fris SK. regionale nieuws wel Zeeuwse Roosevelts 30% 2 leden RvC JOL Vandaag bij deze krant Deze winter geen enkel geval van influenza vastgesteld <p o o o Is Renée de Mol, of toch Rocky? GRATIS 1 erlyJ| Walcheren FRANKLIN THEODORE ErEGEN Kijkers geven hun theorieën ten beste Terwijl de coronapandemie voortwoekert, kreeg de griep deze winter in Nederland geen voet aan de grond. Er zijn pre cies nul officiële gevallen. Vol gens experts toont dat aan dat ook griepdoden met maatrege len te voorkomen zijn. Sander van Mersbergen Utrecht Bij de huisartspraktijken die struc tureel monsters laten analyseren op de aanwezigheid van virussen, is geen enkel positief influenzageval vastgesteld. Dat stelt kennisinsti tuut Nivel, dat in Nederland samen met het RIVM de verspreiding van luchtwegvirussen monitort. ,,We volgen het influenzavirus niet zo goed als het coronavirus'', zegt Ma- riëtte Hooiveld van Nivel. ,,Maar al les wijst erop dat de circulatie van influenza is gestopt. In de monsters van huisartsen vinden we het niet, en ook bij de ziekenhuizen wordt het virus niet aangetroffen." Een logisch klinkende verklaring daarvoor is dat iedereen die snuift en snottert nu naar de coronatest- straat gaat, in plaats van naar de huisarts. Toch blijkt uit de Nivel- cijfers dat er wel degelijk mensen met griepklachten bij de huisarts komen. Bij nadere analyse van hun testmonsters in het lab zijn wel het corona-, rhino- en enterovirus aan- getroffen, maar geen enkele keer het griepvirus. Dat is al sinds het vorige voorjaar zo. Ook in de rest van West- en Noord-Europa zijn deze winter amper griepgevallen gevonden. ,,De Covid-19-pandemie heeft we reldwijd echt een grote impact ge- Dit wereldwijde effect is spectaculair, vanuit virologisch oogpunt had op de griep'', zegt een woord voerder van de WHO. ,,Hoewel er continu op griep getest is, in som mige landen zelfs meer dan ge woonlijk, is het aantal gevallen overal kleiner dan gedacht.'' ,,Vanuit virologisch oogpunt is dat spectaculair", stelt Louis Kroes, hoogleraar medische microbiologie in Leiden. ,,De circulatie van het in fluenzavirus bleek niet mogelijk met de maatregelen die nu tegen corona genomen zijn.'' Vliegverkeer Het grotendeels stilvallen van het internationale vliegverkeer heeft een enorme impact gehad op het aantal introducties van de griep, vermoeden deskundigen. Daar naast wijzen ze op het grotere aan tal mensen dat zich voor dit seizoen liet vaccineren. Experts werpen de vraag op of in de toekomst met gerichte maatre gelen ook griepdoden voorkomen kunnen worden. ,,Handen wassen, thuiswerken bij klachten: je maakt het een virus gewoon moeilijker als je die basismaatregelen hanteert'', zegt een woordvoerder van het RIVM. Gemiddeld overlijden in Nederland enkele duizenden men sen per jaar aan griep. Corona eiste het afgelopen jaar, ondanks strenge maatregelen, 15.000 tot 20.000 do den. P4 Lelystad Airport is klaar Maar gaat er ooit een vliegtuig landen?» P3 Lid Raad van Toezicht KORTING MONTAGE* Keuken Kampioen l'escaut Voor l'escaut woonservice inVlissingen zoeken wij www.erly.nl zaterdag 6 maart 2021 Nieuwsmedia Er rijzen steeds meer vraagtekens rond de band tussen Zeeland en de beroemde Roosevelt-familie Nieuw onderzoek toont aan dat de bestaande theorieën over de Thoolse wortels van de beide Amerikaanse presidenten - Theodore en Franklin Delano - in elk geval weinig hout snijden. Maar er valt ook niet te bewijzen dat er géén band is. Mm3-- It c? iHABDNODI<1 eN DAT WAS I "verging? Bli ff er nier m e Wandelroutes ranurr tt iHaniersmakiesttfenPunsf^.i.,... P24-25 Lockdown doet griep de das om —Louis Kroes, hoogleraar medische microbiologie PUBLIC SPIRIT i^Onze Wijs Voor de elf basisscholen van Stichting Onze Wijs zoeken wij een op voordracht van de GMR www.publicspirit.nl OP ALLE KEUKENS 1 PLAN EENVOUDIG ONLINE JE AFSPRAAK. Scan de QR code of ga naar keukenkampioen.nl woonservlce 7°C Geregeld pzc.nl zon en Ook voor het laatste Jaargang 263 De PZC is onderdeel van: Prijs €3,95 Geen krant ontvangen? pzc.nl/service/bezorging s 1688 5 5 5 5 47" ZEELAND2 FOTO LIBRARY OF CONGRESOFTHE UNITEDSTATES OF AMERICA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 1