1 HORIZONTAAL 5 Vogel met metalen vleugels? (9) 8 Hij doet die dans weer. (3) 9 Ge schenken om een rund te keren in de bakplaats. (7) 10 Berekenende naamge ver. (6) 11 Dat klinkt als de zaak van een Hollandse jongen. (4) 13 De noot op het blik blijft een raadsel. (5) 14 Je achter de boom voegen. (5) 15 Smeer 'm met je blessure! (7) 17 Brandstof die automo bilisten geven. (3) 18 Gidsen zullen hier wel lid van zijn. (10) 20 Vlijtig werd de kwast gehanteerd. (5) 21 Het vliegtuig van de ooievaar. (5) 23 Gehucht met veel rokers. (7) 25 De lieden zijn niet werkwillig. (3) 26 Uw chefs extra pijn doen. (9). VERTICAAL 1 Nota bene dezelfde afkorting voor een plaatsbepaling. (14) 2 Schenk 's genade, al is dat nutteloos! (8) 3 Drank van een kwibus? (5) 4 Hij maakt het, maar is op grote afstand nog kundiger. (12) 6 'n Akelige mis daarom, als een geliefde komt? (8) 7 Inwendig is 't volgens die arts. (9) 12 Toegang voor een dwerg. (12) 16 De Engelse tweelingtijger is al geen tiener meer. (9) 18 Ze gebruiken kousen om 'r in het keukentje te krij gen. (6) 19 Meisje dat warmte geeft. (4) 22 Snelle wending van een paard in de drukte. (5) 24 Uitroep in de Bolero. (3). SUDOKUVIJFLING 2 3 4 9 12 2' 25 OPLOSSINGEN 27-02-21 5 9 2 3 8 4 2 5 9 8 2 5 4 7 1 6 1 4 8 5 1 9 5 7 3 9 6 5 1 2 5 7 3 8 9 1 2 5 8 3 9 1 4 5 3 9 8 4 8 6 7 3 7 1 5 2 8 6 6 9 4 8 6 9 3 5 6 5 2 4 1 2 9 4 6 1 5 8 3 8 6 7 8 5 6 5 3 6 9 3 9 6 5 7 1 6 2 8 3 7 9 9 2 3 4 6 2 9 1 4 6 9 9 8 6 6 7 4 1 8 1 7 6 4 2 Sanders 8 10 13 15 16 18 19 20 22 23 24 L 26 Cryptogram horizontaal: 1 wagenpark, 8 inleg, 9 panne, 10 steunfraude, 11 hem, 13 ijs salon, 14 pint, 16 aanbouw, 19 onrijp, 20 steel, 21 Doornroosje, 22 ingroen, 23 annex, 24 status verticaal: 2 allee, 3 eigenwijs, 4 pa perassen, 5 ransuil, 6 bisschop, 7 ge meend, 12 minvermogend, 15 boxer short, 16 appendix, 17 wildernis, 18 foedraal, 20 slotgat Quizwoordzoeker 1 Abraham Kuyper, 2 alumni, 3 amanu ensis, 4 bliksemafleider, 5 boomkunde, 6 botanie, 7 chemie, 8 Cito, 9 Delft, 10 diesrede, 11 Edison, 12 etymologie, 13 extraneus, 14 Fröbel, 15 genees kunde, 16 genetica, 17 gerontologie, 18 hbo'er, 19 Hippocrates, 20 linguïst, 21 meetkunde, 22 NASA, 23 nerd, 24 octrooi, 25 pabo, 26 röntgen, 27 thorax, 28 volkenkunde, 29 Volta, 30 vrije school Oplossing: hockeyspeler Quizfilippine 1 rasta, 2 Irving Berlin, 3 stuc, 4 Van der Hoeven, 5 hennep, 6 RTL-Véronique, 7 zwemmen, 8 Beekse Bergen, 9 slang, 10 Cooper, 11 trompet, 12 halal, 13 Atje, 14 oorlel De oplossing is een citaat van Gys Miedema: Wie stilte najaagt moet vaart minderen. Zweedse puzzel Sudoku 7 5 3 2 1 9 4 6 8 6 1 2 8 4 7 5 9 3 9 4 8 5 6 3 1 2 7 4 3 1 6 7 8 9 5 2 8 7 9 1 2 5 3 4 6 2 6 5 3 9 4 8 7 1 5 2 6 9 3 1 7 8 4 1 8 7 4 5 2 6 3 9 3 9 4 7 8 6 2 1 5 vertaler Sudoku vijfling Puzzelboeken Meer puzzelen? Kijk dan op de site van deze krant! 1 9 2 4 8 6 3 7 5 7 2 1 3 8 9 5 4 6 3 7 5 1 9 2 8 6 4 4 8 6 2 1 5 7 3 9 6 4 8 5 3 7 1 2 9 5 3 9 4 6 7 2 8 1 9 8 3 6 7 1 4 5 2 1 5 8 9 3 4 6 7 2 5 1 7 3 2 4 9 8 6 6 9 7 5 2 8 3 1 4 4 2 6 8 5 9 7 1 3 3 4 2 6 7 1 9 5 8 7 6 1 9 4 5 2 3 8 5 7 1 9 6 4 8 5 3 1 2 7 2 3 4 7 6 8 5 9 1 6 2 4 8 7 3 1 9 2 4 6 5 8 5 9 2 1 3 6 4 7 9 3 8 2 1 5 7 4 6 8 9 3 7 2 6 1 4 5 3 8 9 3 1 4 8 9 7 6 5 2 8 5 9 2 6 3 7 4 1 9 8 3 4 7 2 1 6 5 3 8 9 4 2 7 5 8 3 6 1 9 7 6 2 9 1 5 4 8 3 7 1 2 5 9 6 1 2 7 8 3 4 4 1 5 8 3 6 9 7 2 4 5 6 1 3 8 9 4 6 2 7 5 1 9 4 7 2 8 5 3 6 9 4 5 3 1 8 7 2 6 3 7 8 5 6 4 2 9 1 8 6 3 2 7 4 9 5 1 2 5 6 3 9 1 8 4 7 7 1 2 6 9 5 4 8 3 8 2 7 6 5 9 3 1 4 2 5 1 8 6 9 3 4 7 6 4 1 2 8 3 7 5 9 3 7 9 4 5 2 1 6 8 5 3 9 1 4 7 6 2 8 6 8 4 7 3 1 5 9 2

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 125