oriëntatie kwijt. Dat is niet goed voor thuis' 'De grens is voor mij als ik korzelig word naar mijn dierbaren' y WOUTER KOOLMEES (43) X Minister van Sociale Zaken 15 het er nog weleens over gehad, ook over de druk op topambtenaren." Koolmees: ,,Rutte zegt dan: 'Let wel op, trek je grenzen, neem vol doende rust en afstand'.'' Dan: ,,Carola let daar meer op, die zegt dat vaker.'' Van Ark: ,,Het waren Bruno zijn woorden: 'Let een beetje op elkaar.' De Jonge: ,,Het is geen aanleiding geweest voor een diep en reflectief gesprek: doen we het wel goed met zijn allen?'' Het derde kabinet-Rutte dat het van alle naoorlogse regeringploe- gen misschien wel het zwaarst te verduren heeft van allemaal, kent geen cultuur die leidt tot het be spreekbaar maken van stress en gezondheidsproblemen. Er zijn geen personal of mental coaches, er zijn geen medici. Het kabinet dat zich bekommert om de ge zondheid van Nederland, vergeet zichzelf. Wat is dat toch? Tamara van Ark: ,,Dit is wel een vak waarin het risico bestaat dat kwetsbaarheid als een zwakte wordt gezien. Maar we zijn geen robots of supermensen, dus heb het erover. Ik zeg weleens na een week met zware besluiten en een situatie in de zorg die vreselijk werd: ik ga na deze vergadering in de uitstand, ik ben erg moe. Dan flitst wel door me heen: had ik dat wel moeten zeggen? Ja, anders krijg je als kabinet een ongezonde bedrijfscultuur als dat niet meer kan. Het voelt soms ongemakke lijk, maar het moet.'' ,,Eerlijk gezegd vind ik dat we het daar als collega's te weinig over hebben'', zegt Schouten. ,,Via een huisarts in Den Haag heb ik wel- eens het aanbod gekregen van meerdere medici: we willen jullie als kabinet in deze tijd wel onder steunen als dat nodig is.'' Schou ten gaf de brief door aan Algemene Zaken, maar hoorde er nooit meer wat van. Een bodycheck, ze hebben er al lemaal wel eentje gehad de afgelo pen vier jaar. ,,Eén keer! Het was goed, geloof ik.'' Schouten zou het goed vinden als er een groepje me dici rond de bewindslieden be schikbaar zou zijn. ,,Bij elk zichzelf respecterend bedrijf met mensen die topprestaties leveren staan mensen klaar. Zonder dat je er meteen gebruik van moet maken. Dat er soms iets wordt aangebo den. Dat er vanuit die hoek wordt „Mijn relaxmoment? Het is meer dat ik even niet zoveel hoef op een zaterdag. Een uurtje boodschappen doen is lekker alleen zijn. 's Avonds op de bank liggen k met mijn zoon en naar IwV Wie is de Mo/?kijken.'' y7^ dingen, dan krijg je energielek kage. Veel onderwerpen kunnen oplaaien in de publieke arena. Als je daar probeert grip op te krijgen word je gek. Je moet mee judoën en het over je heen laten komen.'' Van Ark: ,,De grens is voor mij als ik korzelig word naar mijn dierbaren en de hele week vrien delijk heb geglimlacht op het mi nisterie. Het kan niet zo zijn dat je dan thuis niet te genieten bent. Ik vraag of ze me daar op attenderen. Er is begrip voor, maar als het te lang duurt, moet je ingrijpen.'' Schouten: ,,Als ik nota's moet le zen en eigenlijk niet meer opneem wat er staat. Dat ik acht halfuurtjes met afspraken heb staan en acht meningen moet hebben. Dat lukt dan niet meer. Als ik dan kijk naar hoe vol mijn agenda zit, krijg ik zo'n beklemd gevoel en denk ik: het moet weg, het moet eruit!'' Vrijdag is het moment dat de ministers elkaar langer zien in de ministerraad en even pas op de plaats kunnen maken. Er is lunch, ook de staatssecretarissen mogen een broodje doen en wat zaken re gelen ook als er geen onderwerp van hen op de agenda staat. Schouten, De Jonge en Kool mees zitten naast elkaar. ,,Bij Hugo kun je aan zijn gezicht zien als hij het zwaar heeft'', zegt Schouten. ,,Bij Wouter komen er dan soms vlekken in zijn gezicht. Degenen die naast mij zitten hou ik wel een beetje in de gaten. En Eric ook. (Wiebes, de oud-minister van Economische Zaken, red.) Het is niet zo dat ik de hele ploeg scan.'' Grappen Rondkijkend in de ministerraad registreert Koolmees wat er met wie aan de hand is. ,,We zien ook echt wel wie er van de collega's onder druk komt te liggen. Aan de blik, aan de responsiviteit. Reage- ren mensen nog op de juiste toon, weten ze nog een grapje te waar deren? Als ze dat niet meer kun nen, dan weet je dat een niveau is bereikt dat er iets anders aan de hand is. Zolang je nog grappen kunt maken - 'Het is terecht dat ze jou moeten hebben' - en er wordt gelachen, dan weet je dat het goed komt.'' ,,Soms knettert het in de minis terraad'', zo keek Rutte afgelopen najaar terug op een paar heftige sessies. ,,Als de druk groter wordt, worden de lontjes korter'', zegt Schouten. ,,Wat bij sommigen niet goed valt die in de frontlinie van Covid staan, is dat anderen hen dan nog even komen vertellen wat ze moeten doen.'' Volgens Koolmees gaan de con flicten in de Covidcrisis niet zo zeer over de mentale conditie. ,,Vorig najaar was zo'n moment. Het kwam door de onzekerheid: waar gaat het heen?'' Wiebes maakte zelf grappen over zijn staat van vermoeidheid. Hij schertste vaker dat hij in aan loop naar een reces op het vlieg veld van de brancard werd afge trokken, het vliegtuig in, naar de zon. Maar als minister Bruno Bruins op 18 maart 2020 omvalt in de Tweede Kamer, is het schrikken voor iedereen. Het oogt aanvanke lijk als te lang vergaderen zonder schorsing. Koolmees ziet het aan komen en schiet uit zijn stoel in vak K om Bruins op te vangen. ,,Tussendoor zo'n klef broodje uit een zakje, we gingen maar door door-door. Het was de druppel, het laatste zetje.'' Collega De Jonge zat thuis voor de televisie het debat te volgen. ,,Ik schrok heel erg. Die week ervoor had ik al wat dingetjes van hem overgenomen. Ik was achter de schermen al bezig hem te onder steunen, maar het is ook heel moeilijk je te laten helpen. Dat snap ik ook.'' Schouten: ,,Er is wel kort over gesproken, maar meer ook niet. Het heeft geen indruk op mij ge maakt. In het Catshuis hebben we GO ZATERDAG 6 MAART 2021 LEES VERDER OP PAGINA 16

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 63