'IS DIE LUCHT ZO SCHADELIJK DAT IK STRAKS NIET MEER ZWANGER KAN WORDEN?' li - rf Fotograaf Sanne de Wilde (33) ging in 2014 naar Fukushima voor een fotoreportage voor de Volkskrant. ,,In 2014 vroeg een journalist mij of ik mee wilde naar Fukushima voor een artikel over kerncentra les. Klimaat en milieu vind ik belangrijke onderwerpen, dus twijfelde ik geen moment. Toen wij in het rampgebied aankwa men, voelde het alsof we door een apocalyptisch wasteland liepen. Het was ruim drie jaar na de ramp, maar de dorpen en steden waren nog steeds volledig verlaten. Alsof de tijd er stilstond, en het leven volledig was opgehouden. Op de plaats waar ooit mensen liepen, zagen we nu rondzwervende everzwij nen. In een ingestort school gebouw zagen we de schriftjes van de kinderen nog liggen. We bezochten aan de rand van het rampgebied container woningen. Dat zijn kleine opslag huisjes, waar de bewoners die hun huis en al hun spullen waren kwijtgeraakt al jarenlang woon den, totdat het veilig was om terug naar huis te gaan. Een bewoner vertelde over haar zoontje, die na de ramp al zijn haren was verloren. Dat was best eng, ook omdat onze eigen stralingsmeters aangaven dat de radioactiviteit nog extreem hoog was. Toen we later in een tourbusje rondreden met ande re bezoekers, zeiden twee vrouwen tegen elkaar: 'pfoe, ik ben blij dat ik al kinderen heb'. Daar schrok ik enorm van en raakte aan het twijfelen. Is die lucht en bodem hier zo schade lijk, dat ik straks niet meer zwanger kan worden? Waar de radioactiviteit het hoogst was, werden wij tegen gehouden door de beveiligers. En dat terwijl de Japanse over heid de bewoners jarenlang actief aanspoorde om terug te keren naar het rampgebied door een vals beeld te schetsen van prima leefbare dorpen en ste den. Maar het meest zorgwek kend vond ik nog om te horen dat er nog steeds een gat in de kerncentrale zit, dat nooit goed gedicht is. Daar lekt nog altijd radioactief afval, terwijl er nog steeds bevingen zijn. Sterker: toen wij er waren, voelden we de aardbodem onder onze voeten trillen. Heel beangsti gend om te beseffen dat een nieuwe wereldramp nog altijd op de loer ligt.'' Ontheemd Een container dorp waar voornamelijk ouderen uit het dorp Katsurao wo nen, waar ze wachten tot ze terug kun nen naar hun oude huis. Hl Q Hl Q Hl z z C/3 O ZATERDAG 6 MAART 2021 23

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 103