Hybride warmtepomp neemt meeste werk van cv-ketel over i De cv-ketel door een warmtepomp vervangen is vaak nog een stap te ver. Zo'n elektrische pomp is duur en de meeste huizen zijn onvoldoende geïsoleerd om ze er goed mee te verwarmen. Maar een hybride-warmtepomp kan een mooie tussenstap zijn. Wanneer kun je wel helemaal over op stroom? 26 fe moeten van het gas af, maar gelukkig hebben we nog even de tijd. Tot 2050, om precies te zijn. Dat is maar goed ook. Want: ,,De stap naar volledig gasloos is voor veel huizen best complex'', zegt Puk van Meege ren van voorlichtingssite Milieu Centraal. Dat zit hem vooral in de isolatie. Een elektrische warmtepomp heeft namelijk maar een beperkt vermogen om warmte te leveren en zal tekort schieten als huizen onvoldoende zijn geïsoleerd. ,,Daarom wordt een hybride warmtepomp gezien als goede tussenstap op weg naar gasloos wonen'', zegt Van Meegeren. Zo'n hybride pomp kun je name lijk combineren met een HR (hoog rendement)-ketel. Dat werkt in prin cipe net zo als een hybride auto, die voor zijn aandrijving zowel stroom als energie van een verbrandings motor gebruikt. Als je een hybride warmtepomp op je bestaande cv- installatie aansluit, wordt het huis gedeeltelijk verwarmd door elektrici teit en deels door gas. Van Meegeren: ,,Als je nou voor de komende vijftien jaar een hybride pomp neemt, kun je in de tussentijd - bijvoorbeeld bij een verbouwing - beter gaan isoleren en energiezuini ger gaan ventileren, zodat je uitein delijk helemaal over kunt op elek trisch.'' 'Het leidingwerk is het lastigst. Dat gaat van de buitenunit door de muur naar de cv-ketel' Monoblock of split-model Voor bestaande woningen is een lucht/water-hybridepomp het meest praktische systeem. Dat bestaat uit een buiten- en binnendeel. De bui tenunit haalt met een ventilator lucht naar binnen. Die wordt door een compressor samengeperst, waar door warmte ontstaat. Die warmte wordt via leidingen afgegeven aan het bestaande cv-systeem in huis. Als het buiten niet te koud is, kan de warmtepomp het werk alleen af. Als het kouder is, schakelt de cv-ketel automatisch bij. ,,Naast mijn cv-ketel is een buffer vat geplaatst van 70 liter. Dat hoeft niet altijd, maar het zorgt bij ons voor een stabieler systeem'', zegt Albert Pistool van Dam, die een hybridepomp liet installeren. ,,Bij de cv-ketel hangt de regelunit van de warmtepomp, een klein kastje. De buitenunit hangt aan de muur aan de achterkant van de woning, tegen de badkamer. De lei dingen gaan door de muur naar de cv-ketel, dat is eigenlijk het lastigste bij de aanleg. Die verbinding is es sentieel.'' De Apeldoorner heeft gekozen voor een monoblock-model. Daarbij zit vrijwel alle techniek in de buiten- kast en houd je binnen een kleine unit over. Het voordeel is dat hij ren dabeler is, meer warmte kan leveren en door z'n grotere capaciteit stiller draait. De andere optie is een split-model. Dat is doorgaans goedkoper en heeft een kleinere en lichtere buitenunit die makkelijker een plek vindt aan een buitengevel. Maar die moet wel harder werken en is daarom wat luid ruchtiger, een factor om voor jezelf en de buren rekening mee te houden. De binnenunit valt bij deze variant groter uit. Terugverdienen Ook aan een hybride-warmtepomp hangt een stevig prijskaartje. De Consumentenbond testte eind vorig jaar zes pompen van gerenommeerde merken die in prijs varieerden van zo'n 4500 tot 7500 euro, inclusief in stallatie. Maar het goede nieuws is: je kunt er tot wel 1800 euro subsidie voor krijgen, afhankelijk van het type en z'n capaciteit. Als je daarbij ook isolatie uitvoert, kun je daarvoor eveneens een teruggave krijgen. Behalve dat het goed is voor het milieu, is het uiteraard de vraag of je de investering terugverdient. De Consumentenbond becijferde dat je 200 tot 600 euro per jaar kunt bespa ren op de energierekening. Stel dat de pomp na aftrek van subsidie 3000 euro kost en 15 jaar meegaat, dan zou die zich bij besparing van 200 euro per jaar precies terugverdienen. Bij Van Dam ging het gasverbruik met meer dan de helft naar beneden. Het stroomverbruik ging wel om hoog, maar met een voordeel van zo'n 300 tot 400 euro per jaar heeft hij z'n installatie binnen tien jaar terugverdiend. ,,Nog sneller als de gasprijs de komende jaren stijgt'', aldus Van Dam. Welke hybridepomp is het beste? Dat is niet zomaar te zeggen omdat de beste keuze sterk afhangt van de woning en het stookgedrag van de bewoners, stelt de Consumenten bond. Die riep om die reden dan ook geen van de hybride warmtepompen uit tot testwinnaar. 'Ook het geluid en de mogelijkheden om de buiten unit te plaatsen spelen een rol', aldus de bond. Net als Vereniging Eigen Huis adviseert de Consumentenbond een deskundige installateur in de arm te nemen voor een goede keuze en juiste installatie. Dat is ook een van de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. ZATERDAG 6 MAART 2021 GO Een beetje van het gas af STEFAN TEN TEIJE - ALBERT VAN DAM Albert van Dam bespaart met z'n hybridepomp 300 tot 400 euro per jaar op zijn energierekening. FOTO ROB VOSS Om geheel van het gas af te raken zou een volwaardige warmtepomp de cv-ketel moeten vervangen. Wanneer is dat mogelijk? ,,Dat hangt deels af van de isolatie, maar ook van het warmte-afgifte- systeem'', zegt zegt Roy Janssen van producent van verwarmings apparatuur Atag. ,,Bij oudere hui zen is het sys teem vaak bere kend op een hoge leidingtem- peratuur van circa 80 graden. Die temperaturen zijn met een elek trische warmte pomp niet op te wekken. Dan wordt het rende ment te laag.'' Met een warmte- pistool kun je checken hoe warm het water is dat door de lei dingen in jouw huis loopt. Als je op een koude dag rond de 40 graden meet, kun je misschien helemaal over stappen op een elektrische warmtepomp. Ligt de tempera tuur in de leidin gen een stuk hoger dan is een ander verwar mingssysteem nodig. Dan heb je naast een elektri sche warmte pomp (aanschaf prijs 6500 tot 14.000 euro, sub sidie maximaal 2500 euro) ook vloerverwarming en/of speciale radiatoren nodig.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 74