Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing Bent u 70 jaar of ouder? Elke R5E1 telt Dan kunt u stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen, of per brief stemmen. Wilt u uw stem per brief uitbrengen? Alles wat u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis. Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door. Uiterlijk op woensdag 3 maart heeft u uw stempluspas ontvangen. Let op: heeft u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt? U kunt voor 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas aanvragen bij uw gemeente. Tussen vrijdag 26 februari en donderdag n maart ontvangt u de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen: hetbriefstembiljet; een envelop met de tekst 'briefstembiljet'; de retourenvelop; een stapsgewijze uitleg. Let op: heeft u op donderdag n maart nog niet alles ontvangen? Neem contact op met uw gemeente. AFGIFTEPUNT 1. Maak op het briefstembiljet uw keuze. Dit mag met elke kleur. Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst 'briefstembiljet'. Plakde envelop dicht. 2. Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving. Zet uw handtekening op de stempluspas. 3. Stop in de retourenvelop: de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet; én de stempluspas waarop u uw handtekening heeft gezet. Plakde retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig. 4. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt: doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf lever deze in bij een afgiftepunt. De afgiftepunten zijn op werkdagen open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Waar de afgiftepunten zijn, vindt u op de website van uw gemeente. Heeft u nog vragen? Kiikdan opwww.elkestemtelt.nl. Daar vindt u meer informatie en een instructiefilmpje. U kunt ook bellen met 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur). BR EFSTEMB UET BRIEFSTEMBILJET F'sè

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 12