IRENE VAN DEN BERG Armoede maak niet veel los, kinderen we 0) \^m 14 CORONA REISBRANCHE Kunnen we deze zomer op vakantie? Wordt een vaccinatiebewijs een voorwaarde om het vliegtuig te pakken? Vijf vragen aan ANVR-directeur Frank Oostdam. Als het overheidsbeleid niet verandert, zal de armoede in Nederland met een kwart toenemen, zo stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). En daar is de coronacrisis nog niet eens in meegenomen. Veel ophef is daar niet over, want armoede is geen sexy probleem. Je zorgverzekering niet kunnen betalen, levert geen Instagramwaardig kiekje op. De hashtag #ikbenarm was nooit tren ding op Twitter. En de mededeling 'ik heb de hele nacht wakker gele gen vanwege geldzorgen' doet het niet leuk op feestjes. Armoede is schraal, eenzaam en vaak bescha mend; misschien wel door de alle daagsheid ervan. Sire begon daarom gisteren een grote campagne tegen kinderar- moede. Anashya (11), Zakariyya (13) en Romy (12), de gezichten van de campagne, vertellen hoe verdrietig het is om arm te zijn. Kinderarmoede is gewoon ar moede. Het is niet zo dat de ouders van Anashya, Zakariyya en Romy zelf in het geld baden, maar hun kroost expres kinderfeestjes en sportlessen ontzeggen. Het hele ge zin heeft geen cent te makken, de ouders, de kinderen en de hond. Fikkie had net zo goed op de foto gekund, want in arme gezinnen is er lang niet altijd geld voor de die renarts of voor goed voer. Huisdier- armoede? De reden dat deze campagne zich op kinderen focust, is dat posters en filmpjes van arme ouders heel andere reacties oproepen. Wat zou het grote publiek vinden van tie nermoeder Kayleigh (17), bijstands moeder Desi (33) en vader van drie kinderen Mustafa (54)? Ik kan wel een paar opmerkingen bedenken, zoals: Waarom krijg je drie kinde ren als je er geen geld voor hebt? Dat mens moet niet zeiken en gewoon gaan werken. En als die haar benen bij elkaar had gehouden, was ze nu niet blut. Armoede bij volwassenen is in de publieke opinie een teken van falen. Het is veilig om zo te denken, want dat ontslaat de rest van de maat- schappij van de verantwoordelijk heid om er iets tegen te doen. Arme mensen zijn gewoon mislukkelin gen. Dat beeld wordt versterkt door de afgelopen kabinetten, die dwe pen met de hardwerkende, succes volle Nederlander en wantrouwen wekken ten opzichte van 'bijstands trekkers'. Veel van de ouders met kinderen in armoede hebben overi gens wel een baan, zij behoren tot de werkende armen. Praten over kinderarmoede is vei liger. De meesten van ons zullen het er over eens zijn dat Anashya, Zakariyya en Romy niets kunnen doen aan hun schrijnende situatie. En inderdaad, uit een enquête in opdracht van Sire blijkt dat 88 pro cent van de Nederlanders het (zeer) onacceptabel vindt dat er zoveel kinderen in armoede opgroeien. Maar met aandacht voor het kind alleen lossen we armoede niet op. We helpen Anashya het meest door haar moeder te helpen. En dat bete- Armoede bij volwassenen is in de publieke opinie een teken van falen kent dat zij net als haar dochter onze empathie verdient. Niemand vraagt erom om arm te zijn. Het is heel treurig dat er in Nederland kin deren zijn die niet op schoolreisje kunnen, omdat hun ouders daar geen geld voor hebben. Het is net zo droevig dat er in ons land ouders zijn die zo weinig geld hebben dat ze nog geen schoolreisje kunnen betalen, en lijdzaam moeten toe zien hoe hun kinderen daaronder gebukt gaan. Accell Just Eat Takeaway Corbion Kunnen we deze zomer weer 'gewoon' op vakantie? Veel mensen staan te trappelen om deze zomer naar het bui tenland op vakantie te gaan en het ziet er daarvoor zowaar best zon nig uit. De reisbranche heeft er in elk geval alle vertrouwen in, zeker na de optimistische woorden van zorgmi- nister Hugo de Jonge afgelopen dins dag in het tv-programma Op1. Daarin sprak de bewindsman de verwachting uit dat 'we een heel mooie zomer tegemoet gaan'. ,,Met alle voorbehouden van dien kunnen we in de tweede helft van het tweede kwartaal de maatregelen gaan afscha- len'', klonk het. Voor de reiswereld is dit 'het beste bericht van de week', zegt Frank Oostdam, directeur van de reiskoepel ANVR, verheugd. ,,Ja, hier worden worden we heel blij van." Volgens Oostdam kunnen vakan tiegangers een 'semi-normale zo mervakantie' verwachten. Oostdam: ,,Semi-normaal, omdat ze wel reke ning zullen moeten houden met al lerlei coronamaatregelen op hun va kantiebestemming." Ondanks de positieve vooruitzich ten is het huidige advies van het ka binet nog altijd om tot maart niet op reis te gaan en geen reis te boeken. Oostdam verwacht dat het kabinet dit advies met minstens een maand zal verlengen. ,,Als het kabinet dan maar wel duidelijkheid verschaft over de periode daarna'', zegt hij. ,,Ik vrees dat de meivakantie nog te vroeg zal zijn voor een vakantie in het bui tenland. Maar tegen de zomervakan tie zal het, gezien de oplopende vac cinatiegraad en de beschikbaarheid van vaccins, echt weer mogelijk moe ten zijn." En waar gaan we dan naartoe? Zoveel mensen, zoveel wensen. Toch zal de vakan tiekeuze dit jaar sterk af hangen van wat de Nederlandse overheid en andere landen toestaan. Nu geldt voor zo'n beetje de hele wereld het dringend advies om niet op reis te gaan. Als het kabinet de deur naar het buitenland van het slot haalt, is het afwachten of Neder landers welkom zijn in die andere landen. Volgens de voorzitter van de reis brancheorganisatie hoeven reizigers zich daarover in Europa weinig zor gen te maken. Brussel wil de corona- regels, ook die rond het testbeleid, zoveel mogelijk gelijktrekken binnen de EU-lidstaten. En dat maakt vol gens Oostdam de weg vrij voor een redelijk zorgeloze vakantie ergens in Europa. Zijn idee is dat Nederlanders - als het kan en als daar alles weer open is - vooral naar de landen rond de Mid- We denken dat je prima naar de grotere resorts kunt, als je de aanwijzingen in de hotels volgt dellandse Zee willen. Grote steden blijven in trek, maar Oostdam ver wacht wel dat vakantiegangers men senmassa's en de drukte zullen ver mijden en eerder geneigd zullen zijn naar de minder bekende steden te gaan. Ook zullen reizigers meer de natuur willen opzoeken. Of vakan- zaterdag 6 maart 2021 ^0 @ivandenberg Kindersnoetjes spreken daaren tegen wel tot de verbeelding. Irene van den Berg is journalist en columnist, gespecialiseerd in financiële psychologie. Zij probeert ons economische gedrag te verklaren. O GO Fietsenmaker liet mooie jaar cijfers zien (17% meer omzet). Bodemonderzoe ker profiteert van duurdere olie. rn Aandelen tech- fondsen dalen al een tijdje. Markt draait van tech nologie- naar waardeaandelen. Teleurstelling over kwartaalcij fers producent biochemicaliën. o Ook een gewone vakantie wordt toch anders Natasja de Groot Leusden - Frank Oostdam, ANVR

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 14