OZCAN AKYOL Studenten de straat op om hoge studieschuld 6 'Ik heb baat bij een normaal ochtendritueel' CORONA UITERLIJK 'Inspiratie haal ik uit Instagram' Column De Boekenweek, die anders dit weekend zou beginnen, is voorlopig uitgesteld, vanwege dat vermaledijde corona virus dat nu al een jaar ons bestaan grandioos verpest. Dat voelt een beetje wrang; we leven in gepolariseerde tijden. Niemand lijkt oog te hebben voor de omstandigheden, denkwijzen en problemen van anderen, zodat de kloof tussen verschillende ge neraties én mensen die zich laten inpalmen door identiteitspolitiek almaar toeneemt. culturele verschillen die er ogen schijnlijk bestaan. Het is zelfs zo dat ik door het le zen van verhalen van andere mensen veel beter mezélf ging be grijpen omdat begenadigde au teurs woorden wisten te geven aan alles wat ik ook weleens had ge voeld, maar simpel niet in taal kon omzetten. En zo bracht de literatuur me niet alleen in contact met een bui tenwereld, die bij ons thuis altijd werd gevreesd, maar dwong zij me ook na te denken over mezelf. Inmiddels wist ik dat er meer bestond. De wereld was groter dan onze achterbuurt. Wie uit een kansarm milieu komt en boeken leest, kan aan zijn lot ontsnappen. Daarbij vraagt deze tijd sowieso van mensen dat ze zich meer zou den moeten verdiepen in andere burgers, die ze misschien alleen uit de media kennen. De literatuur is bij uitstek een goede ontmoetingsplek om al lerlei lieden bij elkaar te brengen. Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat iedereen in de politiek de zer dagen de grote verbinder wil zijn. Of een bruggenbrouwer. Ik verzeker u: als u en uw (klein)kinderen regelmatig boe ken lezen, heeft u die passanten met hun holle frasen niet nodig. De letteren hebben mij gered. De taal wist mij te verrijken. Er is wel iswaar voorlopig geen Boeken week. Maar er bestaat wel altijd een goede reden om te lezen. De letteren hebben mij gered, de taal wist me te verrijken Ellen van Gaalen Groningen Ze vinden het oneerlijk dat de meeste politieke partijen een gene ratie opzadelen met 'torenhoge stu dieschulden'. Dinsdag beginnen de studentenacties met een demon stratie in Groningen. De Landelijke Studentenvakbond (LSvb) en FNV Young United breiden het pro test in de dagen erna uit naar an dere steden. De studenten pleiten voor 'schul denvrij studeren'. ,,We vertrouwen erop dat het leenstelsel wordt afge schaft, maar zien te weinig com pensatie voor deze generatie stu denten en betwijfelen of de nieuwe basisbeurs hoog genoeg wordt", zegt LSvb-voorzitter Lyle Muns. Vijf jaar geleden werd de basis beurs afgeschaft en konden studen ten alleen nog geld voor hun studie lenen. Daardoor is het aantal stu denten met hoge schulden flink toegenomen. Een kwart moet na afstuderen 40.000 euro of meer te rugbetalen. Muns: „Politieke par tijen vinden bijna allemaal dat het leenstelsel een mislukt experiment is, maar deze studenten zitten wel met een torenhoge schuld. Daar moet compensatie voor komen.'' Eenmalig Maar die compensatie is in de meeste partijprogramma's te laag, vinden de studenten. Volgens de bonden moeten de studenten het bedrag krijgen dat eerder maande lijks als studiefinanciering werd ge stort. ,,Ja, dat kost misschien meer dan 7 miljard euro, maar dat is een malig. Jongeren krijgen tijdens deze coronacrisis ook nauwelijks steun, terwijl ze hun bijbanen kwijtraken, straks moeilijker aan een baan komen en ook nog zo'n studieschuld hebben", stelt Muns. Voor mij was de literatuur een vliegend tapijt dat me bracht langs paradijsvogels, plaatsen en intriges die ik anders, in onze ar beidersbuurt, nooit zou tegenko men, al was het maar doordat er in die wijk geen ruim palet aan con flicterende meningen bestond. Ik kon me dankzij boeken laven aan de intelligente ideeën van pa pieren personages. Door het lezen van romans bevond ik me ineens in het centrum van Amsterdam, of juist op het boerenland van Zee land. Allerlei plekken die me op hun eigen manier inspireerden. Want wie veel boe ken leest, komt er vroeg of later achter, als het goed is, dat wij als mensheid helemaal niet zo veel van elkaar verschillen, ondanks de uiter lijke en zaterdag 6 maart 2021 GO y @OzcanAkyol Boekenweek Studenten gaan volgende week in vijf steden de straat op om te demonstreren voor compensa tie van het leenstelsel en een goede nieuwe basisbeurs. Wilma van Beek (62), programmeur bibliotheek ,,Ik kleed me vooral voor mezelf leuk aan. Ik word heel chagrijnig als ik thuis langs een spiegel loop en dan een soort voddenbaal langs zie schuifelen. Voor mij is het zo: als de buiten kant er netjes uitziet, geeft dat zelfvertrouwen, en dat kan ik best gebruiken als het in mijn hoofd een beetje chaotisch is. Ik vind het heerlijk om als pauze moment op een werkdag alvast een outfit uit te zoe ken en voor de dag van morgen klaar te leggen - met accessoires en al. Ik heb vorig jaar een heel nieuwe modewereld ont dekt: oudere vrouwen die elke dag hun outfit op Instagram posten. Daar zitten prachtige excen trieke outfits bij die mij inspireren om nét wat meer te durven. Vroeger rende ik voor een nieuwe outfit snel naar de winkel, maar ik ben niet dol op webwinkelen, dus probeer het nu te doen met de spullen die ik nog heb. Ik kan me voorstellen dat dit een blijvend effect is van het coronatijdperk: dat mensen zich minder aan modetrends gelegen laten liggen.'' „Toen mijn werk tijdens de eer ste lockdown leek stil te vallen, heb ik even het gevoel gehad: waarom als thuiswerkende sin gle mom nog moeite voor mijn uiterlijk doen? Maar ik had al snel door dat ik niet aan dat ge voel moest toegeven. Ik heb er baat bij om doordeweeks in mijn werkritme te blijven en daar hoort dus ook het normale ochtendritueel bij. Om half zeven op, rustig koffiedrinken, me netjes aankleden en opma ken. Dus, ja, ik drop in vol or naat mijn dochtertje 's och tends bij de kinderopvang af. En, nee, het maakt niet uit of ik daarna ga zoomen of bellen. Zelfs als klanten me niet zien, voel ik me beter in een goede outfit. Ik kijk ook altijd hoe mijn huis op camera overkomt. Pri- véfoto's en vuile vaat uit het zicht; mooie bos bloemen in het zicht. Een doos luiers of baby doekjes op de trap storen me al. Zoiets zou je op kantoor toch ook niet neerzetten? Na tuurlijk verlang ik, net als ieder een, weer naar een leven met feestjes, drankjes, en katers, maar nu ga ik beter op rust, reinheid en regelmaat.'' Suzan Eikelenstam (41), eige naar webshopplatform Web- helden.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 6