jp— 'DIE VERLATEN PLEKKEN GRIJPEN ME BIJ DE KEEL' - Boodschappen - -_-i 1 Bob Thissen in een winkel waar de tsunami toesloeg. Links een verlaten verzorgingshuis. LU CO co ca O ca co ,,Al direct na de ramp begon het bij mij te kriebelen. Een ver laten rampgebied van die om vang, dat moet je gewoon ge zien hebben. Als urban explorer fotografeer en film ik graag het verval van steden en dorpen. Dat is een geleidelijk proces, dus ik besloot te wach ten met mijn vertrek. Tijdens mijn reis in 2017 was het mijn doel om zoveel mogelijk red zones te verkennen. Dat zijn punten waar de straling op z'n hoogst is en waar dus niemand mag komen. Op de eerste avond hield de politie mij al aan, bij de grens van het verbo den gebied. De bewaking was heel streng. Op één autoweg in de rode zone mocht ik wel rij den. Dat was een surrealistische tocht, dwars door een grote spookstad. Alle gebouwen wa ren overwoekerd door planten en bomen. Tijdens mijn tweede reis, een jaar later, was ik beter voorbereid. Over een treinspoor liep ik 's nachts vier kilometer, om diep in de red zone te belanden. Daar sprak ik een boer die er nooit was wegge gaan. Hij zag het als zijn plicht om zich te ontfermen over alle koeien in het rampgebied. Dat deed hij puur uit liefde, want door de radioactiviteit leverde de melk en het vlees van die koeien niets meer op. In een verlaten supermarkt was nog goed te zien hoe groot de paniek was bij de klanten die hun winkelwagentje hadden laten staan om weg te rennen voor het gevaar. Tijdens mijn reis moet ik voortdurend goed oppassen om niet gepakt te worden, want dat zou een maandenlange gevangenisstraf betekenen. Maar het grootste gevaar was de radioactiviteit. Bij elkaar opgeteld heb ik we kenlang gezworven op plekken waar de straling honderden malen hoger is dan normaal. Daar maak ik mij nog weleens zorgen over. Soms denk ik dat ik te veel straling in mijn lichaam heb gekregen en dat ik daar op relatief jonge leeftijd ziek van zal worden. Misschien laat ik mij daarom een keer in een Oekraïense kliniek meten. Sinds de Tsjernobyl-kernramp is dat soort testen in Oekraïne heel gebruikelijk. Van alle verlaten plekken in de wereld die ik heb gezien, is Fukushima nog altijd het meest aangrijpend geweest. Het idee dat mensen in dorpen en steden in alle haast hun hele leven ach ter zich moesten laten, greep mij echt bij de keel. Alsof je rondloopt in een levensechte horrorfilm, die ons allemaal kan overkomen.'' Fotograaf en filmer Bob Thissen (35) ging zes jaar na de ramp naar Fukushima. Hij kwam terug met een hoofd vol indrukken en een bijzondere reeks foto's. ZATERDAG 6 MAART 2021 21

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 101