De buurtschap Pbje 'Mooie plekjes zijn zeldzaam, er wordt veel opgekocht door Belgen' Dit is een serie over buurtschappen en gehuchten in Zeeland. Leven tussen lucht en klei. Vandaag aflevering 33: Scherpbier, een kronkelig binnendijkje halverwege tussen Oostburg en Groede met 180 graden uitzicht op de polders. Soms heb je als buurt schap een duwtje no dig. Dat kregen ze op Scherpbier. Preciezer: Corien Nortier-Lo- kerse kreeg dat zetje. In juli 2019 kwam ze met haar man Sjaak-Jan op Scherpbier nummer 1 wonen, onderaan de Henricusdijk. Aan het eind van die zomer wilde ze naar Oostburg fietsen. Vlak bij haar huis werd ze door een auto geschept. Ze vertelt: „Wonder bo ven wonder had ik alleen mijn rechter duim gebroken. Alle buurtbewoners hoorden van mijn ongeluk. We belegden een tuin feest, op z'n Amerikaans, iedereen nam iets mee. Er waren er zeker twintig, alle permanente en va kantievierende bewoners kwa men die middag samen. Met z'n allen waren we het erover eens dat er hier veel te hard wordt gereden en dat we dat bij het waterschap wilden aankaarten. Dat overleg moet nog plaatsvinden. Er is wel één tastbaar resultaat, we hebben nu een groepsapp." Onder de witte plaatsnaambor den wordt in het blauw 30 kilome ter per uur aangeraden. Helaas, vrijwel niemand die zich daaraan houdt, zeggen de bewoners. Die zijn overigens op de vingers van twee handen te tellen. Vier huizen zijn permanent bewoond, de ove rige vijf a zes dienen als vakantie verblijf. Een flink deel van de wo ningen staat pal langs de weg. Stap je uit de voordeur, dan moet je eerst kijken of er geen auto aan komt. De buurtschap ligt langs een bochtig dijkje dat ooit een fort omarmde. Van die vesting is niets meer te zien, maar de scherpe bochten zijn gebleven. En ook de naam. Scherpbier - Scherbier in het dialect - zou slaan op de drank die de soldaten er zo'n vier eeu wen geleden dronken. Er zijn be woners die een adequate oplossing voor het verkeersprobleem voor stellen. Leg een nieuwe ver binding van de splitsing van de Scherp- bierseweg en de Krabbe- dijk naar de Maai- dijk. Met die af korting is Scherpbier zelf alleen nog van belang voor bestemmingsverkeer. We ontmoeten Corien Nortier- Lokerse (1967) als ze gehuld in een overall een kruiwagen vol puin een container inrijdt. Er wordt verbouwd, de woonkamer wordt uitgebreid voor meer zitcomfort en licht op het zuidwesten. Corien heeft de tijd, na lang in de reis branche te hebben gewerkt begon ze drieënhalf jaar geleden een ei gen reisbureau aan huis. Door de coronacrisis ligt dat nu stil en kan ze bouwvakken en schilderen. Ze wijst: daar, bij die schuur met die strepen aan de Mosterdweg heeft ze 26 jaar gewoond. Haar man runt daar een mechanisatiebedrijf. Hun twee zoons Laurens en Yves-Jan werken mee en willen in de toe komst de zaak voortzetten en er ook wonen. Corien: „We vonden het tijd om letter lijk afstand te nemen en naar iets anders in de pol der uit te kijken. Mooie plek jes zijn zeld zaam, er wordt veel opgekocht door Belgen. Dit was een in 2008 gebouwd vakantiehuis, met twee wc's en drie badkamers, je kon er met drie generaties vakantie vieren. Het is heerlijk hier, de tuin, mijn eigen kantoor en 180 graden polder- zicht." Even aankloppen bij de buren. Het huis van Lot Schrameijer (1963) en Jurgen Winkler (1951) ligt als het ware in de voortuin van nummer 1. Zij hebben een dubbel nummer, 2 en 3, wat aangeeft dat ze van twee woninkjes één heb ben gemaakt. Handig voor een kunstenaarsechtpaar dat atelier ruimte nodig heeft. Jurgen maakt beelden, installaties, tekeningen en foto's, Lot heeft heel wat expo- sities met collages, schilderijen en (boek)illustraties op haar naam staan en ze geeft les aan ARTEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem. Scherpbier is hun tweede woning, ze verblijven er gemiddeld vier maanden per jaar, de overige tijd zitten ze in een ap partement met atelier in Amster dam Oud-West. Lot heeft in West-Zeeuws- Vlaanderen een eigen geschiede nis. Haar vader, landschapsschil der Flip Schrameijer (1919-2007), verzeilde met zijn gezin in de ja ren 60 van de vorige eeuw vanuit Amsterdam in het land van Cad- zand. Met bevriende families vier den ze vakantie in bunkers aan de kust. Bunker de Zeemeeuw, zon der licht, gas en water, die herin nert Lot zich. Haar vader tekende veel aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Vorig jaar stond er een expositie van zijn werk gepland in de Grote Kerk van Groede. Die ging niet door, komende zomer krijgt hij een herkansing. Vader Schrameijer en moeder Eila Loudon - zij was keramiste - kochten het oude arbeidershuisje op Scherpbier in 1969 en woonden er tien jaar permanent. Lot bracht er vanaf haar 6de alle vakanties ZATERDAG 6 MAART 2021 GO JAN VAN DAMME Corien Nortier-Lokerse: hebben nu een groepsapp." Lot Schrameijer en Jurgen Win kler: ,,Het voelt als retraite." Corien Nortier-Lokerse Pieter Isaac de Hullu: ,,De men sen hebben het me gegund."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 56