'IK HEB NOG NOOIT ZOIETS ENGS MEEGEMAAKT' 24 Televisiepresentator Pascal Tan (27) was in 2018 voor een reportage van Het Klokhuis in het rampgebied. ,,In mijn tienerjaren vertelde een vriendin mij in een droom dat ik later zou doodgaan aan radioactieve straling. Toen ik in 2018 door Het Klokhuis werd Gevoel van schaamte 'Bij de geor ganiseerde tours willen de gidsen het vooral hebben over de mooie bloesems in de bomen.' gevraagd om een aflevering te filmen in Fukushima, werd ik dus behoorlijk nerveus. Maar ik ben nu eenmaal een adrenalinejunkie, dus het idee van een verlaten spookstad sprak mij stiekem wel aan. Toen wij aankwamen, moesten er in twee dagen zoveel moge lijk interessante locaties en verhalen worden gefilmd. Het begon met een georgani seerde tour door lokale gidsen, die het vooral, en bij herhaling, hadden over de mooie Japanse bloesembomen. Blijkbaar heerst er onder Japanners nog steeds een enorm gevoel van schaam te om het echte verhaal te vertellen. Wij wisten al snel: zo gaat het nooit lukken om een objectieve reportage te maken, dus besloten we verder te toeren met een eigen busje. Zo ontdekten we miljoenen vuilniszakken met radioactieve grond, waarvan niemand weet wat ermee moet gebeuren. Toen we een verlaten school gebouw betraden, geloofden wij onze ogen niet. Op het krijt bord leek het alsof de leraar halverwege een woord was gestopt met schrijven om in paniek te vluchten. In de gym zaal stonden alle schoentjes nog netjes klaar, alsof de les elk moment kon beginnen. Toen wij er waren, klonk om 12 uur stipt de schoolbel. Ik heb nog nooit zoiets engs meegemaakt. Wij namen geen grote risico's, maar het lukte ons wel om heel dicht bij de kerncentrale te komen. Onze stralingsmeter gaf aan dat de nucleaire straling er honderden keren hoger was dan normaal. Voor de reportage moest ik drie dagen in dezelfde kleren rondlopen, want verschil lende outfits in een item van een paar minuten, dat kan niet op televisie. Op de laatste dag vertelde een wetenschapper me hoe onver antwoord dat was. Eén minus cuul radioactief deeltje op mijn kleding zou genoeg kunnen zijn om via inademing mijn lichaam binnen te dringen, met alle ge volgen van dien. Die boodschap heeft nog maandenlang in mijn hoofd gezeten. Toch kijk ik er op terug als een onvergetelijke ervaring. Zo'n gigantisch getroffen gebied, met zo veel slachtoffers, dat zie je maar één keer in je le ven.''

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 104