Zo gezien Kabinet moet iets meer risico durven nemen met horeca 'Wegaan vaak naar exposities in Gent, Brugge en Antwerpen Bij hogere temperaturen in het voorjaar lijkt het virus zich minder snel te verspreiden Het kabinet geeft nog geen duimbreed toe aan wanhopige horecaondernemers die dreigen hun terrassen illegaal open te gooien. Het wordt tijd dat Den Haag uit een ander vaatje gaat tappen. door. De laatste tien jaar komt ze er samen met Jurgen Winkler. Zijn naam roept vaak associaties op met de Winkler Prins Encyclo pedie. Bij het tuinhek heeft hij de naam van zijn bedrijfje vermeld: Winkler Prinses. Hij zegt: ,,Het is hier bijna België, het voelt als een apart landje. We gaan vaak naar exposities in Gent, Brugge en Antwerpen. Ik kijk wel met ge mengde gevoelens naar Cadzand waar ze de kust van België naboot sen." Lot: ,,Het voelt als retraite. Je leest hier rustig een boek, we wan delen, fietsen, lopen hard. Je maakt de seizoenen mee, twee jaar gele den hebben we op de Blikken ge schaatst." Permanent wonen gaat hen een stap te ver. Ze koesteren de combinatie stad-platteland. Maar wie weet. Lots dochter Eila is verknocht aan het huis. Even verderop lopen we het erf op van Pieter Isaac (Piet) de Hullu. Komende meimaand wordt hij 100 jaar. We zitten in de keuken van zijn geboortehuis. Zijn vrouw Tanneke overleed in 2019. Hij her innert zich: ,,Toen ze 95 jaar was liep ze nog langs de Marolleput. Een paar maanden voor haar over lijden stond ze hier op de dijk en vond het prachtig." Tanneke was de dochter van de molenaar op de Nieuwlandse Mo len bij Driewegen. Piet was ook molenaar, op zijn erf stond een standerdmolen, de Zeemeermin. Die werd op 22 september 1944 - het geheugen is nog goed - door de Canadezen kapot geschoten: ,,Er zaten vier moffen in, ik heb gezien hoe ze eruit kropen." De molenaar besloot boer te worden. Uit zijn portemonnee diept hij een briefje op met de namen van alle boeren die hem land verkochten: ,,In to taal heb ik tien stukjes grond kun nen aankopen. De mensen hebben het me gegund." Een kleine replica van de molen staat in zijn voortuin. De Zee meermin staat er op de zijgevel van de woning te lezen en de zee meermin op het dak wijst uit welke richting de wind komt. Die windwijzer stond op de oorspron kelijke molen. Natuurlijk weet Piet nog van het al lang verdwe nen café op Scherpbier. Hoe boe ren die van de weekmarkt in Oost burg terugkwamen zich daar lie ten vollopen. Zelf heeft hij nooit gerookt of gedronken. Hij heeft nog met vier trekpaar den geploegd. Op de muur een foto van een antieke tractor. Lanz Bulldogs, Landini's, dat soort mer ken, er staan er zeker zestig in de schuur. Over zijn erfopgang loopt de grens tussen de oude gemeen ten Oostburg en Groede. Hij heeft zich een leven lang de laatste Groenaar geweten. Toen hij 95 jaar werd, kwam heel Scherpbier op bezoek. Hij denkt niet dat zijn ge zondheid een eeuwfeest toelaat. Afgelopen week ontstond er mui terij. Een aantal kroegbazen, over wegend in Noord-Brabant maar ook enkele in Zeeland, zei 2 maart de terrassen te openen uit protest tegen de langdurige horecaslui- ting. Uiteindelijk werd de soep niet zo heet gegeten als hij werd opgediend. De Zeeuws-Vlaamse caféhou ders Marco IJben (Het Kleine Café, Aardenburg) en Marc van Calster ('t Karrewiel, Vogelwaarde) bij voorbeeld hielden het bij een sym bolische actie om geen boete van 4000 euro te incasseren. Burge meesters hadden immers laten