De vlinder fascineert ons, maar Vlinders. Er zijn weinig insecten die ons zo bekoren. ,,Een vlinder is een heel universum in de palm van je hand'', zegt Wendy Williams, auteur van De taal van vlinders. 18 de wereld telt 20.000 vlindersoorten, Nederland 2000 vlinders en motten bestaan al ruim 100 miljoen jaar Het oudste bekende vlinderfossiel, Prodryas. foto harvard college Florissant (Colorado Springs). On der de microscoop kan Williams de schubben zien, en 'piepkleine, snorhaarachtige vezels die uit de kop staken'. Hoe oud vlinders zijn? Paleontologen gaan ervan uit dat de eerste bloemen, zo'n 140 mil joen jaar oud, hebben geleid tot de evolutie van vlinders. Zij kunnen niet zonder bloemen. Motten wel. Die bestonden toen al minstens 50 miljoen jaar. Tussen motten en vlinders is er één duidelijk ver schil. Motten hebben een frenu- lum (een haakje dat de voor- en achtervleugels verbindt), vlinders niet. Zij hebben allebei een opmer kelijke 'snuit', de proboscis, om zich te voeden. Het is geen roltong maar een verlenging van de kop van het insect, soms vijf keer zo lang als het lijf. De proboscis zuigt voedsel op zonder te kauwen, te slurpen, te lebberen of te likken. Vlinders zijn vooral op zoek naar nectar. Williams noemt de an tennes van een vlinder een na tuurwonder. Zij zijn een multi functioneel instrument. Zij detec teren geuren, zorgen voor even wicht bij het vliegen, helpen de weg te vinden en bevatten onder meer een klok voor tijdinformatie, aldus de auteur. Ook hun ogen zijn fenomenaal. Vlinders hebben geen cameraogen maar samengestelde ogen, met veel deeloogjes, gerangschikt in strak geordende rijen. Onderzoe kers denken dat vlinders de wereld zien als een soort mozaïek van kleur. ,,Bij het koolwitje roepen specifieke golflengtes van blauw voedingsreacties op en wanneer het vrouwtjeskoolwitje een be- paalde groene golflengte detec teert, reageert ze door ei tjes te gaan leggen", beschrijft de wetenschapsjournaliste. Volgens Williams hebben vlin ders maar één taal: kleur. Kleur in al zijn pracht en verscheiden heid. „De schoonheid van een vlindervleugel heeft iets ele mentairs", verzekert zij. Ook zij raakt gehypnoti seerd door de aanblik van een azuurvlinder. „De eerste keer dat ik er een zag, stond ik als aan de grond genageld, alsof de vlinder me had be toverd met zijn blauwe vleugels'', schrijft Williams. Het geschitter wordt gevormd door de schubben van de vlinder. „Die liggen als dakpannen op een dak en zijn ongeloof lijk klein. Het menselijk oog neemt ze waar als stof of poeder." De ene vlinder moet het doen met bruintinten, sommige - zo als de azuurvlinder - pronken HANS VAN ZON ls een vlinder fladdert Wendy Williams langs alle kennis die door de eeuwen heen is ver zameld over de op één na grootste orde van insecten: die van de vlin ders, ook wel Le- pidoptera ge noemd. ,,Het zijn levende bloemen'', aldus de Amerikaanse wetenschapjourna liste. Ze openen ons hart. Bij het zien van de eerste vlinder in de lentezon krijgt iedereen een lek ker gevoel. Vlinders fascineren ons ons hele leven. ,,Als peuters probe ren we ze te pakken. Als kinderen jagen we erachteraan. Worden we ouder, dan zien we hun schitte rende kleuren als iets om van te genieten in de tijd die we nog heb ben'', concludeert Williams. Zelfs in onze laatste levensdagen is er die speciale aantrekkingskracht. In Mexico ziet zij een oude man met zijn laatste krachten een berg be klimmen waarop hij monarch vlinders kan bewonderen. Vooropgesteld, niet alle Lepi- doptera zijn vlinders. De insecten orde met schubben op hun vleu gels telt tot nu toe 180.000 soorten. Ongeveer 14.500 ervan zijn vlin ders, de overige motten. Wendy Williams reist door de tijd en over heel de wereld om het leven van vlinders kleur te geven. Ze be schrijft de enorme collectie - ruim twee miljoen exemplaren - van de steenrijke Britse bankier Lord Walter Rothschild. Zij vergaapt zich in de kelder van Harvard in Cambridge (Massachusetts) aan 'Vlinder nummer 1', Prodryas. Een volmaakt en daarmee uiterst zeld zaam vlinderfossiel, gevonden in distel- en monarchvlinders leggen bij hun trek 4000 kilometer af ZATERDAG 6 MAART 2021 GO A Een vernuftig staaltje

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 66