Mist Haagse hulp voor kerncentrale bespreekbaar Urologen berispt voor fouten bij behandeling van Middelburger 2 MAIKEL HARTE Column Kijk, ik woon echt graag in Zeeland. Vooral de nabij heid van water is voor mij daarbij essentieel en met water be doel ik niet een kreek of een beekje, maar de Noordzee en de Schelde. Oostenrijk geweest en dat is prachtig, maar na week tussen die bergen krijg ik het benauwd. We komen ieder jaar bij familie in Drenthe en dan mag ik graag eens over de heide en door bossen wan delen, maar thuis zal ik er nooit worden. Ook dat benauwt me. Ik wil het ruime sop zien. Het strand en de dijk langs de Schelde zijn mijn favoriete plekken. Het geeft een gevoel van vrij heid en rust. Ik denk er vaak aan in deze tijden. Je zal toch maar drie hoog achter in een flatje in Utrecht wonen, wat is het dan een geluk- zaligheid om hier te wonen met al die ruimte en dat water. Ze komen niet voor niets vanuit de Randstad steeds meer hierheen. Het heeft echter ook nadelen. Zo geeft de nabijheid van de Schelde niet al leen een gevoel van rust en ruimte, het is bovendien een druk bevaren route. Dat werd van de week weer eens pijnlijk duidelijk omdat het mistig was. Overdag is dat niet zo erg, maar 's nachts is het balen. een boete ga krijgen voor het over treden van de avondklok, omdat ik bij de volgende mistige nacht in mijn streepjespyjama op m'n klompen aan de zeedijk sta te schelden naar een of ander schip dat voorbij vaart en het nodig vindt om rond drie uur 's nachts een enorme misthoorn op te zet ten waardoor ik rechtop in mijn bed zit en niet meer in slaap kan komen. Is dat nou echt nodig? soort auto op Mars neergezet die daar beelden kan maken en terug kan sturen, moet een schip anno 2021 dan nog steeds een halve pro vincie wakker toeteren omdat het mistig is? Mijn oma zei altijd: 'Eht 't in Zeeland mist, kruup je vroeg in je nist!' Ik snap wel waarom: je weet nooit hoe lang je slaapt. Het strand en de dijk langs de Schelde zijn mijn plekken DE STELLING Weekend: Ik ben blij dat de avondklok wordt verlengd Toos Henk Eens Oneens Paul Kusters Fietsster gewond na aanrijding met vuilniswagen Loods drugslab een jaar dicht GOES Begrip tussen boer en burger Rutte doet zijn uitspraken als lijst trekker van de VVD, maar ook voor de grootste regeringspartij is dit een kentering. De provincie en de Zeeuwse gemeenten willen van de kerncentrale af. Die is voor het grootste gedeelte eigendom van energiemaatschappij PZEM, waar van zij aandeelhouders zijn. Omdat hij al jaren verlies maakt, beschou wen de Zeeuwse overheden de kerncentrale als een molensteen om hun nek. Tot dusver wilden de door Rutte geleide kabinetten daar niets aan doen. Frustratie In het verkiezingsprogramma van de VVD wordt het Groeifonds van 20 miljard euro genoemd als een potje waarin geld zit voor nieuwe kerncentrales, terwijl in Zeeland de frustratie groot is dat Den Haag geen cent wil steken in de huidige cen trale. ,,Dat snap ik", zegt Rutte. ,,Als we het huidige Borssele langer open willen houden dan tot 2033, zullen daar misschien ook wat euro's bij moeten. Het grote geld zit natuurlijk in het Groeifonds. En ik denk dat we de komende tijd met Borssele in ge sprek moeten wat er financieel no dig is, zeker als de levensduur ver lengd wordt. Nou ben ik wel altijd van de zuinige kant. Als je te snel gaat zeggen, daar moet geld bij, dan weet ik wel hoe het gaat. Dan staan ze daar met de knip open in Den Haag te wachten. Maar als er een se rieus verhaal komt, van jongens dat hebben we nodig, dan vind ik het lo gisch om dat te bekijken." Rutte benadrukt dat hij 'niet des kundig genoeg is' om harde toezeg gingen te doen, maar hij vindt het 'een reële vraag' om bij verlenging van de levensduur 'opnieuw te kij ken naar de eigendomsverhouding'. Maar als er een serieus verhaal komt, dan vind ik het logisch om dat te bekijken Volgens gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) gaat de provincie graag het gesprek aan met het Rijk over het langer open houden van de kerncentrale in Borssele. ,,Maar dan gaan we ook de discussie voeren over de bedrijfseconomische aspec ten en de financiële gevolgen