8 NIEUWS TWEEDE 4r^ KAMERVERKIEZINGEN WOPKE HOEKSTRA Rechts van hem staat een 'ongeloofwaardige' VVD, links van zijn CDA wordt 'mediterraans' met belastinggeld gesmeten. Daarom wil Wopke Hoekstra zelf premier worden. ,,Het einde van de dag halen is in Den Haag soms het hoogste doel.'' De fundamentele problemen gaan we niet oplossen met richtingloos liberalisme dagen tot de verkiezingen inder dan een jaar ge leden was hij naar ei gen zeggen nog 'meer bestuurder dan politicus' en liet hij de leider- schapsstrijd bij het CDA links lig gen. Maar de wereld veranderde. De coronacrisis zette alles op zijn kop en lijsttrekker Hugo de Jonge deed een stap terug. Dus nam Wopke Hoekstra (45) in december het stokje over. De minister van Financiën zet alles op alles om in een direct duel met de VVD te strijden om de verkiezingswinst. Met nog tien dagen voor de ver kiezingen maakt het CDA zich breed met een simpele formule: op links wordt belastinggeld ver kwanseld, op rechts - bij de VVD - worden 'gouden bergen' beloofd; dus de kiezer moet bij ons zijn. ,,Ik denk dat het tijd is voor verver sing. Bij deze nieuwe fase hoort de vraag: in hoeverre ben je nog de oplossing voor de problemen die komen? Het is niet voor niks dat veel mensen in dit type bestuur lijke banen na een jaar of acht, ne gen zichzelf ook realiseren: mis schien is het tijd voor vers bloed. Dan vraag je jezelf: zijn de goede ideeën niet eigenlijk op? Draaien we niet een beetje op de automati sche piloot? Ik snap ook dat na zo veel jaar de vermoeidheid toeslaat. Bij ander leiderschap horen ook andere personen. En die proble men van een eerlijke en sterke economie, een veilige samenle ving, een betrouwbare overheid zijn vooral erger in plaats van min der geworden de afgelopen tien jaar. Wat is dan het meest geloof waardig richting de kiezer? Dat is niet dat je er nog eens vier jaar aan vastknoopt.'' ,,Ik snap dat. Mensen willen een stabiel landsbestuur, zeker in een crisis. Maar het is nu ook verkie zingstijd, en dan is het wel de tijd om te schetsen wat je wil en waarin je verschilt. Ik heb waarde ring voor Ruttes crisismanage ment. Maar als de coronacrisis straks over is, zitten we wel met fundamentele problemen die we niet gaan oplossen met richting loos liberalisme. De coronacrisis toont aan wat er misging de afge lopen jaren. De mensen met goed kope zzp-contracten lagen er als eerste uit. Wij hebben altijd ge zegd: die flexibele banen gaan te ver, de VVD niet. Dat leenstelsel is een slecht modieus idee, de VVD houdt er nog altijd aan vast. De VVD ging altijd voor lastenver lichting voor grote bedrijven. En nu wordt door Rutte ook gezegd: 'bezuinigen is niet nodig'. Dat kun je niet zeggen. Dat is een vorm van gouden bergen beloven die mij niet aanstaat.'' ,,Ja, ik zeg ook niet dat het alle maal kommer en kwel was. Maar dit is wel de tijd om eerlijk te zijn: het CDA biedt een geloofwaardig antwoord, de VVD niet.'' Een eventuele samenwerking met de VVD in een nieuwe coalitie sluit Hoekstra echter niet uit - 'ie dereen weet dat we een coalitie- land zijn' zegt de minister van Financiën (sinds 2017). Daarvoor werkte hij voor Shell in Berlijn en Rotterdam, ook was hij partner bij consultancykantoor McKinsey. Binnen de partij geldt hij al jaren als potentiële premierskandidaat, maar in de peilingen cirkelt de partij tussen de 17 en 19 zetels, fors minder dan de VVD en ongeveer evenveel als nu in de Tweede Ka mer. Toch gelooft Hoekstra dat een eindsprint erin zit. ,,70 procent van de kiezers weet nog niet wat ze gaat stemmen, we gaan echt een heel mooie uitslag neerzet ten.'' Als het CDA groot wordt, wil Hoekstra vooral 'minder crisisma nagement': ,,Je moet veel meer oog hebben voor de lange termijn. Nu is in Den Haag veel te vaak de vraag: hoe overleef ik deze dag? Er gaat veel te veel tijd verloren met overleg, alles is dichtgetimmerd. Dat moet anders: de overlegcul- tuur moet minder. Dat kan ook. Deze coronacrisis toont aan dat je snel ingrijpende dingen kunt doen als het moet. Ik weet nog dat col lega Eric Wiebes en ik voor corona al zeiden: onderwijs moet virtueel kunnen. Dan kreeg je vanuit het ministerie van Onderwijs te horen dat het zeker tien jaar zou kosten. Het kon in een paar weken.'' ,,Die les moeten we zeker trekken, maar sommige partijen beginnen aan de andere kant en zeggen dat die veestapel dan maar met de helft minder moet. Die sector heeft zo'n toegevoegde waarde voor ons land. Als je bedrijven laat innoveren dan kom je ook een eind. Maar je moet hen wel de ze kerheid geven voor de lange ter mijn, een betrouwbare overheid zijn. Er zijn door het kabinet rege- zaterdag 6 maart 2021 GO 'Ik denk dat het tijd is voor verversing' Jan Hoedeman Niels Klaassen Rotterdam Waarom moet u dan premier worden, en niet Rutte nog een keer? Toen u voor het eerst uithaalde naar de VVD kregen wij brieven binnen met de boodschap dat u een partner in crisistijd niet zo moet aanvallen. Maar u was overal bij de afgelopen jaren. Het aftellen naar de Tweede Kamerverkie zingen op 17 maart is begonnen. Deze krant brengt tot die tijd een dagelijkse verkiezings pagina. Hierop bieden we u een mix van inter views met lijsttrekkers, inzichtgevende artike len over verkiezings thema's en actuele campagneverhalen. Een ander inzicht door corona is dat mens en dier te dicht en massaal op elkaar leven. Waarom trekt het CDA die les niet en laat ze de volledige vee stapel overeind?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 8