o Realistische antiterreuroefening in stadion Galgenwaard maakt indruk Cinderella Contour Ballad hoofdkussen 15 Profiteer nu op pzc.nl/hoofdkussen totaal BED €50 lekker Stadion Galgenwaard vormde gisteren het hart van een antiterreuroefening. De wirwar aan gangen vormde een perfect oefenterrein voor wanneer er écht extreem geweld dreigt. Het liefst los je zo’n gijzeling op zonder een schot te lossen Vier agenten met getrokken wa pens schenken nauwelijks aan dacht aan de kermende vrouw die onderaan de trap ligt. Ze heeft een schotwond net boven haar rech terknie. Medische verzorging zal even moeten wachten, eerst gaan de agenten de trap op, de schutters achterna. Bij een lange gang op de eerste verdieping worden ze vol onder vuur genomen met automa tische wapens. Met die kogelregen wordt een vier uur durende oefening in en rond Stadion Galgenwaard in Utrecht letterlijk in gang gescho ten. Binnen de kortste keren staat er een scherpschutter op de hoek van het parkeerterrein, onderhan delaars in een busje, een helikop ter in de lucht en zwaarbewa pende mannen voor de hoofdin gang. Heel veel zwaarbewapende mannen. Een gijzeling in de Galgenwaard trekt woensdagochtend de crème de la crème van de vaderlandse speciale eenheden naar Utrecht. Met de antiterreuroefening in Utrecht keren de zwaarbewa pende mannen terug in de stad waar zich een van hun bekendste acties van de laatste jaren af speelde. In maart 2019 vond er na de tramaanslag een klopjacht plaats op schutter Gökmen Tanis. Die operatie toont meteen ook het belang aan van de Dienst Speciale Interventies, waar deze eenheden van politie en defensie onder vallen. Als er écht stront VAN DE SPECIAAL VOOR JOU aan de knikker is in Nederland, dan zijn het deze mannen - in de teams zitten op dit moment geen vrouwen - die zich in de vuurli nie begeven. Zo gebeurde het bij de tramaanslag in Utrecht, maar vorig jaar ook bij een gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam. In plaats van op afgesloten poli tieterreinen bereiden de inter ventieteams zich deze en vol gende week voor in de echte we reld: bij scholen, theaters en voet balstadions. Stadion Galgenwaard is daarbij de perfecte uitdaging met zijn wirwar aan gangen, kan toren en kleedkamers. „Dit is geen woning die je aan de voor- en achterkant even dichtzet, waarna het bij wijze van spreken binnen vijf minuten is gepiept”, vertelt Roy, coördinator van de oefening. In het stadion draait het woens dag om een gijzeling van twee groepen jongeren door een hand vol criminelen. Ze eisen de vrij lating van een zware crimineel. Maar voordat dat allemaal bekend is, is de oefening al halverwege. Veel meer dan om de automati sche geweren en kogelwerende vesten, draait het in dit soort levensbedreigende situaties om informatie. „Waar worden de jon geren vastgehouden? Wie zijn de gijzelnemers? Als je dat soort in formatie niet hebt, is het een stuk lastiger”, zegt Roy. Terwijl de gijzeling nog in volle gang is, kamt het Quick Identifica tion Team (QIT) van de politie Midden-Nederland de lobby van het stadion al uit. Een autosleutel, verloren door een van de daders, leidt naar een zwart busje. Het navigatiesysteem wordt meteen uitgeplozen. „Je moet zo snel mo gelijk de daders identificeren en achterhalen of er op een andere locatie mogelijk nog iets staat te gebeuren”, vertelt QIT-teamleider Steven. MAAND DEAL Pizza’s Vanuit een busje op het parkeer terrein hebben onderhandelaars contact met de gijzelnemers. Ver geet daarbij het filmscenario waar bij de politie pizza’s brengt en in ruil twee gegijzelden worden vrij gelaten. Het draait voor de onder handelaars vooral om contact hou den en informatie vergaren. En de criminelen er natuurlijk van pro beren te overtuigen de wapens neer te leggen. „Het liefst los je zo’n gijzeling op zonder een schot te lossen”, bena drukt Roy. „Maar dat is niet altijd een optie.” Ook woensdag niet. Waar het vergaren van informatie uren duurde, is de inval van de ar restatieteams binnen twee keer met de ogen knipperen achter de rug. Het is een indrukwekkend beeld: twintig zwaarbewapende mannen die de criminelen over rompelen. Twee gijzelnemers, die beiden een wapen trokken, worden dood geschoten. De rest kan worden aangehouden. En alle gegijzelden zijn vrij. Een oefening volgens het boekje. S J. PC DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 Voor als er écht stront aan de knikker is in Nederland - Roy, coördinator ACTIE GELDIG T/M 30 NOVEMBER 2022 SCAN SHOP Het vormvaste anti-alLergeen hoofdkussen is aan twee zijden te gebruiken en hiermee geschikt voor zowel de rug- als zijslaper. Dit bijzondere model past zelfs de slaaphouding aan, waardoor het risico op snurken kleiner wordt. Ademend en vochtabsorberend Effectieve werking tegen huisstofmijt, schimmels en bacteriën Gratis verzending KORTING Chiel Timmermans Utrecht AT Een gijzeling in de Galgenwaard trekt de crème de la crème van de vaderlandse speciale eenheden naar Utrecht, fotowerk zwaan -cl - - - - - - 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 15