Erwten, kappertjes en knapperende wijn Wijnweetje Corona stak een stokje voor een etentje met een Vlaamse striptekenaar. Dan maar thuis aan de pasta en 'Kama' een fotootje appen. Italië mag zich op Luc Zeebroek (beter bekend als Kamagurka) en ik vormen een enigszins geheim Belgisch-Nederlands eet- en drinkgezelschap. Onze vriend schap is ooit ontstaan in Leuven, toen ik met culinair publicist Ronald Hoeben een serie arti kelen schreef voor mannenblad Esquire. Na hiervoor eerst elke provincie in Nederland gastro nomisch in kaart te hebben gebracht door met bekende lekkerbekken over eten te praten, belandden wij ook in Vlaanderen. Om precies te zijn in restaurant De Spaanse Bra bander van Dirk - God hebbe zijn ziel en de duivel zijn lever - Lambrechts. Ik herinner mij dat 'Kama' vegetarisch wenste te eten. Het is zo lang geleden dat 'geen vlees of geen vis' eten in een restaurant bij lange na nog niet zo ingeburgerd was als tegen woordig. Kama's order bleek niet goed doorgekomen, of Lambrechts wilde deze niet horen: de entrecote die Kama gurka kreeg was enorm. Echt memorabel is echter dat ik daarna nooit meer iemand met zoveel graagte een entrecote heb zien eten. In later jaren leidde de ont stane vriendschap tot ons boek Waanzin Wijnzin (een brief schrijver eiste vernietiging van de oplage vanwege een hoofd stuk over Adolf Hitler en zijn kwaaie dronk) en vele etentjes en drinkuitstapjes in Neder land, België en in den vreemde. En als wij niet gezamenlijk konden tafelen, informeerden we elkaar online via foto's van bijzondere, leeggedronken flessen. We hebben ons er zelfs een WhatsApp-alter ego voor aangemeten: Dorstman BE en Dorstman NL. Onlangs diende zich een as pirant-lid aan: de in Portugal wonende Arthur van Ameron- gen. Nu ben ik al een fan van zijn columns waarmee hij de Volkskrant en HP/De Tijd onvei lig maakt. Maar ik werd het nog meer toen hij schreef dat hij samen met Reggie Smith, een Nederlandse importeur van Portugese wijnen, 'dé wijngids over de Algarve en Alentejo' gaat maken. 36 Eten drinken Mevrouw Hamersma runt een kook boekwinkel, meneer Hamersma weet alles over wijn: een gouden combinatie. basis van de oogst in 2020 wederom het grootste wijn- land ter wereld noe men. Maar die bijna 50 miljoen hecto liter rood, wit en rosé baren ook zorgen. Wereldwijd is de horeca nog grotendeels op slot en de toegenomen thuisdorst is lang niet groot genoeg. Er belandde 3,5 miljoen hectoliter meer in de kelders. Reden: de subsidie procedure om de wijnboeren op vrij willige basis minder te laten oogsten bleek te ingewik keld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 116