Plotse prikangst GGD krijgt veel vragen over vaccineren Stoelendans amateurvoetbal De Meeuwen loopt leeg, Zeelandia Middelburg loopt vol Een Engelse vliegtuigbom van 223 kilo. Eind januari werd-ie tijdens de bouw van een appartementencom plex in het havengebied van Breskens gevonden. Gisteren werd de bom met succes ontmanteld en gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde op de nieuwe springlocatie aan de Coxydeweg bij Oostburg. Een positieve coronatest, ziekte, twijfel over het vaccin of vrees voor injectienaalden. Er zijn allerlei re denen waarom mensen zich niet meteen laten vaccineren. Betekent dit dat ze helemaal achteraan in de rij moeten aansluiten als ze alsnog een coronaprik willen? De GGD krijgt hier veel vragen over. Ook van mensen die niet via de GGD gevaccineerd worden, maar via de huisarts of zorginstelling. GGD 65-plussers en zorgmedewerkers van verpleeghuizen en thuiszorg die in nauw contact komen met cliënten, zijn aangewezen op één van de drie vaccinatielocaties van de GGD Zeeland (Goes, Terneuzen en Middelburg). Inmiddels zijn ge noeg vaccins beschikbaar, ook voor de mensen die niet direct op de uit nodiging zijn ingegaan. Volgens de GGD kunnen zij alsnog de lande lijke afsprakencentrale bellen om een vaccinatie te regelen. Tot nu toe hebben thuiswonende ouderen van 80 jaar en ouder, bericht gekre gen voor een coronaprik. Binnen kort valt bij de groep 75-80 jaar de uitnodiging in de bus. Verpleeghuizen Bewoners van verpleeghuizen wor den gevaccineerd door de instel lingsarts. In Zeeland heeft 85 pro cent van de cliënten de eerste vac cinatie gehad en inmiddels is be gonnen met het geven van de tweede prik. Eind van deze maand beginnen de verpleeghuizen aan een inhaalronde voor bewoners die helemaal nog niet ingeënt zijn te- Wil jij hem niet, dan gaat hij naar de volgende gen het coronavirus. ,,Zoals het er nu naar uitziet kunnen cliënten die nog niet gevaccineerd zijn en nieuwe cliënten, in de week van 29 maart alsnog worden gevacci neerd", aldus een woordvoerder van de Zeeuwse verpleeghuizen. Huisartsen Huisartsen vaccineren een aantal specifieke groepen. Het gaat om be woners van kleinschalige woonvor men, mensen van 60 tot en met 64 jaar (de geboortejaren 1956 en 1957 eerst), volwassenen met het syn droom van Down en volwassenen die lijden aan ernstige obesitas. ,,De beschikbaarheid van de vaccins maakt dat we mensen niet altijd een tweede kans kunnen geven. Want er zijn geen vaccins", zegt Reinier van der Valk van de Zeeuwse Huisartsenkring. ,,Er is op dit moment geen plaats voor senti ment in dezen, het kan helaas niet anders. Wil jij hem niet, dan gaat hij naar de volgende. Het is logistiek niet toegestaan om met één ampul tien verschillende individuen op tien verschillende locaties te vacci neren. Dat is geen onwil, maar komt door richtlijnen die gevolgd moeten worden, omdat anders het gegeven vaccin niet effectief is. We hebben geen kast met vaccins over. Pas als er weer vaccins komen, kun nen we verder." GEHANDICAPT I zaterdag 6 maart 2021 I pzc.nl e-mail: walcheren@pzc.nl ZEELAND12 Coronaprik gemist, wat dan? Is het opgestaan plaats vergaan, als iemand de eerste gelegen heid op een coronavaccinatie voorbij heeft laten gaan? Theo Giele Middelburg - Reinier van der Valk, Zeeuwse Huisartsenkring „Mijn broer keek uit naar het vaccin, maar hij panikeerde toen hij een ambu lance voor de deur zag staan om de prik te komen geven." De zus van een verstandelijk gehandicapte man, die vanwege zijn pri vacy niet met naam in de krant wil, vraagt om aandacht voor deze specifieke groep. Hij woont in een zorgwoning in Zeeland en valt onder de categorie die door huisarts wordt gevaccineerd. ,,Hij zit de hele coro- natijd al, bijna de hele tijd op zijn kamer en houdt zich keurig aan de re gels." Op het mo ment van vaccineren werd de spanning hem te veel en durfde hij niet ge prikt te worden. Nu is het afwachten wanneer hij alsnog aan de beurt komt. Dat kan nog weken, misschien wel maanden duren, vreest zijn zus. ,,On- dertussen loopt hij extra gevaar want de andere bewoners zijn wel gevacci neerd. Die gaan naar huis en knuffe len opa en oma ook weer, want ze kun nen niet meer ziek worden. Maar ze kunnen wel mijn broer besmetten. Ik kan mij niet voor stellen dat dit niet vaker voorkomt en er geen richtlijnen zijn voor deze doel groep." M-DE HYPOfHEEKf

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 29