i ZEELAND 3 zaterdag 6 maart 2021 Kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai ontving in 2014 een van de Four Freedoms Awards. archieffoto lex de meester Kleindochter Laura Roosevelt en haar dochter Trudy onthulden in 2018 een buste van Eleanor Roosevelt in de Abdij in Middelburg. Met het doorknippen van een lint opende prin ses Beatrix, geassisteerd door Anna Eleanor Roosevelt, in 2016 het Roosevelt In- formatiecen trum in Oud- Vossemeer. Claes Maertensz. van 't Rosevelt, die in 1649 de oversteek maakte. Ook zeker is dat op Tholen een fa milie Van Rosevelt leefde. De naam was ontleend aan een hofstede na bij Oud-Vossemeer. De grote vraag is waar Claes Maertensz. vandaan kwam en van wie hij afstamde. Er leven al ge ruime tijd twee hypothesen over een verband met een Thoolse fami lie. Op basis van vermoedelijke data en leeftijden concludeert Van Bourgondiën dat beide theorieën onwaarschijnlijk zijn. ,,Ik wil hier mee niet zeggen dat er absoluut geen verband kan zijn met de Van Rosevelts op Tholen, maar dat is op dit moment zeker niet hard te ma ken." ,,Er is inderdaad geen sluitend bewijs", erkent Rianne Verhees van het Roosevelt Informatiecentrum in Oud-Vossemeer. ,,Maar toen Ele anor Roosevelt in 1950 ons dorp be zocht, beaamde ze zelf dat haar roots hier liggen. Wie zijn wij dan om dat tegen te spreken?" Niette min meldt het informatiecentrum geïnteresseerden desgevraagd wel dat het slechts gaat om een vermoe den. ,,We kunnen niet zomaar on waarheden verkopen." Slag om de arm Kees de Koning van het centrum doet al jaren onderzoek. ,,Ik heb zelf ook altijd een grote slag om de arm gehouden, omdat het bewijs er ge woon niet is. Maar het tegendeel is ook niet aan te tonen. Dit nieuwe onderzoek onderstreept nog maar eens de onzekerheid die er is rond deze zaak. De Amerikanen houden graag vast aan de band met Zeeland. Daar borduren wij als centrum dan maar op voort. We afficheren ons zelf graag als zodanig, maar de be wijsvoering is van meet af aan lastig geweest. Of het raadsel ooit wordt opgelost? Ik heb er een hard hoofd in." Verwevenheid Voor de Roosevelt Foundation, or ganisator van de Four Freedoms Awards, zet het CBG-onderzoek de zaken niet in een ander licht. ,,In- middels is de Zeeuwse verweven heid met de Roosevelts en met het gedachtegoed van Franklin D. en Eleanor Roosevelt én hun nazaten zo innig, dat het eigenlijk ook niet (meer) zoveel uitmaakt of de Roos- evelts hun oorsprong wel of niet in Zeeland hebben", aldus voorzitter Han Polman en directeur Pieter Jan Mersie, mede namens RIAS en UCR. ,,Het belang van de vier vrij heden voor Zeeland, Nederland en de gehele wereld wordt er niet min der van. Ook als er geen sprake mocht zijn van een Zeeuwse oor sprong van de familie Roosevelt, zullen wij ons best doen om de be tekenis van de vier vrijheden te on derstrepen en uit te dragen." Polman en Mersie wijzen erop dat de uitkomsten van het CBG- onderzoek haaks lijken te staan op eerdere onderzoeken. ,,Nader on derzoek, waarbij de verschillende onderzoeksresultaten ook met el kaar vergeleken worden, zou inte ressant zijn om meer helderheid te bieden. Daarbij zou het wenselijk zijn om samen op te trekken met andere Roosevelt-instellingen." President Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards ARCHIEFFOTO DIRK-JAN GJELTEMA is er gewoon niet' ARCHIEFFOTO JOHAN VAN DER HEIJDEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 31