weten dat ze geen andere keus hadden dan te handhaven als er op terrassen gasten zouden worden ontvangen. Na die waarschuwing bonden de opstandige horecaon dernemers in. Een forse boete kunnen de financieel uitgeklede uitbaters er niet bij hebben. De quasi-muiterij is een signaal dat de horeca het water aan de lip pen staat. De horeca is met afstand de sector die het zwaarst is getrof fen door het coronabeleid van het kabinet. Sinds maart vorig jaar, toen de horeca voor het eerst dicht moest om besmettingen te voor komen, hebben cafés, restaurants, discotheken en zalencentra zeven van de twaalf maanden de deur gesloten moeten houden. In die zeven maanden heeft Den Haag de horeca-exploitanten langzaam la ten zinken. De steunpakketten zijn immers volstrekt onvol doende. De druk op het kabinet neemt daardoor toe. Koninklijke Horeca Nederland heeft een routekaart voor heropening neergelegd in Den Haag. Een aantal burgemees ters pleit er inmiddels voor 'een stap naar voren te zetten'. Maar premier Mark Rutte en corona minister Hugo de Jonge lijken vol gende week dinsdag toch geen versoepelingen voor de horeca af te kondigen. Dat vinden ze een te groot risico nu de derde corona- golf is aangebroken. Het deuntje is bekend: meer mobiliteit betekent extra contacten tussen mensen en dat zorgt weer voor een toename in de besmettingen. En daarmee een groeiende druk op de zorg. Schizofrenie Tegelijkertijd is het coronabeleid niet meer uit te leggen. Als con- tactberoepen zoals kappers en pe dicures weer hun gang mogen gaan, waarom zou de horeca of in elk geval een deel daarvan onder strenge veiligheidsmaatregelen niet open kunnen? En is een res taurant qua contacten onveiliger dan de supermarkt? De schizofre nie van de huidige maatregelen was vorige maand te zien tijdens de voorjaarsvakantie. In badplaats Domburg zag het zwart van de va kantiegasten. Ze vormden rijen bij ijssalons, snackbars en koffie- standjes van restaurants. Toeristen dromden samen in parkjes om hun kibbeling naar binnen te schuiven of zaten op straat koffie te drinken. Waren de coronavei- lige terrassen open geweest, dan had het publiek beter kunnen worden gespreid. Met Pasen begint het toeristisch seizoen. De Zeeuwse horeca wil dan (geheel) open, want er moet snel weer wat worden verdiend. Dat heropening niet tot een be- smettingsgolf hoeft te leiden, is vorig jaar bewezen. Zeeland zat in de zomer tjokvol toeristen. Daar kwamen nauwelijks besmettingen uit voort, ook omdat horecabedrij ven zelf een streng coronaregime voerden. Er zijn twee argumenten om iets meer risico te nemen. Bij hogere temperaturen in het voorjaar lijkt het virus zich minder snel te ver spreiden. Daarnaast wil minister De Jonge in het tweede kwartaal de turbo op de vaccinatiecam pagne zetten. Je zou best een deel van de horeca zoals restaurants en hotels volledig kunnen heropenen en risicovollere zaken zoals cafés nog even dichthouden maar dan wel honderd procent compense ren. Of het kabinet uit een ander vaatje zal tappen, moet dinsdag blijken. Gelet op de coronacijfers lijkt er weinig mogelijk, maar met verkiezingen in aantocht weet je nooit hoe de Haagse hazen lopen. Jurgen Winkler ®Kijk op de site bij /video Scherpbier met links de re plica van de verdwenen stan derdmolen van landbouwer De Hullu. FOTO'S RUBEN OREEL FRANK BALKENENDE GO ZATERDAG 6 MAART 2021 Cadzand Scherpbier Zuidzande

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 57