Twee van drie Vlissingse speeltuinen weer open Wij zijm er, voor jou! 7 www.welzijnveere.nl 0118 583687 info(a)welzijnveere.nl veere Heb jij behoefte aan contact? Lukt het je (even) niet om bepaalde klusjes te doen? Of maak je je zorgen om iemand? Je kunt bij ons terecht! Op onze website vind je een overzicht van alle mogelijkheden die er zijn, maar je mag ons natuurlijk ook bellen. Je hoeft het niet alleen te doen. zaterdag 6 maart 2021 Henri van Gelder blijft naar de Zeedijk komen, ook als er betaald moet worden. foto's lex de meester Betalen voor een parkeerplek op de dijk tussen West- kapelle en Domburg. Opvallend veel mensen hebben begrip voor die maatregel, zo blijkt gisteren tijdens een rondgang langs een aantal bezoekers op de dijk. Emile Calon Maarten en Jenny van Leeuwen willen wel betalen voor parke ren op de Zeedijk. Westkappele Wethouder Pieter Wisse (CDA, ver keer) van de ge meente Veere maakte donderdag bekend dat automobilisten in de toekomst ook moeten betalen voor parke ren op de dijk tussen Westkapelle en Domburg. Nu is dat nog gratis. Maar de gemeenteraad besloot vorig jaar dat er betaald moet worden voor parkeren langs de gehele Veerse kust. Dus ook de Zeedijk. Wanneer en hoeveel dat wordt, is nog niet bekend. Daar moet nog een beslissing over worden genomen. De gemeente voert de maatre gel in om ervoor te zorgen dat ook dagtoeristen meebetalen aan toeristische voorzieningen. Jenny en Maarten van Leeuwen kunnen zich daar veel bij voorstellen. Het echtpaar uit Zoetermeer heeft een vakantiechalet in Aagtekerke en komt vaak op de dijk om wat te lopen. Ze zien dat er in de ge meente Veere veel aandacht is voor het schoonhouden van de stranden en duinen. ,,En ja, dat kost geld." Als het parkeergeld maar goed wordt besteed, dan hebben ze er geen moeite mee om te betalen. Tegelijkertijd mer ken ze ook op dat een verblijf in Aagtekerke duurder is geworden in vergelijking tot een jaar eerder. ,,De toeristenbelasting is dit jaar fors gestegen. We moeten zo'n honderd euro meer betalen." Henri van Gelder moet lachen als hem gevraagd wordt of hij wil betalen voor parkeren op de dijk. De sportvisser uit Zalk verblijft Weet je wat echt duurder is? Het huren van een huisje hier - Henri van Gelder een paar dagen in Zoutelande en vindt de vraag 'een inkoppertje'. ,,Natuurlijk niet." Maar hij zegt dat hij blijft komen, ook al moet hij straks zijn portemonnee trek ken om te parkeren in Zoute- lande en op de Zeedijk. ,,Mij lukt dat nog wel." Hij geeft ook aan dat alles duurder wordt. ,,Weet je wat echt duurder is? Het huren van een huisje hier." Volgens hem is die stijging veel meer dan het bedrag dat hij vanaf april moet betalen om te parkeren in Zoutelande. Iris en George Vermeulen staan met hun camper op de dijk en ko men ook als ze er niet langer gra tis mogen staan. Het echtpaar uit Den Bosch geniet van het uit zicht. ,,En als we daar een paar euro voor moeten betalen, dan doen we dat." Waar ze zich wel aan ergeren, zijn de vele windmo lens aan de horizon. ,,Vooral 's avonds verpesten die het zicht." Gerard en Anja Wijffels uit Vlaardingen vinden betalen voor parkeren prima, maar vragen zich af of iedereen dat gaat doen. ,,Als er op Noord-Beveland minder betaald moet worden, bestaat na tuurlijk het risico dat mensen daar gaan staan." Henk van Wijk en zijn vrouw Anneke staan in de buurt van de rood-witte vuurtoren en genieten vanuit hun auto van het zicht op de Noordzee. Dat uitzicht is voor het paar uit de Bommelerwaard bijna onbetaalbaar. Ze vertellen dan ook dat ze zonder problemen willen betalen als daar een par- keermeter staat. Hij: ,,Maar niet te veel hoor, één euro per uur, meer niet." VLISSINGEN Speeltuin De Oude Stad is nog niet open, maar de an dere twee speeltuinen in de ge meente Vlissingen, De Souburgt en Lammerenburg, kunnen weer kin deren én ouders ontvangen. De kantines mogen nog niet open, maar kinderen én volwasse nen mogen de speeltuinen weer bezoeken. ,,Het scheelt natuurlijk in de inkomsten, maar voorlopig zijn we blij dat ook ouders weer de tuin in mogen", zegt voorzitter Sjaak Smit van speeltuin Lamme- renburg. ,,Als ze zelf toezicht kun nen houden, durven ze ook jongere kinderen weer naar de speeltuin te laten gaan en dat is bij een beetje weer toch wel lekker natuurlijk." Speeltuin De Oude Stad gaat nog niet open, omdat veel toestellen zijn afgekeurd en de speeltuin fi nanciële sores heeft, hoorden SGP en VVD. De twee Vlissingse raads fracties vragen burgemeester en wethouders actie te ondernemen om de speeltuin voor de binnen stad te behouden. De partijen hoor den dat enkele bewoners uit de om geving van de speeltuin een nieuw bestuur willen vormen. SGP en VVD roepen het college op om die initiatiefnemers te hulp te schieten. De twee raadsfracties benadruk ken dat kinderen in de binnenstad niet 'structureel de dupe mogen worden' van, mede door de corona crisis, oplopende financiële perike len. Speeltuinen in Vlissingen moeten het al met minder subsidie doen, maar De Oude Stad vergat die ook nog eens aan te vragen. Het missen van een jaar inkomsten kan niemand worden aangerekend, maar is wel een factor waarmee het gemeentebestuur rekening moet houden. Geef een nieuw bestuur 'een nieuwe kans om speeltuin De Oude Stad te redden voor het wel zijn van kinderen en gezinnen in de binnenstad', luidt de hartenkreet van de twee partijen. 'Het uitzicht is wel 'n paar euro waard'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 35