Boer Bastiaan krijgt bezoek van SGP: 'Hoeveelheid regels wordt echt te groot' Celstraf geëist tegen 'de Holleeder van Terneuzen' Man uit Ossenisse voor bedreiging bestraft Hotel bij Biggekerke: 'Kerst 2022 zijn we open' 5 rnXsiMLmI a y Lukasse, raadslid in Goes, staat achtste op de kandidatenlijst van de SGP voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Hij maakte een rondje langs verschillende boeren om een presentje te overhandigen en kort te praten over waar ze alle maal tegenaan lopen. Net zoals veel agrariërs vertelde Van 't West einde vooral te hoop te lopen tegen de enorme hoeveelheid regelge ving. Lukasse hoorde dat niet voor het eerst. Hij vertelde al bij een agrariër te zijn geweest die een ad viseur in de arm heeft genomen, omdat hij zelf niet alles meer kan bijhouden. 'Best dingen mogelijk' De ontmoeting vond plaats in het buitendijks gelegen deel van de Zuidvlietpolder, aan het Veerse Meer. De plek waar Van 't West- Als je de kieswijzer invult, zou de SGP best eens hoog kunnen eindigen einde graag groene vakantiehuis jes (ecolodges) wil bouwen. Een plan waar met name natuurlief hebbers zich tegen verzetten. Als raadslid in Goes zal Lukasse op een bepaald moment misschien ook nog wel eens 'ja' of'nee' tegen het plan moeten zeggen. Hij vertelde in principe geen voorstander te zijn van buitendijkse bebouwing aan het Veerse Meer, maar is niet van mening dat er helemaal niks kan. ,,Als het een plan is van een lokale ondernemer en bovendien duurzaam en inpasbaar is, zijn er best dingen mogelijk.'' De hamvraag was natuurlijk: gaat Boer Bastiaan op de SGP stemmen? ,,Daar is dit bezoek niet om te doen, hoor'', benadrukte Lu- kasse. De agrariër zei het simpel weg nog niet te weten. ,,Als je de kieswijzer invult, zou de SGP best eens hoog kunnen eindigen'', voorspelde Lukasse. Hij overhan digde de agrariër een SGP-emmer met daarin een paar flesjes appel sap en een brief van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop, de woordvoerder landbouw en veeteelt van de partij. De boodschap: de SGP staat pal voor de belangen van de boeren. ,,Wat mij betreft gaan we veel meer lokaal kopen'', voegde Lu- kasse daaraan toe. ,,Ik ben de Holleeder van Terneu zen", zo zou hij zich hebben ge noemd. Maar ook in de gevangenis had O. zijn bezigheden. Bellen met zijn drugsvriendjes, uitzetten van opdrachten. De ouders van O. die precies wisten waar hun kind mee bezig was hielpen met witwassen toen hij vastzat. Tegen de 33-jarige maat B. K. eiste de officier zes jaar. Die zou samen met O. de woning- overval hebben gepleegd. Dat O. een lagere eis kreeg was omdat hij ver minderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht. De hoofdzaak lag bij de gewa pende overval in de woning van zijn vriendin. Die was al samen met het latere slachtoffer - R. S. - bezig met het voorbereiden van oplichtingen via Marktplaats. Alleen vertrouwde O. noch zijn vriendin noch die S. De laatste was op 5 januari in de woning van de vriendin van O. O. besloot sa men met K. en 'een chauffeur', eens naar haar adres te rijden. K. klopte aan de deur, de vriendin deed open en K. en O. stapten de kamer binnen. O. liep rechtstreeks naar de kast waar S. zich had verschanst en be dreigde hem met een vuurwapen. S. moest zich uitkleden en werd naar buiten getrapt. Gehuld in niet meer dan een handdoek werd S. in een bushokje aangetroffen. Het duo be riep zich tij dens de behandeling van de zaak op hun zwijgrecht. De ge ëiste schadevergoeding van S., 3280 euro, wenst O. niet te betalen. Uitspraak 19 maart De 37-jarige R. de B. uit Ossenisse is gisteren door de rechtbank in Mid delburg vrijgesproken van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling van twee politie agenten. Wel vond de rechtbank bewezen dat hij de agenten en zijn vriendin had bedreigd. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een halfjaar en een rijontzegging van twaalf maan den. Daarnaast is zijn Porsche ver beurd verklaard en moet hij dui zend euro schadevergoeding beta len. Er was een gevangenisstraf van twintig maanden en een rijontzeg- ging van vijf jaar geëist. De vriendin en kinderen van De B. waren op 23 juli 2019 op een speelplaats. De B. vond het genoeg geweest en sommeerde hen te ver trekken. Dat gebeurde niet. Uitein delijk reed de vriendin met de kin deren weg. Een kwade De B. reed haar met zijn Porsche achterna. De vrouw voelde zich bedreigd en belde de politie. Die zette de ach tervolging in. Een tweede politie wagen probeerde de weg te blokke ren. De B. kon die blokkade ontwij ken maar de agenten dachten dat hij op hen inreed. De B. werd later aangehouden. Hij was onder luid protest en scheldkanonnades over gebracht naar het politiecellencom plex in Middelburg. Dormio Leisure Development ver raste eind vorig jaar het dagelijks bestuur van de gemeente Veere met het bericht dat ze het oude plan voor een hotel op het Kaasboerter rein bij Biggekerke nieuw leven wil inblazen. Dat kan omdat de ge meente in 2011 akkoord ging met de bouw van een hotel aan de Kaas- boerweg. Er werd een omgevings vergunning afgegeven maar de ini tiatiefnemers slaagden er niet in het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Daardoor verdwenen de plannen in een lade. Toch werden de plannen niet vergeten. De initiatiefnemers bena derden vorig jaar ontwikkelaar Dormio met het verzoek ze alsnog uit te voeren. Dat Arnhemse bedrijf heeft daar ervaring in. Het ontwik kelt, bouwt en beheert in binnen- en buitenland luxe vakantieresorts. Dormio wil bij Biggekerke een hoofdgebouw neerzetten met daar naast vijf nevengebouwen van elk drie verdiepingen waarin 173 suites en hotelappartementen komen. De fractie van SGP/CU stelde de i1 1ZZ. afgelopen tijd een serie vragen om dat het vindt dat het plan te groot is en niet past bij de schaal van Bigge- kerke. Het dagelijks gemeentebe stuur laat nu weten dat het geen mogelijkheden ziet de bouw tegen te houden. Wel wil het aanvullende informatie van Dormio, onder an dere over milieubelasting. Ook moet het nieuwe plan beoordeeld worden door adviescommissies. Directeur Don van Schaik van Dormia zegt dat hij de meeste gege vens al heeft en ze snel zal opstu ren. Hij is blij dat hij de plannen kan doorzetten. ,,Kerst 2022 zijn we open." Voorzitter Tjitte van den Buijs van de Dorpsraad is niet blij. Want hij hoort dat veel inwoners het ho tel een paar maten te groot vinden voor Biggekerke. ,,Jammer dat die omgevingsvergunning nooit is in getrokken." Hij kreeg de afgelopen dagen veel reacties van inwoners. „Iedereen vindt dat er iets moet ge beuren met dat terrein aan de Kaas- boerweg dat er verwaarloosd bij ligt. Maar dit is wel erg groot. Dat zal het karakter van ons dorp flink veranderen." Nu het niet is tegen te houden ziet hij echter ook kansen. ,,Die gemeente gaat straks jaarlijks zo'n drie ton extra toeristenbelas ting innen. Dat kan mooi in Bigge- kerke worden geïnvesteerd." Van Schaik wil ook de inwoners van Biggekerke kansen geven. ,,Wij werken op al onze resorts graag sa men met mensen uit de buurt." Hij nodigt dan ook inwoners die iets willen ondernemen, bijvoorbeeld fietsenverhuur, uit om in gesprek met hem te gaan. ,,Wij willen een goede band met het dorp." zaterdag 6 maart 2021 GO w -<'• Agrariër Bastiaan van 't Westeinde (r) in gesprek met SGP'er Johnny Lukasse op de plek waar hij graag vakantiehuisjes wil bouwen. foto johan van der heijden Het waren deze keer geen drie dames die op bezoek kwamen bij akkerbouwer Bastiaan van 't Westeinde, bekend van Boer zoekt Vrouw. SGP'er Johnny Lukasse stond gistermiddag op de stoep bij de boerderij in Wol- phaartsdijk. Rob Paardekam Wolphaartsdijk -Johnny Lukasse, SGP Het was een druk baasje, die 23- jarige Terneuzenaar R. O. die zich gisteren voor de rechtbank in Middelburg moest verant woorden. Een celstraf van 64 maanden, hoorde hij tegen zich eisen. Voor dealen, beledigen én bedreigen van agenten en kin deren, harddrugs- en wapenbe zit, een straatroof, voorbereidin gen voor oplichting via Markt plaats en als sluitstuk een ge wapende woningoverval op 5 ja nuari 2020 in Middelburg. Ad Roos Middelburg Ad Roos Middelburg De bouw van Hotel Resort Zoute- lande bij Biggekerke kan voorals nog niet worden tegengehouden door de gemeente Veere. Daar mee is de kans zeer groot dat eind 2022 in de directe omgeving van het dorp met ruim zeshon derd inwoners een resort komt met zo'n zeshonderd bedden. Emile Calon Biggekerke M Een artist's impression van Hotel Re sort Zoute- lande bij Big- gekerke. DORMIO LEISURE DE VELOPMENT BV

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 33