Een week vol van boeken dIM MEYER 4 >EON CORONA INFLUENZA Nu de griep deze winter is weggebleven, komt de vraag op hoe we er in de toekomst mee omgaan. Gaan we er alles aan doen om te voorkomen dat mensen overlijden? ,,We weten nu dat de sterfte tot ongeveer nul zou kunnen worden teruggebracht.'' Kun je corona oplopen via je win kelkarretje? Helpen mondkapjes? En ventileren: is dat nou het ei van Columbus of een met iets te veel fanatisme beleden religie? Na een jaar Covid-ellende in Nederland groeit het ongeduld. We eisen ant woorden - van de overheid, van het RIVM, van de wetenschap. Wie een duik neemt in de ge schiedenis van het virus dat vóór corona zoveel mensen trof- influ enza - leert dat iets meer nederig heid wellicht op zijn plaats zou zijn. In wetenschappelijk tijd schrift Nature zetten onderzoekers op een rijtje wat we weten over de griep, ruim een eeuw nadat die voor het eerst de kop opstak. Hun conclusie: 'Het is opmerkelijk dat, ondanks een enorme hoeveelheid onderzoek, de kennis over het pre cieze verloop, optimale vaccinatie en geschikte behandelingen van het virus zo ongrijpbaar blijft.' Vroeger, zegt viroloog Ab Oster- haus, deden wetenschappers vaak of ze veel wisten en begrepen. ,,Door corona worden we nog eens met de neus op de feiten gedrukt, en moeten we toegeven dat veel niet zo zeker is. Wat is het effect Geen influenza J van luchtvochtigheid, aerosolen, mondkapjes? Waarom is er in de zomer altijd minder influenza? Hoewel er veel wetmatigheden zijn, weten we het niet precies.'' Verschuilen En zo kan het gebeuren dat Ger Rijkers, medisch immunoloog bij het Elisabeth-TweeSteden Zie kenhuis in Tilburg, geen pasklaar antwoord heeft op de vraag waar het griepvirus huist, nu we het deze winter niet in Nederland hebben aangetroffen. ,,Moet het weer opnieuw via Azië worden in gevoerd? Of verschuilt het zich in mensen, en komt het later door een mutatie of een tijdelijke ver zwakking van het immuunsys teem weer opzetten?'' Moeilijke vragen, die relevant zijn nu blijkt dat het griepvirus Neder land deze winter oversloeg. Daar mee was ons land geen uitzonde ring, bepaald niet. Een woordvoer der van wereldgezondheidsorga nisatie WHO legt uit welke won derlijke curve de griep door maakte nadat corona eenmaal zijn spierballen had getoond. ,,In fe bruari en maart 2020 maakte in fluenza een opmars op het noor delijk halfrond, wat normaal is. Maar vanaf half maart, toen corona echt opkwam, vertoonde het aan tal griepgevallen plots een scherpe daling. Sindsdien zit het influen- zavirus op een laag niveau.'' 'Spectaculair, vanuit virologisch oogpunt', noemt de Leidse hoog leraar Louis Kroes het tijdelijke verdwijnen van de griep. 'De cir culatie van het influenzavirus bleek niet mogelijk met de maat regelen die nu tegen Covid-19 ge nomen zijn', antwoordt Kroes per mail op onze vragen. 'Blijkbaar is corona bij de huidige immuniteit van de bevolking wél in staat het reproductiegetal boven de 1 te houden, en influenza niet.' De vraag is wat dat voor de toe komst betekent. Misschien kan het virus wel helemaal verdwij nen? Nee, zegt Rijkers. ,,Er is altijd influenza, zoals er altijd corona zal zijn.'' Dat voorspelt ook Oster- haus, tegenwoordig werkzaam aan de Tierarztliche Hochschule in Hannover. ,,Het is een perpetuum mobile. De meest schadelijke vari ant komt vanuit Azië onze kant op. Die verspreidt zich eerst over het noordelijk halfrond, dan naar het zuidelijk halfrond, en het jaar erop begint het van voor af aan.'' Sterker nog: Osterhaus en Kroes waarschuwen voor een verras singsaanval van de griep komende winter, als de coronamaatregelen mogelijk zijn losgelaten. Vergelijk het maar met een vijandelijk leger dat een slag verliest, en zich Mensen zullen zich misschien afvragen of ze bij klachten naar hun werk moeten daarna terugtrekt om zich te bera den op een nieuwe strategie. ,,Na zo'n periode kan een virus harder toeslaan'', zegt Osterhaus. Ook Kroes denk dat er mogelijk 'een zekere rebound' komt, omdat er minder immuniteit is opgebouwd in dit griepseizoen. Conferentie Dat het influenzavirus zijn offen sief buiten ons zicht beraamt, be moeilijkt ook de ontwikkeling van het griepvaccin. Rijkers: ,,Ieder jaar is er in februari een conferen tie. Daar wordt besproken welke varianten dan rondgaan. Daarmee kunnen farmaceuten bij de ont wikkeling van hun vaccin reke ning houden. Nu is er veel minder zicht op het virus. Er zit weinig anders op dan het vaccin van vorig jaar te nemen, maar je weet niet hoe goed dat beschermt.'' De immunoloog verwacht wel dat de griepvaccinatie op de lange duur zijn vruchten kan plukken van de coronapandemie. ,,Op voorhand was helemaal niet zeker dat het mRNA-vaccin zoals Pfizer en Moderna dat nu tegen corona hebben ontwikkeld, zo goed zou werken. Dat is nu bewe zen." p£iv- De tuinen van Buitenzorg #kooplokaalookonhne E Befl KOSMISCHE KOMEDIE DONKER DRIF Libris.nl is de webwinkel van bijna 200 lokale, zelfstandige Libris en BIz.-boekhandels. Geen bezorgkosten voor boekbestellingen vanaf 15,00. zaterdag 6 maart 2021 GO Griep houdt niet van mondkapjes en afstand houden Sander van Mersbergen Utrecht Dit jaar is het aantal patiënten dat zich meldt met griepverschijnselen lager dan normaal. Patiënten met griepverschijnselen per 100.000 inwoners 2018-19 2019-20 2020-21 40 50 10 20 30 060321 BRON: NIVEL 40 50Ï0"'"2ü 304ü" 5011ü"""2ü"" 30 Weeknummer Na analyse in het lab werd bij geen enkele patiënt influenza vastgesteld 40 50 10 20 30 - Ger Rijkers, medisch immunoloog JAN BROKKEN IL LIBRIS FRANK WESTERMAN Jeroen Olyslaegers WILDEVROUW Gebonden 26Paperback 22 Paperback 22," Gebonden 22," Ook als ebook en luisterhoek Ook als ebook en luisterhoek Ook als ebook Ook als ebook Paperback 21," Ook als ebook en luisterhoek 11 99 Gebonden I I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 4