'Soms wist ik niet meer welke dag het was, dan ben je ook je 'Privé was het een soort woestenij de afgelopen jaren' 14 vraag of ze minister wilden wor den. Na de politieke klimaatcrisis en de stikstofcrisis domineert de co ronacrisis Den Haag nu al een jaar. Er is een permanente staat van po litiek alarm. Alles moet snel, de belangen zijn groot. Alle blikken zijn op de ministers gericht, het afbrandrisico is niet gering. Hoewel ze allevier wat gewend zijn, is dit anders. De coronacrisis is een allesopslurpend monster. Van Ark was aanvankelijk staatsse cretaris van Sociale Zaken. ,,Het was volcontinu zeven dagen in de week doorbuffelen om die regelin gen voor ondernemers in elkaar te timmeren.'' Sinds een halfjaar moet Van Ark als minister voor Medische Zorg een been bijtrek ken, omdat ze nu tot de kerngroep van vier ministers hoort met Mark Rutte, minister van Justitie Ferd Grapperhaus en Hugo de Jonge. Wouter Koolmees maakt deel uit van de drie W's in de corona crisis met Wopke en Wiebes (nu Bas van 't Woud, red.) was als vervanger van de zieke Ollongren een half jaar vicepremier. Hij plukt aan zijn bakkebaarden en lacht: ,,Grijs haar!'' Koolmees weet dat regeren slijt. ,,Fris be ginnen en er na een paar jaar grijs en uitgemer geld bij staan.'' ,,Het is mooi om te doen, maar ook lood zwaar", zegt De Jonge. Hij definieert waarom dit een ander jaar is. ,,De meeste cri ses zijn enorme events met een piek. Maar deze is begonnen als een pandemie die over de we reld raasde, waarvan je vervolgens niet weet of die marathon wel 42 kilometer is. Die de hele tijd sprintjes bevat die ineens moeten worden getrok ken. Die continue druk betekent dat je altijd aan moet staan.'' Catshuisoverleg De werkweek begint domweg op zondag. Er is Catshuisoverleg over de coronacrisis, dan zijn er bij thuiskomst de tassen met stukken voor de volgende dag. Als er een gaatje is wordt de maandag benut voor werkbezoek, maar de ochtend begint met overleg met topambtenaren en politiek coalitieoverleg. Dinsdag, woensdag en donder dag zijn dagen waarop vaak tot laat optredens in de Tweede Kamer zijn. Als er geen debat is, wordt op het ministerie de dag volgepropt met afspraken. ,,Mijn agenda be staat uit tien a vijftien halfuurge- sprekken, de hele dag door,'' zegt Koolmees. ,,Ik heb van Alexander Pechtold geleerd dat je zo'n dag soms in de spaarstand kunt staan. Je weet of een ontmoeting scherpte en alertheid vereist. Niet elke afspraak is even spannend.'' De vraag dringt zich op of zo'n baan samengaat met een gezinsle ven. ,,Nou nee, niet echt'', zegt De Jonge meteen, ,,Maar het is niet anders, dus moet je in het week end thuis wel even goed inchec ken, je moet elkaar blijven begrij pen en proberen een paar uur sa men iets ondernemen. Wat ik heerlijk vind is met de kinders op de bank te hangen'', droomt De Jonge weg. „Voetbal kijken, the Voice of Draadstaal. Met Sarah naar de Fenixloods.'' Ruimte voor jezelf is niet het eerste waar ze over nadacht toen ze minister werd, erkent Carola Schouten. ,,Na mijn eerste half jaar als minister bedacht dat ik wel- eens een weekend vrij wilde zijn. Dat is een enorme stap om te dur ven zeggen, dat moest ik vrij hard aangeven. En als ik vakantie heb word ik meestal eerst ziek. Daar ontstaat thuis steeds minder be grip voor. Maar die zaterdagoch tend: toch een beetje uitslapen. CAROLA SCHOUTEN (43), Minister van Landbouw ,,Voor mij is hét moment van ontspanning als ik alleen maar het krassen van mijn schaatsen hoor, zoals een paar weken geleden. Dan vergeet je alles en ga je over in het fysieke. Maar de zaterdagochtend is ook relaxed. Toch een beetje uitslapen, ademhalen, lekker ontbijtje maken en de krant. Niets moeten.'' Ademhalen, lekker ontbijtje ma ken en de krant. Niets moeten.'' Voor Van Ark geldt dat ze een co- ouderschap heeft en dat de maan dagavond 'heilig' is, tenzij er iets heel bijzonders is. ,,Die doorde weekse avond eet ik thuis met mijn dochters, kook voor ze en overhoor een proefwerk. Ik wil ze recht in de ogen blijven kijken.'' Ze kijkt zaterdagochtend als de tas is gedaan reikhalzend uit naar de wandeling langs de IJssel. ,,Dan nog een kop koffie voor mezelf en vervolgens een ontbijtje voor ze maken. Dat is magie.'' ,,Privé was het een soort woeste nij de afgelopen jaren'', zegt Kool mees. ,,Vrienden zie je echt nau welijks. En als ik thuis ben wil ik wel bij mijn kinderen en mijn vriendin zijn. Bezoek kun je er geestelijk niet bij hebben.'' Als de dienstauto van Koolmees vrijdag in de loop van de middag naar Rotterdam koerst, ervaart hij ,,een soort ontspanning en opluchting. Ik val dan nog net niet in slaap.'' Koolmees verheugt zich dan op even lekker alleen zijn: ,,Een uurtje boodschappen doen. En 's avonds op de bank liggen met mijn zoon en naar Wie is de Mol? kijken.'' Ministers worden naar de ran den van hun kunnen geduwd. Ze worden in principe beschermd door de mensen om hen heen. Maar het eerste signaal dat ze te veel van zichzelf vergen, vangen ze meestal zelf op. Als de bescher mende ring om hen heen in actie komt, is het vaak aan de late kant. De Jonge: ,,Soms wist ik niet meer wat voor dag het was, dan ben je je oriëntatie kwijt. Het afge lopen jaar is het van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zeven da gen per week, bijna altijd drie dag delen per dag. Dat is niet goed voor thuis en je verliest ook je scherpte.'' Koolmees: ,,Ik kan een diep ge voelde moeheid hebben. Dat je niet meer snel kan denken, niet meer responsief bent. Als langdu rig veel verschillende dossiers bij elkaar komen. Als je slecht gesla pen hebt, het weekend hebt door gewerkt en er ontstaan negatieve ZATERDAG 6 MAART 2021 GO VERVOLG VAN PAGINA 13

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 62