FAMILIEBERICHTEN 19 RmaM> Rudöfyct&D&ek&i J? FRANCIEN dpg Willem Pieter de Jonge Maria Sophia de Jaeger-Sutin Sarie van deVelde-Versluijs IN MEMORIAM ■li' Lena Janssen - de Kort Hartelijk dank voor uw blijken van medeleven, de mooie, lieve en troostende woorden ontvangen na het overlijden van onze zorgzame pa, schoonpa en partner Paul Tieleman Onze bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers van huisartsenpraktijk dhr. A. de Visser, mevr. J. Rijk Specialist Ouderengeneeskunde en alle medewerkers van Privazorg Hulst en verpleegtqmis "De Baronie" te Sint Jansteen. 'Bekty i^eSpnny van de Lavoir-Tieleman Rachel Picavet-van den Branden Hulst, maart 2021 Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van Neeltje Verbrugge zeggen wij u hartelijk dank Terneuzen, maart 2021 Uit aller naam: Fam. D. de Braai Jos Kegelaer Ik mis je lieve schat. Voor altijd in mijn hart. Ronny 06-03-2020 06-03-2021 FAMILIEBERICHTEN FAMILIEBERICHTENPAGI NA, DE MOGELIJKHEDEN ZIJN DIVERS. Met familieberichten.nl kunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw blijde of droevige bericht samenstel len en plaatsen in uw dag en/of weekblad naar keuze. familieberichten zaterdag 6 maart 2021 ZV Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en opa De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. Namens Ria de Decker-Langeraert, Bianca, Rickjon, Manfred, Mascha en kleinkinderen. Hoek, maart 2021 Wat je in je hart bewaart..... raak je nooit meer kwijt. Naast de mooie herinneringen aan het leven van onze moeder, oma en overgrootmoeder bestaat nu ook de herinnering aan haar afscheid. Hartelijk dank voor de vele en hartverwarmende kaarten, bloemen, appjes en telefoontjes. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Vogelwaarde, maart 2021 Ik wil jullie allen hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven na het overlijden van mijn man. Schoondijke, 29 juni 1934 Nieuwvliet, 7 februari 2021 De vele kaarten, telefoontjes en bloemen hebben mij goed gedaan. Ingrid de Jonge - Zeegers Hierbij willen we iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven na het overlijden van Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen IJzendijke, maart 2021 t<w\_ Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zus, schoonzus, tante en oud-tante Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de bloemen, de vele lieve brieven en kaarten ons erg goed hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn. Een speciaal woord van dank aan Uitvaartverzorging Quataert voor de steun en begeleiding. Sjaakvan de Velde en familie Oostburg, maart 2021 In liefdevolle herinnering 6-3-2016 6-3-2021 "Je wordt geboren, je gaat dood, daar tussenin heb ik een prachtig leven gehad." Fabiënne, kinderen en kleinkinderen COLOFON B familieberichtenpzc@dpgmedia.nl 088-013 99 99 Q www.familieberichten.nl SLUITTIJDEN Kant-en-klaarmateriaal daags voor plaatsing 16.00 Op te maken advertenties daags voor plaatsing 15.00 media

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 138