FAMILIEBERICHTEN 17 1/1/tMem de i/o& Jcm/Booyvwicm/ Johanna Gabriëlse-Stroo Ko Bas Floor van Leeuwen Floris Willem - Wiiïl- Annelies Bloks-de Troije DANKBETUIGING Simon Adriaanse Simon Geluk Nel Flipse - Roeleven Jannie Francke-Ossewaarde Met dankbaarheid kijken wij terug op uw meeleven na het overlijden van mijn geliefde, zorgzame man, onze dierbare vader en opa De vele reacties en de bezoekjes, ook in de voorgaande jaren, zijn ons tot steun geweest. Riek Geluk - Murre kinderen en kleinkinderen Vlissingen, maart 2021 Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor de blijken van medeleven na het overlijden van onze moeder, oma en 'ouwe oma' Het heeft ons goed gedaan. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Maart 2021 Onze hartelijke dank voor het grote medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn zoon en onze broer Leen de Bat Jan Bas en Ria Cobi en Arie Neven en nichten Krabbendijke, maart 2021 zaterdag 6 maart 2021 PM "Te vroeg neem ik afscheid, ik heb een heet mooi leven gehad en volop genoten" Mijn lieve man, onze fantastische vader en trotse opa is in alle rust overleden. Een mooi, liefdevol en bijzonder mens. We zijn dankbaar voor je liefde, vertrouwen en optimisme. We gaan je enorm missen, maar je zal altijd bij ons zijn. 17-08-1946 128-02-2021 Tineke van Leeuwen-du Pon Marike en Hans Merel Thijs Marjolein Fleur en Joost Daan Jeroen en Claudia Joep Noortje Correspondentieadres: Puccinilaan4,4384MK Vlissingen Wij hebben op vrijdag 5 maart afscheid genomen van Floor. Wij zijn dankbaar voor de goede en liefdevolle zorgen van vrienden, buren, de medewerkers van Zorgstroom Paauwenburg en Buurtdiensten Vlissingen. In stilte besef ik dat alles goed is rustig, eenvoudig, vredig vol betekenis in een imperfecte wereld een perfect fragment want ik laat alles zijn hier, in dit moment Wij nemen afscheid van onze vader, opa, broer en oom Terneuzen, 31 juli 1952 t Zaamslag, 4 maart 2021 Marcia Delano, Damiën, Danisha Manon en Paul Mels en Lisa Soof Jannie en David t Els en Gerard Neven en nichten Correspondentieadres: Volderstraat 4 4501 JM Oostburg Dinsdag 9 maart is ervan 19.00 -19.30 uur gelegenheid om afscheid van Wim te nemen in uitvaartcentrum 'De Ridder', Hughersluys 22 te Terneuzen. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. Wij willen de medewerkers van SVRZ De Molenhof en Onder de Wieken bedanken voor de liefdevolle verzorging. l Protestantse Gemeente te Oost-Souburs Verdrietig hebben wij kennis genomen van het toch nog plotselinge overlijden van onze diaken Ondanks haar ziekte bleef zij zich tot het laatst toe inzetten om anderen te helpen. Haar inzet binnen de diaconie zullen we enorm gaan missen. We wensen haar man Henk en familie veel sterkte en Gods kracht toe. Conny, Joke, Bert, Frans, Ank, Johanneke, Robert Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Souburg. Oost-Souburg, 5 maart 2021 Wij willen iedereen bedanken voor de grote hoeveelheid kaarten en belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve, zorgzame man en onze oom *11 september 1938 122 januari 2021 Zoveel kaarten en brieven Zoveel bloemen Zoveel belangstelling Zoveel lieve woorden Het heeft ons erg goed gedaan. Veel dank daarvoor. Sabien Boonman - Traas, kinderen en kleinkinderen Heinkenszand, maart 2021 Voor de vele blijken van betrokkenheid na het overlijden van wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen bedanken voor de kaarten, lieve brieven, bloemen en aanwezigheid. Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd Nel was en hoe zij werd gewaardeerd. Kapelle Piet Flipse Lieve mensen, Uw medeleven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van was en is ons tot grote steun. Hiervoor heel veel dank. Koos Geschiere - de Visser kinderen en kleinkinderen Meliskerke, maart 2021 Bevrijd van alle aardse strijd bevorderd tot Eeuwige Heerlijkheid. Dank voor alle gebeden en alle andere vormen van medeleven tijdens de ziekte en na het ontslapen van mijn geliefde man, onze vader en opa Het is voor mij en mijn (klein)kinderen een stukje troost in alle gemis en verdriet. Koosje Lagendijk-van Eek Wendy en Pieter Evan, Myrthe Oost-Souburg, maart 2021 Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder zeggen wij u hartelijk dank. Rinie en Ankie Francke Anita en Hans Kooijman Klein- en achterkleinkinderen Gré Adriaanse-Carbaat nichten en neven Oost-Souburg, maart 2021

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 45