Suppers vissen 42 kilo afval uit de grachten van Middelburg II Vlissingse volkstuinen weer achter de hekken 6 Festival uitgesteld naar2022 zaterdag 6 maart 2021 Het festival Klomppop in Ove- zande gaat opnieuw niet door. Dat meldt de organisatie. De al eerder uitgestelde jubileumedi tie van het evenement, gepland in het laatste weekend van mei, schuift door naar 2022. Mensen die al een kaartje hadden, heb ben inmiddels bericht gehad dat zij hun geld teruggestort krijgen. Luc Oggel Ovezande Sinds september heeft organisatie De Klomp Festivals alle scenario's opengehouden en zelfs plannen gemaakt voor een groot terrasfes tival. Maar met een avondklok in werking tot zo'n tien weken voor dat de opbouw van het evenement zou beginnen, is er echt te weinig perspectief, zegt organisator Den nis Sommeijer. ,,Dit zat er natuur lijk al een beetje aan te komen. Op een gegeven moment moet je ge woon de knoop doorhakken. Er is nog te veel onduidelijkheid, daar kun je niet op organiseren." Hoe wel er wordt gesproken over vacci natiebewijzen en/of sneltesten, ziet Sommeijer dat voor Klomp pop nog niet zitten. ,,Ik denk niet dat we daar als vrijwilligersorgani satie in voorop moeten willen lo pen." Losse concerten buiten Helemaal uitsluiten dat er eind mei een band speelt, wil de organisatie overigens nog niet. ,,Als begin april blijkt dat een vergunning voor losse concerten op een buitenpo dium haalbaar is, dan zijn de vrij willigers bereid zoiets alsnog in gang te zetten." Maar een volwaar dig festival dat de naam Klomppop mag dragen zal, zoals het er nu naar uitziet, dus pas weer op 27, 28 en 29 mei 2022 plaatsvinden. De lol gaat er vanaf Het is tegen die tijd drie jaar na de laatste editie. Of dat gevolgen heeft voor de moraal van de vrijwilligers? ,,Ik denk dat veel mensen wel be reid zijn om weer in te stappen als het weer kan", zegt Sommeijer. ,,Maar het speelt wel natuurlijk, dat hoor ik ook van andere organisato ren. De gang gaat er een beetje uit, de lol er een beetje vanaf." Zelf houdt Sommeijer zich, nu hij geen festival kan organiseren, bezig met het online verkopen van tweede hands cd's en vinyl via zijn recent opgezette digitale indie-platen- winkel Beduidend.com. De verwachting is dat veel na men van het huidige programma en de straattheatermiddag ook in 2022 weer op het affiche zullen staan. De line-up van de veertigste editie van Klomppop bestond on der meer uit Thomas Azier, Nava- rone, Joost, The Dirty Daddies en Roxeanne Hazes. Andere festivals Ook andere Zeeuwse festivals heb ben al besloten door te schuiven naar volgend jaar, te verplaatsen of voor een andere opzet te kiezen. Het gaat dan onder meer om Hrieps, Bluesfestival Kwaden- damme en het Bevrijdingsfestival. Door Vestrock en Concert at Sea (beide in juni) is vooralsnog niets besloten over het afblazen of ver plaatsen van de komende edities. Op het oog waren de grachten van Middelburg best schoon. Toch haalde een groep suppers nog 42 kilo afval uit het water. „Plastic, bierflesjes, een spat bord van een fiets, een kerst boom", somt Erik Scherpenisse op. ,,Maar dat winkelwagentje kreeg ik er niet uit." Maurits Sep Middelburg Met zijn sup-school Catalina Sup uit Sint-Maartensdijk deed hij mee met de landelijke actie SUP Clean Up. Sup staat voor stand up peddelen: staand peddelen op een soort surfplank. Die actie gaat naar alle provincies om vooral plastic uit het water te vissen. Zeeland was gisteren als eerste aan de beurt. ,,Ik zie Middelburg als een op stapje om meer te gaan doen. In Goes of Zierikzee zou het ook kunnen", zegt Erik Scherpenisse. ,,Het is niet alleen leuk om te doen zo in het zonnetje, maar ook Het is niet alleen leuk om te doen zo in het zonnetje, maar ook belangrijk -Erik Scherpenisse, eigenaar sup-school Catalina Sup belangrijk. Het helpt om mensen ervan bewust te maken hoeveel afval er eigenlijk in het water be landt." Dat is gisteren ook wel ge lukt. ,,We hadden veel aanspraak van mensen aan de kant die ons bezig zagen." Voor Scherpenisse was het ook een leuke kennismaking met Middelburg. ,,Ik kende de stad vooral vanaf straat en vanaf het terras. Nu heb ik Middelburg le ren kennen vanaf het water. Het is een mooie vorm van sightsee ing." Acht helpers De SUP Clean UP begon om tien uur bij de rondvaartboot en ging eerst over de Herengracht en daarna nog richting de rechtbank. De acht helpers - uit Middelburg, Sint-Maartensdijk en zelfs uit Friesland - namen ruim twee uur de tijd voor hun schoonmaakac tie. Scherpenisse: ,,We doen vol gend jaar graag weer mee." Voor de actie SUP Clean Up zijn gisteren de grachten van Middelburg schoongemaakt. Er werd vooral veel plastic uit het water gevist. foto lex de meester In hoog tempo wordt het com plex van de Vlissingse volkstuin vereniging Levenslust vrijdag middag met hekken afgesloten aan de kant van de Lammeren- burgweg. Tot aangename ver rassing van secretaris Wim de Feijter van Levenslust. René Hoonhorst Vlissingen Het rijtje volkstuinen aan de kant van de Lammerenburgweg lag er een week open en bloot bij. De 'na tuurlijke' afscheiding van boompjes en struikgewas was plotseling niet alleen gesnoeid, maar geheel ver dwenen. ,,Lekker dan. Hebben we twee jaar geleden een duur hek ge kocht, kan j e even later zo het volks tuinencomplex op lopen", klaagden enkele volkstuinders. Het bestuur was op de hoogte dat de bosschages zouden verdwijnen, omdat er een aantal woningen op het braakliggende perceel aan de Lammerenburgweg komt. ,,Maar de projectontwikkelaar had ons wel mogen laten weten dat dat al ging gebeuren. We hoorden dat het drie weken kon duren, maar gelukkig is de tijdelijke afscheiding snel ge plaatst." De Feijter benadrukt dat de We krijgen bij oplevering van de huizen een prachtig nieuw hek terug -Wim de Feijter gemeente Levenslust op de hoogte heeft gesteld van de plannen. ,,We hebben een aantal vierkante meters van ons terrein moeten inleveren voor de nieuwbouw. Maar we krij gen bij oplevering van de huizen een prachtig nieuw hek terug en houden een meter ruimte buiten de tuinen. Over de meters bosschage die we af staan, hoeven we geen huur meer te betalen. Dus wij zijn dik tevreden." De aanvankelijke onmin van en kele volkstuinders is ook te verkla ren. Een paar jaar geleden werd Le venslust geplaagd door onverlaten die 's nachts huisjes openbraken en tuintjes vernielden. De Feijter: ,,Na- dat we een hek voor de ingang zet ten, kunnen ze 's nachts in elk geval niet meer met de auto het terrein op. Dat scheelt. We hebben de laatste ja ren minder ongenode gasten." Jarno van Kamvier plaatst hekken bij de volkstuinen in Vlissingen. Rechts secretaris Wim de Feijter van Levenslust. foto lex de meester Ook dit jaar geen Klomppop

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 34