II Watersnoodmuseum werkt straks samen met Naturalis en NEMO Stemmen in de kerk of het oude postsorteercentrum 7 BARBIEDOKTER NIEUWE HAREN, OGEN OF REPARATIE MET EPOXY Oude of vieze Barbies, Barbies met geruïneerd haar of met andere mankementen. Aline Steijn (41) uit Sint Philipsland is er gek op. Zij knapt oude of vieze Barbies op en naait, breit of haakt kleertjes voor hen. ,,Ik noem mezelf gekscherend Barbiedokter." torsitems. Die zijn heel anders dan de poppen om mee te spelen. Ze zijn zwaarder en minder buig zaam", legt ze uit. In haar verzame ling heeft ze poppen uit ieder de cennium. De oudste komt uit 1962. Ook heeft ze exemplaren die niet op de Nederlandse markt zijn uit gekomen. ,,Zoals deze opa Barbie!" Met prothese Door de jaren heen is de Barbie veel veranderd, stelt Steijn. ,,Eerst was er maar één model. Nu zijn er Barbies in allerlei soorten en ma ten. Er zijn dunnere en dikkere, langere en kortere, met verschil lende haarkleuren en zelfs zonder haar. Ook zijn er Barbies in een rolstoel of met een prothese. Het is goed dat er nu zoveel afwisseling is." Afgelopen kerst kreeg ze een gloednieuwe Barbie cadeau. Daar voor was het lang geleden dat ze een nieuwe had gekocht. Ze verza melt de poppen nog steeds, maar struint daarvoor het liefst kring loopwinkels en markten af. ,,Ik ben Nederlands en Zeeuws hé, dus het moet zo goedkoop moge lijk", zegt ze lachend. In de kringloopwinkels vindt ze regel matig mooie, oude poppen. ,,De oude vind ik toch het leukst. Een tijdje geleden kocht ik via Markt plaats een doos met Barbiespullen. Daar zat echt nog originele kle ding in. Dat is voor mij echt net een schatkistje!" Op 9 maart is het feest! Dan viert Barbie, de bekende pop, haar 62ste verjaardag. Aline Steijn is gek op de pop pen. Ze heeft er een veertig tal verzameld. De liefde voor Barbie is haar met de paple pel ingegoten, stelt ze. Dat wordt meteen duidelijk in haar woonkamer, waar ze poppen uitgestald heeft. Een verzameling van allerlei soorten en maten. ,,Ik noem mezelf gekscherend Barbiedokter. Ik re pareer mijn oude poppen en breng ze daarbij zoveel mogelijk terug naar het origineel. Ik maak hun haar mooi of geef hen nieuw haar. Ik her stel ze als dat nodig is met epoxy, een soort klei." Zeker in deze tijd is Steijn dage lijks bezig met haar Barbiehobby. ,,Soms knap ik een pop op voor ie mand anders." Maar dat is niet haar doel. Collectorsitems Twintig jaar geleden ging Steijn zelf Barbies verzamelen. ,,Ik ben begonnen met een aantal collec- Eerst was er maar één model. Nu zijn er Barbies in allerlei soorten en maten Behalve dat ze de poppen opknapt, maakt ze ook zelf kleertjes voor hen. Daar is ze mee begonnen toen ze zeven was. ,,Toen heb ik samen met mijn oma mijn eer ste truitje gebreid. Ik naai en brei ook kle ren voor de poppen, zoals een bruidsjurk en Zeeuwse kleding." Michiel Bouwman Ouwerkerk De bedoeling van die samenwer king, waar nog een waslijst aan mu sea in Nederland aan meedoet, is om van elkaar te leren. Het Waters noodmuseum is de eerste 'afgevaar digde' uit Zeeland. Maar waarom? In het Watersnoodmuseum wordt naast de Ramp ook stilge- Klimaatverandering krijgt de komende jaren meer aandacht staan bij klimaatverandering. Ko mende jaren krijgt dat onderwerp nog meer aandacht, legt directeur Siemco Louwerse uit. ,,Weten- schappelijke feiten die we via die sa menwerking verzamelen over zee spiegelstijging en klimaatverande ring, gaan we op een laagdrempelige manier aan bezoekers overbrengen. Samenwerken en kennis delen met al die 'knappe koppen' is voor ons weer een stap richting ons museum van de toekomst." Het museum zit eigenlijk in een unieke positie, beseft Louwerse. Kennis over overstromingen en kli maat kunnen voor een breed pu bliek toegankelijk worden gemaakt. ,,De emoties die de verhalen over watersnoodrampen oproepen, gaan hier vanzelfsprekend over in water- bewustzijn en nieuwsgierigheid naar de vraagstukken van nu." ZIERIKZEE Stemmen in het voormalige postsorteercen- trum aan het Haringvlietplein in Zierikzee, in groepsaccom- modatie De Koebel in Burgh- Haamstede of in een kerk. Door corona is zelfs stemmen anders dan anders. Er staan acht nieuwe stembureaus op de lijst. Kon je normaal bij verkiezin gen terecht in verpleeg- en ver zorgingshuizen en ouderen- complexen, dit jaar zit dat er niet in. Daarnaast zijn niet alle locaties waar normaal stemlo kalen zijn aangewezen geschikt om coronaproof in te richten. Reden voor de gemeente om acht nieuwe stemplekken aan te wijzen. In totaal zijn er op woensdag 17 september, verspreid over het eiland, 36 stemlokalen in ge bruik. Ingericht volgens de co- ronaregels en met een extra stemburealid paraat om alles in de gaten te houden. Op 15 en 16 maart kunnen mensen terecht in 't Durps'uus in Bruinisse, de Nieuwe Kerk in Zierikzee en het dorpshuis in Renesse. De receptie van het gemeente huis in Zierikzee is aangewe zen als afgiftepunt, waar men sen hun briefstem kunnen in leveren. zaterdag 6 maart 2021 SD Aline maakt Barbie weer als nieuw Anne Jansen Sint Philipsland dat ze haar poppen is gaan restaureren. FOTO MARCELLE DAVIDSE Aline Steijn uit Sint-Philipsland is zo gek op Barbies - Aline Steijn Zo op het oog heeft het Waters noodmuseum weinig gemeen met Naturalis, of wetenschaps museum NEMO. Toch mogen ze in één rijtje genoemd worden, vanwege de samenwerking die ze aangaan. -Siemco Louwerse, Watersnoodmuseum

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 130