voor de aandeelhouders. We gaan het niet blijven doen zoals we nu doen. Dat betekent dat er linksom of rechtsom rijksgeld bij moet. Het is goed om te zien dat een potentiële premier er ook zo over denkt." ZEELAND4 Eén uroloog wordt verweten dat hij onvoldoende onderzoek heeft ge daan om te ontdekken wat er aan de hand was. Vanwege de leeftijd van Jongepier lag blaaskanker niet zo voor de hand, maar dat had beter onderzocht moeten worden. Bij zo wel het onderzoek naar de medi sche voorgeschiedenis als onder zoek naar de mogelijkheid van blaaskanker is de arts tekortgescho ten, oordeelt het Regionaal Tucht college voor de Gezondheidszorg in Den Haag. Ook heeft deze arts het dossier niet goed bijgehouden. Daardoor schoot het 'ernstig tekort' en was het voor andere artsen niet duide lijk wat er wel of niet was gedaan. De andere uroloog wordt eveneens verweten dat hij geen on derzoek heeft gedaan naar de mo gelijkheid van blaaskanker. Boven dien hebben de artsen - die destijds werkten bij het Adrz - hun patiënt er onvoldoende over geïnformeerd. Fataal Jongepier bleek wel degelijk blaas kanker te hebben en die zaaide zich uit. Dat werd hem fataal. Zowel Jas per als zijn familie hebben altijd het gevoel gehad dat de behandeling te kortschoot. Daarom legden zij dat ook voor aan het Tuchtcollege. Dat geeft hen gelijk. De ouders van Jasper willen nu niet reageren op de uitspraak. De urologen kunnen nog in beroep te gen hun berisping. Of zij dat doen, was gisteren nog niet bekend. Zij hebben tot begin april de tijd om beroep aan te tekenen. EEN PAKKETJE SCHROOT MET EEN fcUN LAAGJE CHROOM zaterdag 6 maart 2021 Ik ben wel eens op vakantie in Ik ben echt bang dat ik nog eens Ze hebben vorige week een Reageer op pzc.nl Gisteren: Invoering van vaccinatiebewijs is goede zaak 962 reacties THOLEN Een 68-jarige vrouw uit Tholen is gisterochtend zwaargewond geraakt nadat zij op haar fiets werd aangereden door een vuilnisauto. Het on geluk gebeurde even na half negen op de kruising van de Slabbecoornweg met de Deltaweg. De vrouw reed hier op haar elektrische fiets toen zij werd aangereden door de chauffeur van de vuil nisauto, die afsloeg. Vol gens de politie raakte de vrouw zwaargewond en is er een traumahelikop ter ter plaatse geweest. De vrouw is vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis. De politie doet nog verder onder zoek. WATERLANDKERKJE Burgemeester Vermue van Sluis heeft donder dag een loods laten slui ten aan de Nozemans- weg in Waterlandkerkje. In het gebouw werd eer der een professioneel drugslaboratorium voor de productie van de harddrug methamfeta- mine aangetroffen. De loods moet twaalf maanden dicht blijven. Het besluit van de burge meester is genomen op grond van het Damocles- beleid. De maatregel moet bijdragen aan de vermindering van drugs criminaliteit. De Zeeuwse Kringloop heet het onderwijspro ject waarvan provincie bestuurder Jo-Annes de Bat gisteren de aftrap gaf met een online gast les voor studenten van Scalda Goes. Het doel is het vergroten van weder zijds begrip tussen boe ren, vissers en burgers. De Zeeuwse Kringloop is een initiatief van ZAJK, Scalda en het Zeeuws Land Viscollectief. Het krijgt subsidie van de provincie en de EU. Ook steunen bedrijven en or ganisaties het project dat bestaat uit gastles sen, lesmaterialen en bedrijfsbezoeken. Het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele kan mede worden betaald uit het Na tionaal Groeifonds. Dat zegt mi nister-president Mark Rutte in een interview met de PZC. Hij vindt het ook logisch om dan te kijken of de Zeeuwse overheden van de verlieslatende kerncen trale kunnen worden verlost. Ernst Jan Rozendaal Borssele - Mark Rutte, premier De twee urologen die betrokken waren bij de behandeling van Jasper Jongepier uit Middelburg hebben ernstige steken laten vallen. Zij zijn daarvoor berispt door het medisch tuchtcollege. Jasper Jongepier overleed in april 2019 op 33-jarige leeftijd aan uitgezaaide blaaskanker. Maurits Sep Middelburg POLITICI IN verkiezingstijd; VRIENDSCHAP, HET ©OEDE DOEL.' ALLEBEI SOED. I< KIJK EVEN NAAR DE JURY..,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 2