M -1 Activisten die Meisje met de parel besmeurden moeten direct cel in Er moet een einde komen aan de moordende concurrentie op de luchthaven 'I I V I 11 Mijn schouder, mijn slijmbeurs, mijn elleboog. Daar krijg je last van alleen sturen op kosten.” Saillant detail is dat de staat zélf jarenlang eist. De officier van justitie noemde Meisje met de parel een werk van on schatbare waarde. „Ze is meer dan 3,5 eeuw oud. Het had ontzettend mis kunnen gaan. Het glas had kun nen breken, je weet niet hoe bezoe- nip nog even staan. Lechkar ver volgt: „Ik werk hier al van 1986! Dit heeft onze rug en alles psychisch kapotgemaakt.” Van Gennip knikt begripvol: „Voelt u dat zo?” vraagt ze. Het antwoord: „Ja, ik ben een nummer.” Dat er met medewerkers wordt omgesprongen alsof het nummers zijn, beaamt vakbondsman van FNV Joost van Doesburg „De af pakte af en toe zijn moment om de ‘door pers en politiek genegeerde’ klimaatcrisis onder de aandacht te brengen. „Over vijf jaar zal nie mand meer over corona of de Oe- kraïne-oorlog babbelen, maar zal het klimaat nóg urgenter zijn.” De schade die werd aangericht is 2000 euro. Het schilderij raakte niet beschadigd. Een achterpaneel, het glas en een stukje van de lijst raak ten wel licht beschadigd. Ook kon het werk enige tijd niet meer wor den bezichtigd. De voorlopige hechtenis van de derde verdachte, de 45-jarige David S. uitDendermonde, werd eergiste ren verlengd. Hij moet morgen voor de politierechter opdraven. van die kosten. Inmiddels is het heilige doel Schiphol zo goedkoop mogelijk te zweten en dat moeten we laten zien.” maar filmde’. „Dat u niet wist wat er ging gebeuren gaat er bij mij niet in”, zei ze tegen hem. Pieter G. be weert dat hij niet wist wat zijn ka meraden gingen doen en dat hij er alleen maar was als ‘journalist’. De rechter oordeelde ook over het recht op demonsteren, op vrij heid van meningsuiting. Dat geldt volgens de politierechter als met een duidelijk is waar de activisten aandacht voor vragen. „En dat kan ik niet rijmen met het vastplakken van een hoofd aan een schilderij.” Mouton probeerde tijdens de actie zijn hoofd vast te lijmen aan het be roemde schilderij. Het Openbaar Ministerie had eerder op de dag vier maanden cel waarvan twee voorwaardelijk ge- ropa gaat horen. Volgens Van Gennip moeten we ‘de waarde van arbeid weer leren „Ik heb twee grote mannen gezien, allebei in tranen. werken. Iedereen weet dat.” Wat de mannen ook steekt: „In de jacht op bezuinigingen zijn de iets minder zware banen steeds ge schrapt, waardoor het ziektever zuim heel hoog is geworden”, al dus Groenendijk. „Maar als wij daarover klagen bij onze manager, dan zegt die: ‘ziekteverzuim, daar ga ik niet over’,” valt Snip hem bij. „We zijn al vier jaar bezig met een rustruimte.” Dat wil minister Har bers ook graag even met eigen ogen zien, ook al staat dat eigenlijk niet op het programma. Dan roept bagage-afhandelaar Mohamed Lechkar iets naar de groep. „In 1985 is deze band afge keurd!” zegt hij, wijzend op de on derste van de twee bagagebanden waarop de koffers binnen kunnen komen. Terwijl de meeste mensen doorlopen, blijft Karien van Gen- Wouter Mouton (45) en Pieter G. (42) moeten de straf meteen uitzit ten. De rechter vreest dat beide mannen het weer zullen doen van wege het activistische doel van hun actie. De rechter vond vernieling en openlijk geweld bewezen, óók voor Pieter G., de man die ‘de actie alleen kers kunnen reageren. De verdach ten hebben een groot risico geno men.” Wouter Mouton (die geen be zwaar heeft tegen camera’s en het noemen van zijn volledige naam) voert al jaren klimaatacties, maar had