SS D66 en ChristenUnie blokkeerden snelle opening Lelystad Airport NIEUWS 3 Een stuk berg van ruim 2 miljoen kubieke meter dreigt in het Iseomeer (Noord-Italië) te storten. Uit voorzorg is een deel van het eiland midden in het meer ontruimd. Omwonenden maken zich zorgen. Rome Als een stenen zwaard van Damokles hangt de oostflank van de Monte Soresano bo ven het Lago d'Iseo, een meer halverwege Bergamo en Brescia in Noord-Italië. Met onge veer een centimeter per dag schuift een enorm rotsblok van de berg af, klaar om in het meer be neden te storten. Het instorten van het ongeveer 2 miljoen ku bieke meter grote rotsblok zou een vloedgolf van enkele meters hoog kunnen veroorzaken. De dorpen direct aan het meer zouden dan volledig onder water komen te staan. Inmiddels zijn verschil- lende wegen langs het meer afge zet en is een deel van Monte Isola, het eiland dat in het Lago d'Iseo ligt, ontruimd. „Het dorp Siviano Porto is verlaten'', zegt Fiorello Turla, burgemeester van Monte Isola, aan de telefoon. „Een evacu atiebevel was niet nodig, de onge veer vijftig bewoners zijn uit zich zelf vertrokken. Ze verblijven nu bij familie.'' Als het rotsblok inderdaad in het meer stort, zou het dorp slechts enkele seconden de tijd hebben om te vluchten voor een tsunami, op de rest van het eiland is het ri sico beperkt, benadrukt de burge meester. „De meeste dorpen zijn wat hoger gelegen, alleen de onge veer vijftien huizen van Siviano Porto liggen direct aan het water." Toch heeft de burgemeester een tsunamiplan in werking gesteld; er is een verzamelpunt aangewezen en er zijn vluchtwegen geprepa reerd. Siviano Porto ligt recht tegen over Tavernola Bergamasca. In dat dorp zijn inmiddels vervaarlijke scheuren in het wegdek te zien. ItalSacci, de cementfabriek in Tavernola, graaft al decennialang de Monte Soresano af voor grond stoffen, daardoor is de berg ernstig verzwakt. Door de wegafzettingen rondom de cementfabriek is het buurdorp Parzanica grotendeels van de buitenwereld afgesloten. Slechts drie keer per dag kan het verkeer over een alternatieve weg het dorp in of uit. „Er zitten scheu ren in de toegangsweg'', vertelt wethouder Vincenzo Danesi. „De alternatieve weg loopt via de ber gen en is niet geasfalteerd. Aan staande maandag denken we die weg klaar te hebben.'' Hanneke van de Ende woont aan de overkant van het meer en kijkt uit op de cementfabriek. Ze is tandarts en woont al 26 jaar in het ian°r dorp Sale Marasino aan het Lago d'Iseo. „Wij zitten hier redelijk hoog en we worden afgeschermd door Monte Isola, dus ik maak me persoonlijk niet zoveel zorgen'', vertelt ze aan de telefoon. „Maar in Marone, het dorp hier beneden direct aan het meer, zijn mensen wel bezorgd.'' Ook haar dorpsgenoot Catha- rina Trimbos maakt zich over zichzelf niet zo'n zorgen. „Vanaf hier heb ik vooral een goed uit zicht op een eventuele aardver schuiving, de gevolgen zijn voor de dorpen aan het meer.'' In de meeste dorpen die direct aan het meer liggen zijn sirenes ge plaatst om de bevolking te waar schuwen, mocht de berg naar be neden komen. 'Genoeg tijd' Volgens de autoriteiten zou de burgerbescherming genoeg tijd hebben om de bevolking in veilig heid te brengen. De verschillende burgemeesters, de burgerbescher ming en technici hebben tijdens een vergadering donderdagavond hun bezorgdheid uitgesproken over de situatie, al sluiten ze op dit moment het instorten van het to tale blok uit. Een gedeeltelijke aardverschui ving behoort volgens de technici wel tot de mogelijkheden, reden genoeg dus om de noodscenario's uit de kast te halen en evacuatie oefeningen te plannen. ,,Ik maak me niet zulke grote zorgen'', zegt burgemeester Turla. ,,De situatie is grotendeels onder controle.'' Een extra onzekere factor is het weer. Dit weekend wordt regen verwacht. Stortbuien zouden de situatie kunnen verergeren. Tijdens een digitaal overleg op maandag 11 januari j ongstleden met de fractievoorzitters van de vier re- geringspartijen probeerde Van Nieuwenhuizen (VVD) de opening van Lelystad Airport te forceren. Ook premier Mark Rutte was bij de sessie aanwezig. Aan alle voorwaarden is voldaan, zei Van Nieuwenhuizen, niets staat snelle opening meer in de weg. Ze drong er bij de fractieleiders op aan akkoord te gaan. Maar Gert-Jan Se- gers (ChristenUnie) en Rob Jetten (D66) weigerden. Zij wezen op de afspraak dat Lelystad Airport alleen mag fungeren als overloop van het volle Schiphol. Door de coronacrisis is het vlieg verkeer echter fors afgenomen en is van overname van Schiphol-vluch- ten voorlopig geen sprake meer. Daarom blokkeerden Segers en Jet ten de opening van het omstreden vakantievliegveld. Vier dagen later viel het kabinet. 'Onbegrijpelijk' ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins noemt de poging van de VVD om de opening van het vlieg veld er op de valreep door te druk ken 'onbegrijpelijk'. ,,Het geeft aan dat het voor de VVD een prestige project is geworden.'' In het regeerakkoord uit 2017 werd afgesproken dat het nu demis- sionaire kabinet Lelystad Airport zou openen. Al snel kregen Chris tenUnie en D66 twijfels en stelden zich jarenlang zeer kritisch op. Tot ergernis van de VVD, die zich bedrogen voelt door de coalitiepart ners. ,,Het was tijdrekken en de boel traineren'', zegt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. ,,Als we ooit weer met ze in zee gaan, moeten we de afspraken zo dichttimmeren dat we niet wéér gepiepeld worden.'' Aanvankelijk zou Lelystad Air port in april 2018 opengaan als va kantievliegveld en vluchten over nemen van Schiphol. Onder meer door fouten in geluids- en stikstof- berekeningen en problemen met de Europese Commissie is de opening al vier keer uitgesteld. Forse investering Inmiddels is ruim 200 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe start en landingsbaan, passagierstermi nal en verkeerstoren. Toch is het zeer onzeker of het vakantie vliegveld er ooit komt. Na de ver kiezingen wordt aan de formatieta fel over het lot van Lelystad Airport beslist. De kans is reëel dat er dan geen politieke meerderheid te vinden is. zaterdag 6 maart 2021 GO Bij het meer van Iseo staat een berg op instorten. In Tavernola Bergamasca zijn wegen bescha digd. FOTO'S GETTY EN PRIVÉBEELDEN c-m&* Tsunamigevaar in Noord-Italië Angelo van Schaik Parzanica Marone 2 miljoen m steen Isola dl Loretto fabriek Tav. Bergamasca I Sale onte Marasino Isola Minister Cora van Nieuwenhui- zen (Infrastructuur) heeft vier dagen voor de val van het kabi net geprobeerd de opening van Lelystad Airport door te druk ken. ChristenUnie en D66 wei gerden en blokkeerden de ope ning. Dat blijkt uit een recon structie door deze krant. Paolo Laconi Edwin van der Aa Den Haag Bijlage Z

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 3