44 frHZOZM1W0FM1W MTSlp 5H££T, PAr PB/WOLNIHMAMPAN- J0HN, Wil, JÉ Kltf VOO 12 H£T W6&AAU éi 44 P&fcS K/4N ZIJN PAW. MEDIA CULTUUR 25 4AN- wu- Waarom? Ik houd het op het gegeven dat ik al 81 jaar op deze aardbol rondloop en wel wat mensenkennis verzameld heb. En het heel leuke is dat het misschien nog wel gaat uitkomen ook! Rocky houdt zich meestal heel rustig op achtergrond en doet niet van die rare dingen zoals Renée! In de voorstellingsaflevering van Moltalk is zij de enige geweest die zei dat ze gaat onderduiken (letterlijk: 'ik duik onder'). De Mol is de enige die onder hoeft te duiken. Mijn Mol is vanaf de eerste uitzending Rocky. Ze verroert geen vin bij de rode scher men van de kandidaten! Toen ze in het zweef vliegtuig zat, bleef ze wel heel erg kalm. Zou ze van tevoren een testvlucht hebben gehad? -f -2.J4 zi AS BIS WIJ ZING 1-7.023 Ik denk op basis van een schaduw van de Mol in de eerste afle vering dat Renée de Mol is. Zij was in die aflevering de enige vrouw met een knotje in het haar. Dit was duidelijk terug te zien in de schaduw. M aflevering 7 zei pre sentator Rik van de Westelaken dat 'de mol in ons midden is'. En Renée zat toen in het midden van de kandidaten bij de exe cutie. En Rocky ging met nul jokers door - en zij verdenkt Renée. Splinter ging eruit met twee jokers. Over het algemeen zijn in de finale drie personen over, natuurlijk de Mol en de twee kandidaten die de meeste goede antwoor den hebben gegeven over de Mol. Die twee hebben dientengevolge over het algemeen de juiste Mol in het vizier als ze het eens zijn, de Mol zelf heeft na tuurlijk een andere Mol. Charlotte en Rocky gaan op Renée, Renée zelf op Rocky. Dat past allemaal in het klassieke patroon. Renée was overigens eer der op Charlotte en moest wel over op Rocky, omdat anders na het verlies van Charlotte direct duidelijk zou zijn dat zij de Mol is. Renée heeft geen 5000 euro geboden bij de op dracht 'zekerheid bieden' in aflevering 5, maar wist als de Mol natuurlijk dat al drie kandidaten dat bedrag geboden hadden. Ze speelt de er-niet-hele- maal-bij-zijnde-fana- tieke-maar-helaas-mis- lukkende-Mol. Ook al een klassiek type. Rocky is het minst in beeld geweest van alle overblijvers en op de ach tergrond steunend, maar ook redelijk vruchteloos bezig geweest. Dat past wel bij een Mol, van wie we de streken natuurlijk pas zien na de onthulling en niet openlijk in het programma. Renée is dan gezien het verlies van Charlotte de glorieuze winnaar, die blijkbaar al lang in de gaten had dat Rocky de Mol was. Tegen deze theorie spreekt dat Renée tot voor kort nog op Charlotte zat en er tel kens, in deze theorie door mazzel, net niet uit ging. Charlotte is dus de verlie zer en heeft met haar mollenstreken dan wel vele medespelers wegge werkt, maar is te laat op Renée gekomen. Zo heeft zij nét verloren van Rocky, of is volgens theo rie twee afgevallen, omdat zij na al die tijd nog steeds de goede Mol niet in het vizier had. Dolletjes! zaterdag 6 maart 2021 GO 44 Voordat de eerste uitzen ding begon, heb ik de tien kandidaten bekeken en Rocky als de Mol aan gewezen. -Peter Timmermans Ik denk dat Renée Fokker de Mol is. -Ruud Vonk -Friedie Langewouters AANJWnZlu£ r- -Pieter Dirriwachter Wij denken dat Renée Fokker de Mol is. In -Jasper en Melle Mulder Mijn moltheorieën zien er als volgt uit: Eerst de meest waar schijnlijke theorie: RENÉE IS DE MOL Iets minder waarschijn lijke theorie: ROCKY IS DE MOL -Berend M. Moltmaker

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 25