X 18 FAMILIEBERICHTEN Adriana Maria Lindenberg-Roose Simon Minderhoud Afra Nagelkerke - Rood Jan Sandee Pieter Nieuwenhuize DAAN VERHULST Jf FRANCIEN Jf Christiaan Riemens Dolf Utermark Johannes van de Vreede Jo van der Welle IN MEMORIAM OVERIGE BERICHTEN 7(üuu/ vcuv GavtaHkH- Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn innig geliefde man betuig ik mijn hartelijke dank. A. Minderhoud - HofSus 's-Gravenpolder, maart 2021 Voor de blijken van medeleven en belangstelling, die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder zeggen wij u hartelijk dank. Familie Nagelkerke Maart 2021 Wij willen iedereen die met ons heeft meegeleefd na het plotseling overlijden van mijn lieve onvergetelijke levenspartner, onze broer en zwager heel hartelijk dankzeggen. Willy Dekker Familie Sandee Hartelijk dank voor de belangstelling en het meeleven na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze liefdevolle, betrokken vader en (overjopa Het gemis is groot, maar de vele kaarten, telefoontjes en woorden hebben ons bijzonder goed gedaan. J.M. Nieuwenhuize-Butijn Leo en Corina Jeanet en Leo Klein- en achterkleinkinderen Yerseke, maart 2021 Niet meer in ons midden Maar voor altijd in ons hart We willen u hartelijk bedanken voor uw medeleven, aanwezigheid, lieve woorden en kaarten die we hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze lieve man, vader, opa en overgroot opa Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd erg gesteund. Sien Verhulst-Kouwer Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Colijnsplaat, maart 2021 Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder Carolien Schrijver - Pieterse De vele kaarten, brieven en andere vormen van medeleven hebben ons bijzonder goed gedaan en gesteund. Ronald, Sanne en Aron Schrijver Amemuiden, maart 2021 Nieuwdorp, maart 2021 De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van mijn lieve man, onze humorvolle, attente vader en trotse, sportieve opa Voor het medeleven en de steun in deze moeilijke tijd willen wij iedereen hartelijk bedanken. Hoewel voor ons zijn wegvallen nog steeds moeilijk te bevatten is, stellen wij dit bijzonder op prijs. Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en een luisterend oor. Ellen Utermark-de Koning, kinderen en kleinkinderen Heinkenszand Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze lieve vader, opa en overopa betuigen wij u onze oprechte dank. Kinderen Klein- en achterkleinkinderen Krabbendijke, maart 2021 Ik mis je lieve schat. Voor altijd in mijn hart. Ronny 06-03-2020 06-03-2021 U it va a rtver zorging Voor een mooi en waardig afscheid met waardevolle herinneringen. Uitvaartcentrum van Gentevoort Verrijn Stuartweg 28, Goes 0113 - 216815 www.uitvaart.vg Uitvaartverzorging Janneke den Besten Ditsy den Besten Dag nacht bereikbaar Telefoon 0118-623359 zaterdag 6 maart 2021 PM Wij bedanken iedereen voor de belangstelling en het medeleven na het overlijden van onze ma, oma en omi Kinderen, Kleinkinderen en achterkleinkinderen Middelburg, maart 2021 Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten der herinnering. Dietrich Bonhoeffèr Uw medeleven na het overlijden en bij het afscheid van mijn (schoon)vader en onze opa was hartverwarmend en heeft ons goed gedaan. We missen zijn liefde, aandacht en levenslust. Hartelijk dank voor de mooie woorden en herinneringen die u met ons deelde. Carola Riemens Simon van Wouwe en kinderen Serooskerke, maart 2021 Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven bij het overlijden van onze zus en schoonzus Wij hebben persoonlijk, per posten digitaal ervaren hoe Jo werd gewaardeerd tijdens haar leven en haar inzet in het vele vrijwilligerswerk. Familie van der Welle LL Blom de Ridder 0118-415183 06-15528040 www.blomenderidder.nl www.uitvaartverzorgingdenbesten.iil Blauwedijk 5,4331JC Middelburg Kapellestraat 5, 4351 AL Veere

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 46