II Zwembad Den Inkel in commerciële handen 7 BARBIEDOKTER NIEUWE HAREN, OGEN OF REPARATIE MET EPOXY Oude of vieze Barbies, Barbies met geruïneerd haar of met andere mankementen. Aline Steijn (41) uit Sint Philipsland is er gek op. Zij knapt oude of vieze Barbies op en naait, breit of haakt kleertjes voor hen. ,,Ik noem mezelf gekscherend Barbiedokter." torsitems. Die zijn heel anders dan de poppen om mee te spelen. Ze zijn zwaarder en minder buig zaam", legt ze uit. In haar verzame ling heeft ze poppen uit ieder de cennium. De oudste komt uit 1962. Ook heeft ze exemplaren die niet op de Nederlandse markt zijn uit gekomen. ,,Zoals deze opa Barbie!" Met prothese Door de jaren heen is de Barbie veel veranderd, stelt Steijn. ,,Eerst was er maar één model. Nu zijn er Barbies in allerlei soorten en ma ten. Er zijn dunnere en dikkere, langere en kortere, met verschil lende haarkleuren en zelfs zonder haar. Ook zijn er Barbies in een rolstoel of met een prothese. Het is goed dat er nu zoveel afwisseling is." Afgelopen kerst kreeg ze een gloednieuwe Barbie cadeau. Daar voor was het lang geleden dat ze een nieuwe had gekocht. Ze verza melt de poppen nog steeds, maar struint daarvoor het liefst kring loopwinkels en markten af. ,,Ik ben Nederlands en Zeeuws hé, dus het moet zo goedkoop moge lijk", zegt ze lachend. In de kringloopwinkels vindt ze regel matig mooie, oude poppen. ,,De oude vind ik toch het leukst. Een tijdje geleden kocht ik via Markt plaats een doos met Barbiespullen. Daar zat echt nog originele kle ding in. Dat is voor mij echt net een schatkistje!" Op 9 maart is het feest! Dan viert Barbie, de bekende pop, haar 62ste verjaardag. Aline Steijn is gek op de pop pen. Ze heeft er een veertig tal verzameld. De liefde voor Barbie is haar met de paple pel ingegoten, stelt ze. Dat wordt meteen duidelijk in haar woonkamer, waar ze poppen uitgestald heeft. Een verzameling van allerlei soorten en maten. ,,Ik noem mezelf gekscherend Barbiedokter. Ik re pareer mijn oude poppen en breng ze daarbij zoveel mogelijk terug naar het origineel. Ik maak hun haar mooi of geef hen nieuw haar. Ik her stel ze als dat nodig is met epoxy, een soort klei." Zeker in deze tijd is Steijn dage lijks bezig met haar Barbiehobby. ,,Soms knap ik een pop op voor ie mand anders." Maar dat is niet haar doel. Collectorsitems Twintig jaar geleden ging Steijn zelf Barbies verzamelen. ,,Ik ben begonnen met een aantal collec- Eerst was er maar één model. Nu zijn er Barbies in allerlei soorten en maten Behalve dat ze de poppen opknapt, maakt ze ook zelf kleertjes voor hen. Daar is ze mee begonnen toen ze zeven was. ,,Toen heb ik samen met mijn oma mijn eer ste truitje gebreid. Ik naai en brei ook kle ren voor de poppen, zoals een bruidsjurk en Zeeuwse kleding." Joeri Wisse Kruiningen Reimerswaal blijft eigenaar, maar heeft straks minder invloed. ,,De ta rieven zullen ongetwijfeld iets om hoog gaan, maar dat is aan de ex ploitant", aldus Verburg. Officieel moet de gemeenteraad nog goedkeuring geven. En dan is het afwachten of een partij als Op- tisport, Laco of Sportfondsen toe hapt in de openbare aanbesteding. Deze bedrijven hebben tientallen andere zwembaden in Nederland onder hun hoede, waaronder di verse Zeeuwse baden. Doorgaan in de huidige con structie is geen optie. De door on betaalde vrijwilligers gerunde stichting heeft volgens Verburg al aangegeven te willen stoppen. Be grijpelijk, vindt hij. ,,Het zwembad- bestuur heeft best een zware last op zijn schouders." Het exploiteren van een zwem bad wordt volgens Verburg steeds lastiger. ,,Het bestuur wilde vorig jaar al een gesprek over de toe komstbestendigheid voeren." Hij wijst op risico's rond technische in stallaties, zoals met het chloor in Tholen en het ongeluk als gevolg van doorgeroeste installatie in het binnenbad van Tilburg. De tarieven zullen ongetwijfeld iets omhoog gaan, maar dat is aan de exploitant Grote exploitanten hebben op dat gebied logischerwijs meer kennis en kunde in huis. Alle maatregelen en financiële gevolgen van de coro nacrisis gaven volgens Verburg voor het bestuur de doorslag om volledig mee te werken aan het overdragen van de exploitatie. Voor de gemeente spelen ook fi nanciën een rol. Al jaren is er ge steggel in de gemeenteraad over de kosten van het zwembad. Elk jaar moest er geld bij. ,,Met zo'n com merciële partij sluit je contracten voor lange tijd af en ben je er dus in tien jaar vanaf", zegt Verburg, die verwacht dat het voor Reimerswaal sowieso niet duurder wordt. Goede troef Verburg denkt dat Den Inkel een aantrekkelijke toevoeging is voor de grote spelers die op zoek zijn naar schaalvergroting. Het aantal bezoe kers vertoont een stijgende lijn. Vooral het voor Zeeuwse begrippen grote buitenbadcomplex is een goede troef. Niet aantrekkelijk Het personeel van Den Inkel is deze week ingelicht over de plannen. De gemeenteraad neemt deze maand een besluit over het verdere traject. Verburg stelt voor om Synarchis, een gespecialiseerd bureau dat de gemeente vaker advies geeft over het zwembad, een aanbesteding voor te laten bereiden. Synarchis heeft overigens ook onderzocht of de gemeente het zwembad zelf kan overnemen of zelf een bedrijf kan oprichten dat het zwembad gaat beheren. Maar vanwege de beperkte schaal is dat volgens het bureau niet aantrekke lijk. zaterdag 6 maart 2021 BE Aline maakt Barbie weer als nieuw Anne Jansen Sint Philipsland dat ze haar poppen is gaan restaureren. FOTO MARCELLE DAVIDSE Aline Steijn uit Sint-Philipsland is zo gek op Barbies - Aline Steijn Zwembad Den Inkel in Kruinin- gen wordt vanaf 2022 gerund door een commerciële partij. Een ervaren bedrijf kan het zwembad volgens wethouder Kees Verburg (PvdA, sport) effi ciënter exploiteren, wat leidt tot minder financiële risico's voor de gemeente. - Kees Verburg, wethouder

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 132