In de frontlijn van de crisis wordt ongelooflijk hard gewerkt 'Om fit te blijven moet je zorgen dat je genoeg slaapt en sport, dat probeer ik' Br TAMARA f VAN ARK (46), Minister voor Medische Zorg 16 gezegd: ik zie dat je heel druk bent met dit. Maar wij zijn ook allemaal wel weer zo eigenwijs dat we den ken: dit is niet nodig.'' Ook Koolmees voelt ervoor. Het hoeft voor hem niet perse vrijdag in een kamertje op Algemene Zaken. ,,Maar ik zou het helemaal geen gek idee vinden, omdat ik het verstan dig vind. Als Kamerlid had ik een coach die mij tips en tricks gaf hoe ik met spanningen moet omgaan. Daar had ik veel aan. Als iemand minister wordt en dat nodig heeft, is dat alleen maar heel goed.'' Schouten vindt dat deze zomer een goed moment zou zijn voor het nieuwe kabinet om het serieu zer op te pakken dan nu gebeurt. ,,Ik vind het een teken van kracht dat je laat zien dat we geen robots zijn. Wij zijn allemaal mensen die elke dag beslissingen moeten ne men waar veel druk op staat en waar de hele wereld ook een me ning over heeft. Ook in een situa tie die best onveilig is: je kunt je baan ook zo weer kwijt zijn. Dan is het niet heel gek om daar een goed team omheen te zetten. Dat is meer iets voor bij het aantreden van een nieuwe kabinetsploeg. Dat je zegt: dit is beschikbaar. Doe dat professioneel, dat zou meer mijn voorstel zijn. Maar het feit dat het als zwakte wordt gezien, zegt ook wel weer iets van de omge ving waarin je werkt.'' Aan Hugo de Jonge is dat niet besteed, zo'n team dat met een schuin oog let op het welzijn en de gezondheid van de zestien minis ters en acht staatssecretarissen die onder grote druk in een afreken- cultuur presteren. „Alsjeblieft zeg! Ik houd daar niet zo van, van dat soort interven ties. Ik geloof in regelmaat en in el kaar helpen. Om fit te blijven moet je zorgen dat je genoeg slaapt en sport, dat probeer ik te doen. En doordeweeks geen alcohol. Dat helpt allemaal om fit te blijven. Ik vind dat mensen dat vooral zelf moeten doen. Dan helpt het als je een liefdevol doch streng thuis front hebt, dat heb ik. En dan helpt het ook als je zorgzame collega's hebt die oog hebben voor elkaar. Tamara (Van Ark, red.) en Paul (staatssecretaris Paul Blokhuis, red.) hebben mij geholpen op het ministerie van VWS door delen van mijn werk over te nemen, dat is toch fantastisch? Wopke (Hoek stra, red.) heeft het lijsttrekker- ,,Ik word er gelukkig van als ik op vrijdagavond al het leeswerk heb gedaan en dat vervolgens alles kan op zaterdag! Boodschappen doen bij de slager in ons kleine winkelcentrum. Juist die kleine dingen. Als de kinderen nog slapen langs de IJssel wandelen, nog een kop koffie voor mezelf en dan een - ontbijtje voor ze maken. v je wor ;es Dat is magie. geplan schap overgenomen, dat is toch fantas tisch? Carola is heel zorgzaam, dat is toch fantastisch? Ik vind dat wij echt een heel collegiale ploeg hebben. Dat is toch veel beter dan op een sofa gaan lig gen waarbij iemand zegt: hoe vind je zelf dat het gaat?'' Ze passen allemaal nood grepen toe als het een beetje overloopt. Wouter Koolmees heeft een bed bij zijn werkkamer op het departement. ,,Eén keer op geslapen!'' En soms een powernap op de bank die in de kamer staat. Twee keer heeft hij om één uur 's middags in de zomer gezegd: ,,Gooi alles maar uit de agenda, ik heb slaap.'' Een structurele ingreep om wat meer lucht te krij gen zou het ver minderen zijn van de frequentie van de vergader zondagen op het Catshuis. ,,Ta- mara en ik zitten allebei met gezin nen. Wij zoeken naar manieren om onze kinderen te zien. Dat is dan toch vaak de zondag. Elke keer wordt dat van twee tot vier gepland, maar je bent niet thuis voor zes uur. Met Tamara heb ik een mislukte poging gedaan om die zondagen op het Catshuis te beperken. Rutte wilde niet.'' De rol van de Tweede Kamer in het leven van de vier ministers is dominant. ,,De Tweede Kamer is gewoon het hoogste orgaan'', zegt Van Ark. Daar voel ik me dienend aan en wil daar scherp staan als 's middags om vijf uur die tweede werkdag in een dag begint.'' Toch kijkt Hugo de Jonge we- leens jaloers naar collega's in om ringende landen die beduidend minder vaak verantwoording hoe ven af te leggen in het parlement. Maar liefst 36 keer stond hij er in debat over de coronacrisis. Uitputtend De vraag of hij al die uren in het parlement niet beter aan de aan pak van de crisis had kunnen be steden, beantwoordt hij zonder nadenken: ,,Ja.'' En na een korte stilte nog eens: ,,Ja.'' De Jonge: ,,Er zijn heel wat we ken geweest dat we flink in de Ka mer bezig waren in plaats van het bestrijden van de crisis. Ik denk dat absoluut wordt onderschat wat het kost aan tijd en energie, zo'n Kamerdebat. Ook voor een depar- ZATERDAG 6 MAART 2021 GO VERVOLG VAN PAGINA 15

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 64