Klompenpaden, struintochten en meer routes Borden met cijfers, pijlen en strepen op lantaarnpalen: door elke buurt lijkt wel een wandelroute te lopen. Hoe kun je in je eigen woonplaats nieuwe ontdekken? 24 NANDA RAAPHORST Van knoop naar knoop Fietsliefhebbers kennen ze wel: de witte bordjes met groene nummers en pijlen waarmee je routes kunt samenstellen, oftewel: de fiets- knooppuntnet werken. Minder bekend, want op kleinere schaal geïntroduceerd, zijn de wandel netwerken. Ze bestaan uit een web van wandelpaden en je herkent ze aan pijltjes en nummers op bijvoor beeld een lantaarnpaal of hek op kruispunten en splitsingen. Hier mee kun je dicht bij huis een route wandeling 'knopen'. Anders dan bij de eenduidige markering van fietsknooppuntnet- werken zijn er binnen wandelnet werken veel verschillende route bordjes: rode cijfers en pijlen op een gele ondergrond en witte cijfers en pijlen op een oranje of paarse onder grond bijvoorbeeld. Vaak staat de naam van het netwerk vermeld, bij voorbeeld Rijn en Veenstreek. Zoek online op deze naam en je vindt een digi tale overzichts kaart met uitleg, routesuggesties en een routeplanner. Zo heeft de route Rijn en Veenstreek 450 kilo meter aan paden. Elk netwerk heeft een overzichts bord op een strategische plek, zoals een bezoekerscentrum, kerkplein of Toeristisch Overstappunt (TOP). Bestaat er geen digitale planner van je wandelnetwerk, dan is er vaak een wandelnetwerkkaart te koop via een webshop. Handig om je route onder weg aan te passen en om niet ver keerd te lopen. Ook via Wandelnet, de overkoepe lende bond voor wandelaars, kun je (bijna) alle wandelnetwerken terug vinden en plan je een route door in te zoomen op knooppunten bij jou in de buurt, die je vervolgens kunt downloaden. Je vindt ze op wandel- net.nl en in de gelijknamige app. Populairste routes Lange-Afstand-Wandelpaden, afgekort LAW's. Het Pieterpad is de bekendste langeafstandsroute in Nederland. Je herkent LAW's aan de wit-rode strepen, soms met naams vermelding van het pad. Volg de strepen niet zomaar: het gaat om lange, lijnvormige routes die lopen van A naar B en minstens 150 kilo meter lang zijn. Samen met de Streekpaden (18 stuks, geel-rood gemarkeerd, tussen de 80 en 350 kilometer, meestal lus- vormig, dus van A naar A) vormen ze een landelijk dekkend route netwerk van ruim 11.000 ki lometer. Er zijn 44 LAW's, ver spreid over het land. Een route beschrijving, kaart en gps-track kun je downloaden op wandelnet.nl en er zijn wandelgidsen te koop. Ov-wandelingen. Als wandel bordjes voorzien zijn van het NS- logo, loopt de route van station naar (hetzelfde) station. De routes zijn tussen de 7 en 22 kilometer lang en in één richting bewegwijzerd. NS-wandelingen liften mee op een LAW (wit-rood), een Streekpad (geel-rood) of het wandelnetwerk (knooppunten). NS-wandelingen worden regelmatig ververst. Oudere NS-routes gaan verder onder de naam OV-stapper. Stadswandelingen: binnen de stad of van stad naar buitengebied en vice versa. Op Wandelnet vind je een lange lijst wandelingen langs de mooiste plekjes van misschien wel jouw stad. Handige sites Ook wandelclubs, natuurorganisa ties, toeristenbureaus, boeren en be woners zetten routes uit. Vaak vind je ze op routeyou.com, een online verzamelplatform met duizenden routes. Per route vind je alle prakti sche informatie: afstand, hoogtever schil, bezienswaardigheden, rust punten, soort markering, noem maar op. Je kunt de route downloa den, printen en via een QR-code op je mobiel zetten. Andere populaire verzamelplatforms met duizenden routes zijn onder meer wandelzoek- pagina.nl, mooisteroutes.nl, route.nl en klikprintenwandel.nl. Door polders en boerenland Klompenpaden (117 stuks). Rond wandelingen van 3 tot 20 kilometer in Gelderland en Utrecht. Klompen paden voeren over boerenerven, langs akkers, door polders, langs boerenslootjes en over landgoede ren. Klompenpaden zijn gemarkeerd met een gekleurd bordje met een klomp erop. Zie klompenpaden.nl of download de app Klompenpaden. Groene Wissels (ruim 630). Rondwandelingen van 5 tot ruim 20 kilometer. Ze beginnen en eindigen bij hetzelfde treinstation of dezelfde bushalte. De kracht zit 'm in de vari atie van cultuur en natuur, de be reikbaarheid, de avontuurlijke paden en het feit dat het makkelijk navige ren is via een routebeschrij ving, kaart, gps-track of de app Wandel- Zapp. Ze liggen wijdverbreid door Neder land. Groene Wissels zijn niet gemarkeerd. Abonnees van de Wandelzoekpagina (13,50 euro per Ommetjes zijn uitgezet door omwonenden die de mooie, kleine paadjes kennen. Ze zijn vaak gemarkeerd K1BS jaar) kunnen de routekaart printen via wandelzoekpagina.nl of de WandelZapp downloaden. Trage Tochten (ruim 560). Onge markeerde wandelroutes door natuur en boerenland, van 5 tot 20 kilometer en voor minstens 70 pro cent over onverharde paden. Ook de Trage Tochten staan op Wandel zoekpagina, daar vind je de route beschrijving, topografische wandel- kaart en gps-track. Ze worden ge zien als het neusje van de zalm onder de wandelroutes. Kijk op wandelzoekpagina.nl/tragetochten/ lijst.php, of download de Wandel- Zapp. Ommetjes. Lokale ommetjes vind je door heel Nederland. Het gaat om korte dag(deel)tochten tussen de 5 en 15 kilometer. De routes zijn uitge zet door omwonenden die de mooie, kleine paadjes kennen. Ommetjes zijn vaak gemarkeerd. Kijk hiervoor op wandelzoekpagina.nl/ommetjes/ index.php of in de WandelZapp. Routes van natuurorganisaties Staatsbosbeheer biedt 550 wan delroutes aan, van korte ommetjes tot lange struintochten, de meeste gemarkeerd. Het gaat dan onder meer om de vertrouwde paal- tjeswandelin- gen. Nog relatief jong zijn de gemar keerde Bos wachterspaden, 55 favorieten van de bos wachters in hun gebied. Je vindt ze op staatsbosbeheer.nl/routes. Bij Natuurmonumenten kun je kiezen uit 279 wandelroutes tussen de 3 en 20 kilometer. Leden (vanaf 3 euro per maand) kunnen de route beschrijving, praktische informatie en routekaart downloaden. De meeste routes zijn gemarkeerd. Kijk op natuurmonumenten.nl of download de app Natuurroutes Na tuurmonumenten. ZATERDAG 6 MAART 2021 WW Nog niet wandelmoe? Deleukste paden vind je om de hoek

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 72