Kunstwerken Hulst voorzien van informatiebordjes en QR-code Doorstart Finlandcircuit lonkt op de Axelse Vlakte 7 BOM ONTMANTELD ONTPLOFT AAN COXYDEWEG De Engelse vliegtuigbom die eind januari in het Breskense havengebied werd ontdekt, is gisteren ontmanteld en gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde op de nieuwe ploflocatie aan de Coxydeweg bij Oostburg. ,,De knal viel een beetje tegen." De 500-ponder stak de kop op tijdens de bouw van apparte mentencomplex Pha ros in het havenge bied van Breskens. Toen moesten omwonenden nog tijdelijk hun huis verlaten, maar vrijdag was dat niet nodig. Echte Bressiaanders zijn inmiddels zo gewend aan bommen die in de bodem worden gevonden, dat ze geen zenuwen meer hebben. ,,Is die bomontman- teling vandaag?", vraagt iemand schouderophalend in de super markt. Het is inderdaad niks nieuws in het vissersdorp. Breskens is op 11 september 1944 vrijwel met de grond gelijkgemaakt tijdens een geallieerd bombardement, maar niet iedere bom bereikte zijn doel of explodeerde. Daardoor worden nog geregeld niet-gesprongen ex plosieven gevonden. De Engelse vliegtuigbom die bij Pharos werd ontdekt, zat zestig centimeter on der het beton. Met een terpcon structie is de bom op de bouwlo catie ingegraven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is daar al met al 2,5 week mee bezig geweest. ,,Hij weegt 223 kilo, waarvan honderd kilo explo sief materiaal is", zegt Marcel, die vanwege zijn functie als sergeant majoor bij de EOD zijn achter naam niet prijsgeeft. Dik 76 jaar na dato is de bom nog gevaarlijk. Marcel: ,,Als hij nu zou ontploffen, zouden wij er niet meer zijn." Wijzend naar een gebouwtje ver derop: ,,En dat ook niet." Waarom de bom destijds dienst weigerde, is niet te achterhalen. ,,Hij is plat op de buik geland en is De knal valt een beetje tegen, het is goede grond in Zeeland gehavend." Maar de onderdelen die uit het gevaarte zijn gehaald, zien er nog gaaf uit. ,,Alsof ze net uit de fabriek komen, daardoor werkt hij nog voor honderd pro- cent. Deze bom was bedoeld voor lichte doelen, om zo veel mogelijk schade bij soldaten aan te richten. Wanneer zo'n scherfje arm raakt, ligt-ie eraf." Iedere ontmanteling is spannend, maar Marcel heeft in al die jaren bij de EOD voor hetere vuren gestaan. ,,Iedereen van ons heeft wel eens een momentje ge had..." Hij is tevreden. „Nederland is na vandaag weer een stukje vei liger." Metersdiepe put De EOD ontmantelt de bom ter plekke. De ontstekingsmechanis men worden meegenomen voor leerdoeleinden. Daarna wordt hij per vrachtwagen vervoerd naar de gemeentelijke springlocatie aan de Coxydeweg in de Oostburgse pol ders. De bom verdwijnt in een metersdiepe put en wordt vervol gens volledig toegedekt met zand. Vanaf ruime afstand wordt het ex plosief op scherp gezet. Een knal, een schokgolf en een rookpluim later is het gevaar alweer geweken. Hier en daar liggen scherven en de bom heeft een krater(tje) geslagen. ,,Ik vond de knal een beetje tegen vallen", lacht Marcel. ,,Ze hebben in Zeeland goede grond." Die grond zal binnenkort nog eens nodig zijn, want ook bij Nieuwvliet is onlangs een Engelse vliegtuigbom gevonden. Die zal eveneens bij Oostburg de lucht in gaan. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. De gemeente Hulst nam de afgelopen tijd alle kunstwerken in de stad onder de loep: waar staat wat, wie heeft het gemaakt en wanneer? Het doel was om de werken te voorzien van informatie bordjes. Daar staat ook een QR- code bij die doorlinkt naar de web- site Inulst.nl, waar aanvullende in formatie te vinden is. Het gemeen tebestuur hecht er waarde aan dat die informatie wordt gedeeld én le vendig wordt gehouden. De inventarisatie was nodig. Van sommige werken waren niet alle gegevens meer bekend. Door bijvoorbeeld het ontbre ken van bordjes, of tekst die in de loop der jaren onleesbaar was gewor den bij het kunstwerk. In december riep Hulst nog de hulp van inwoners in om de naam en maker van twee kunst werken te achterhalen. Zo werd be kend dat het witte beeld bij de ZorgSaam-polikliniek in Hulst de Barmhartige Samaritaan heet en in 1961 door de Brabantse kunstenaar Hein Koreman werd gemaakt. Een kunstwerk bij de voormalige school in de Tabakstraat bleek van Guido Metsers maar bleef naamloos. Het oudste kunstwerk in Hulst is het Reynaertmonument. Het beeld van Anton Damen werd in 1938 op de Houtmarkt onthuld en ver huisde elf jaar later naar de Gentse poort. Het nieuwste werk dateert van 2017 en is het tweede beeld met de titel Barmhartige Samaritaan. Jan Talboom maakte het werk dat in de tuin van de basiliek staat. Ko mende tijd worden kunstwerken in de rest van de gemeente geïnventa riseerd en voorzien van bordje. WESTDORPE Een doorstart lonkt voor het Finlandcircuit. De stichting achter het popu laire motorcrossterrein heeft een nieuwe locatie op het oog op de Axelse Vlakte, aan de In dustrieweg-Zuid/Finlandweg tussen de bedrijfsterreinen van Fassaert Beton en sloop- en recyclingbedrijf Beelen. Het is inmiddels zo ver dat het Terneuzense college van B en W heeft besloten voor maxi maal vijf jaar planologische medewerking te verlenen aan de terugkeer van het Finland- circuit. Secretaris en vice- voorzitter Marijke Hemelsoet van Stichting Finlandcircuit bevestigt dit, maar wil er ver der weinig over kwijt. ,,Het is allemaal nog heel prematuur." Een openingsdatum kan zij dan ook nog niet noemen. Het Finlandcircuit, opgericht in 1999, heeft eerder op twee andere locaties gezeten in de buurt van het terrein dat nu in beeld is. Maart 2019 was het einde verhaal. Sloop- en recy clingbedrijf Beelen had de stek van het Finlandcircuit nodig voor uitbreiding. Hemelsoet zei toen al over een mogelijke doorstart: ,,Het is lastig, maar we geven de moed niet op." ■WB zaterdag 6 maart 2021 Breskens is weer een beetje veiliger Bob Maes Breseken -Marcel, sergeant-majoor EOD Zeventien kunstwerken in Hulst zijn sinds deze week voorzien van een informatiebordje. Het is de eerste stap naar het in kaart brengen van alle kunstwerken in de gemeente. Sophie Stockman Hulst Kijk op de site bij /video

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 134