Over 100-urige werkweken en ontspanning thuis Het kabinet regeert in een permanente crisis. Dat doet iets met de ministers, die ook moeten waken voor hun eigen welzijn. Vier bewindslieden vertellen openhartig hun verhaal: over stress en hoe je je rust pakt. 'Ik baken het einde van de dag af zodat ik zes a zeven uur kan slapen' 13 iets vindt Ca- rola Schouten (43) zo heerlijk als slapen. Als 'de tas' met te lezen stukken is gedaan vlijt de minister van Landbouw haar hoofd om half een op het kussen en slaapt. Maar het cruciale tijdstip in de nacht is half vijf. ,,BENG!'' roept Schouten. ,,Je wordt wakker, je hoofd slaat aan en je gaat met een weer door waarmee je was ge stopt voordat je ging slapen. Je weet ook meteen: nu is je nacht weg. Dan sta ik ook helemaal aan. 'Als ik het nu eens zo doe, als ik die eens spreek'... Op een gegeven mo ment put je jezelf daarin uit.'' HUGO DE JONGE (43) Minister van Volksgezondheid Het zal de coronaminister Hugo de Jonge (43) bekend voorkomen. Als hij met zijn vrouw Mireille rond half twaalf nog even netflixt, gaat op Katendrecht het licht uit. ,,Ik baken het einde van een dag af zo dat ik in beginsel zes a zeven uur kan slapen. Maar je hebt niet in de hand of je die ook slapend door brengt." Wouter Koolmees (43), minister van Sociale Zaken heeft nooit moeite met nachtrust. Maar on derhandelingen met de vakbon den over pensioenen konden heel lang doorgaan. ,,Ik heb in die peri ode wel nachten doorgetrokken. Soms ga ik zaterdagavond om tien uur slapen.'' Tamara van Ark (46) is sinds juli 2020 minister voor Medische Zorg en vervangt daarmee Bruno Bruins, die tijdens de coronacrisis letterlijk omviel in de Tweede Ka mer. ,,Deze Covid-tijd is het zwaarst, vooral afgelopen voorjaar. Deze periode vergt het uiterste ,,Wat ik heerlijk vind is met de kinders op de bank te hangen. Voetbal kijken, The Voice of Draadstaal. Met Saar kaasjes kopen. Met zijn vieren wandelen van sommige collega's. Van col lega-bewindspersonen, maar ook van de mensen op de ministerie. Alles moet met spoed-spoed- spoed! Absurd.'' Allevier wisten ze al wat hard werken was. Koolmees was 'kop van Jut' als hoofd begrotingsbeleid op het ministerie van Financiën. Van Ark buffelde als vicefractie- voorzitter van de VVD, ,,24/7, 365 dagen per jaar met alle interne so res.'' En ook Schouten ervoer het Kamerlidmaatschap tot ze minis ter werd als haar zwaarste baan, vooral als onderhandelaar tijdens de langste kabinetsformatie aller tijden. De Jonge kon zijn passie voor hard werken al uitleven als politiek assistent van ministers en als Rotterdams wethouder. Niet gehinderd door enige ken nis van de crises die deze kabinets periode zouden komen, zeiden ze ja tegen hun politiek leider op de f of sporten.'' GO ZATERDAG 6 MAART 2021 Hoe blijft een minister overeind in crisistij d? JAN HOEDEMAN - - LEES VERDER OP PAGINA 14 Jti Hugo de Jonge en zijn vrouw Mireille (links) met hun kinderen Ismaël en Sarah, ontspan nen op de bank. FOTO PIM RAS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 61