke dingen, toen belangrijke (haar huissleutels en pincode), daarna bleken taken die ze een leven lang gedachteloos had uitgevoerd opeens verras send complex (koken, de wasmachine aan zetten, bij koffiezetten komt ook nog heel wat kijken). Toen ging het snel. Ze verloor haar zelfstandigheid, haar eigen woning, haar mobiliteit, en het monster begon zijn tanden in haar verleden te zetten - complete episodes, hap slik weg. et leven is een geschenk met een ■■H rouwstrik eromheen. De gulle gever H heeft er namelijk een meedogenloze bepaling aan verbonden: ‘Alles zul je heb ben... op voorwaarde dat je alles weer inle vert.’ Voor mijn moeder is het grote inleve ren vijftien jaar geleden begonnen. Eerst heeft ze mijn vader zo goed mogelijk ver zorgd tijdens zijn jarenlange ziekte, en am per lag hij in de kist, met een bevrijde uit drukking op zijn gezicht, of ze kreeg de zelfde ziekte. Sinds vorige maand vallen er regel matig bussen uit omdat er te weinig chauffeurs zijn. Van de 32.000 rit ten die vervoerder Connexxion in oktober plande, vielen er 3850 uit. Oorzaken zijn personeelstekorten, ziekteverzuim door uitgestelde zorg, griep en corona als ook enkele stakingsdagen. De gevolgen zijn groot. Scholie ren - drie op de vier reizigers is scholier - staan regelmatig bij haltes te wachten op een bus die gewoon- moet worden gedaan. En het bete- weg niet komt opdagen. kent ook extra kosten, want ik plan Reizigers worden er via de infor- nu extra personeel in zodat ik zeker matiekanalen zoals de 9292-app weet dat mijn gasten niks tekort ko- vaak niet of te laat over geïnfor- men.” meerd. Ook ondernemers worden geraakt. Uitbater Joost d’Hondt van restau rant ’t Zusje in Terneuzen ziet zijn oplossing, al was het maar een tij- personeel regelmatig te laat arrive- delijke. „Dat is echt noodzakelijk, ren als er weer eens een busrit is uitgevallen. Ook de terugweg is de laatste tijd problematisch. D’Hondt: „Gisteren was er ’s avonds om 21.48 uur geen bus naar Hoek. Het komt meerdere keren per week voor. Hierdoor kunnen onze Oekraïense baarheid, de economie en het imago medewerkers niet naar huis, dus van de provincie. Ik heb dit nog moet ik ze met de auto thuis bren- nooit zo meegemaakt. Het is ook gen.” onduidelijk hoe lang het duurt eer De horeca-exploitant vindt dat Connexxion de boel weer op de rit dat de communicatie over het bus- heeft.” vervoer beter moet. Personeel weet vaak niet of de bus nu wel of niet Kantoorpersoneel komt. „Het is overigens niet alleen de bus. Ook een medewerker die vanuit Rotterdam komt, is dikwijls toorpersoneel op bussen in om de te laat als een trein vertraging heeft vele gaten in het rooster te dichten, of niet rijdt.” Er zijn wel nieuwe chauffeurs in Het is lastig om zo een restaurant opleiding, maar voordat die achter te runnen, bekent d’Hondt. „Het het stuur zitten, zijn er weer weken zorgt voor stress op de werkvloer tot maanden voorbij. Van der Maas ZEELAND8 ZEELAND 10 MIDDELBURG Paul Kusters JUMBO HAALT WK-COMMERCIAL VAN TV NA 0ROTE OPHEF Internet: toosenhenk.nl Zogezegd in deze krant Scholieren die tevergeefs op de bus wachten. Personeel dat niet op het werk kan komen omdat busritten vervallen. Het is crisis in het Zeeuwse busvervoer. „Heel apart als vrouwen die je niet kent, aan bellen en zich aanbieden.” - Marien Brouwer, boert al jaren in Senegal - Marike Kerklaan, speelt Mia EENS EEN ZEEUW TONEELSTUK DE POTVIS „In elk gezin heb je wel de bezorgde zus en de zus die meer afstand houdt.” Tijdig informeren Tijdelijke oplossing Frank Balkenende Middelburg A Bushalte in Kamperland, waar met regelmaat de bus niet komt op dagen. FOTO MARCELLE DAVIDSE DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 GO Restaurant HÈ HE.' NET ALLE TASSEN AANGEPAST...

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 2