nog geen strafblad. „Ik beken volledig”, zei hij al snel en gebruikte de rechtszaak om aandacht te vra gen voor ‘zijn’ zaak. Hij droeg in het Mauritshuis een shirt van actie groep Just stop oil. „Ik heb het nog steeds aan”, zei hij tegen de rechter, na een week voorlopige hechtenis. „Wilt u het zien?” Mouton probeerde uit te leggen dat het niet de bedoeling was het schilderij te beschadigen, dat ze zo weinig mogelijk risico namen. Hij Op werkbezoek op Schiphol verruilt de CDA-bewindsvrouw haar bruine, suède pumps in maatje 41 en de WD-bewindsman zijn zwartlede ren veterschoenen van maat 44 voor werkschoenen met stalen neuzen. Meteen daarna daalt het duo af naar de krochten van de luchthaven. Daar waar daglicht niet bestaat. Grote, potige kerels Wil Snip en Peter Groenendijk wachten de kabi netsdelegatie op. „Het is hier nog nooit zo schoon geweest”, zegt lid van de ondernemingsraad Groenen dijk. „Gisteren kwamen er ineens hele schoonmaakploegen, ook de wc’s zijn extra schoongemaakt. Jullie mogen vaker langskomen”, grapt hij. „En neem dan de Arbeidsinspectie ook even mee. Sinds de meivakantie zijn er aan houdend problemen op de luchtha ven, met lange rijen en reizigers die hun vluchten missen. Schiphol kampt met een tekort aan beveiligers en ook bij de bagageafhandeling is de situatie nijpend. Bagageafhandelaar Wil Snip - 22 jaar in dienst - is hier van het levende bewijs. Het huilen staat hem nader dan het lachen. De alsmaar herhalende bewegingen die hij moet maken als hij koffers van de loopbanden afhaalt zijn ‘killing\ Snip: „Mijn schouder, mijn slijm beurs, mijn elleboog. Daar krijg je last van. Dit is de zwaarste plek om te handelingskosten van Schiphol Ministers Mark Harbers en zijn de laagste van Europa.” Aange- Karien van Gen nip krijgen uitleg zien goedkoop het enige criterium over de bagageafhandeling op is, heeft dit volgens hem ook grote luchthaven Schiphol, fotosanp impact op de werkomstandighe den. „Eigenlijk is er geen medewer ker die na tien jaar géén chronische aandrong op het omlaagbrengen klachten heeft.” Bovendien moe ten medewerkers voor 10,31 euro per uur - 30 cent boven het mini mumloon - zeven dagen per week laten opereren als sneeuw voor de 24 uur per dag beschikbaar zijn, zon verdwenen. Sterker: minister „Als je 24 uur werkt, kun je op vijf Harbers zei in juni dat Schiphol bij dagen worden ingedeeld. Er wordt de duurste luchthavens van Eu- roofbouw gepleegd.” Mark Harbers belooft ‘Schiphol bij de les te houden’. „Er moeten minder bagage-afhandelbedrijven waarderen’, komen op Schiphol. Dat gaan we regelen”, aldus de minister. In ge- Dit zijn de mensen die voor ons sprek met medewerkers erkent hij ook: „Je ziet hier de naweeën van KIJVi Ministers willen minder bedrijven voor de bagage DEN HAAG - Wil Snip, bagageafhandelaar op Schiphol Twee van de drie Belgische kli- maatactivisten die vorige week donderdag in het Haagse Mau- ritshuis het wereldberoemde schilderij Meisje met de parel probeerden te besmeuren, moe ten meteen de cel in. De politie rechter in Den Haag gaf ze gis teren twee maanden cel waar van één voorwaardelijk. Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Mark Harbers (Luchtvaart) willen om de arbeidsomstandig heden te verbeteren minder bagage-afhandelbedrijven toestaan op luchthaven Schiphol. „Ik heb twee grote mannen allebei in tranen gezien.” - Victor Schildkamp Marcia Nieuwenhuis Haarlemmermeer Activisten Wouter Mouton en Pieter G., gisteren in de recht bank. TEKENING ANP GO DONDERDAG 3 NOVEMBER 2022 B^0201/0Bpg| L E 11 n m -J

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2022 | | pagina 11