Populaire parkeerplaats aan de Koningsweg slinkt zienderogen Dicky ging failliet en kookt nu in toprestaurants 6 Bestraten begint 22 februari De Dokbrug is bijna klaar. foto lex de meester Dicky Wattimena in restaurant Havendorp. archieffoto lex de meester Claudia Sondervan Vlissingen De vereniging beheert en onder houdt het komende decennium de jachthaven in het Dok, schuin te genover de eigen jachthaven aan het Kanaal door Walcheren. Daar ontvangt de vereniging ook passan ten aan de steigers, maar daar was geregeld niet genoeg plaats. Men sen die met hun boot Vlissingen bezoeken kunnen in het Dok, veilig achter de brug, verblijven met de binnenstad op twee minuten lo pen. De Dokbrug kan per dag vier tot VVW Schelde tekent voor beheer jachthaven vijf keer open voor jachten, zegt projectleider Scheldekwartier Hans van Houdt. De brug blijft neer voor wegverkeer in de ochtend en na middag voor werknemers van Amels en Schelde Exotech en voor transporten naar de werf. Voor bo ten die wachten op toegang naar de haven komt er een wachtplaats in de Binnenhaven. Aan de andere kant van het Dok, bij de toenmalige scheepsbouwhel- ling, moet de gemeente besluiten hoe de oversteek van Peperkade naar Jan Weugkade er precies uit komt te zien. Die komt op de plaats waar vroeger de blauwe brug lag. Op de plaats van de oude dokdeu ren ligt een dam. Aan de zijde van de Jan Weugkade komt in de hoek van het Dok een zonneterras bij het waterniveau te liggen. De jachthaven krijgt een drijvend havenkantoor met sanitaire voor zieningen voor de watertoeristen. Dat wordt vlak naast de dokdeur naar het Dok van Perry neergelegd, waar eerder nog plaats was vrijge houden voor de watertaxi, maar die is inmiddels teloorgegaan. Voor het innemen van brandstof en water en legen van afval(water) kunnen bo ten terecht in de eigen haven van VVW Schelde aan het Kanaal door Walcheren. Het kostbare herstel van de kades van het Dok is inmiddels afgerond. De gemeente heeft net de bestra ting rondom aanbesteed. Vanaf maandag 22 februari wordt aan de Jan Weugkade een strook van tien meter vanaf het water bekleed met verharding. Bij de Ketelmakerij - woningen, die steeds meer be woond raken, wordt het hele ter rein aangelegd. Ter hoogte van de Machinefabriek en de Timmerfa briek blijft een strook bij de gebou wen nog vrij in verband met de bouwwerkzaamheden. De ver bouw van de Timmerfabriek tot hotel is begonnen en als de ge meenteraad op donderdag 11 maart akkoord gaat, worden het casco en de gevels van de Machinefabriek opgeknapt voor herontwikkeling. Maar ruim voor die werken rond zijn, kan er rondom het Dok gefla neerd worden, zegt De Jonge. Het terrein oprijden vanaf de Ko ningsweg kan sinds een week niet meer. De resterende parkeerplaat sen en het terrein voor vergun- ningparkeerders aan de Houtkade zijn nu via de Koudenhoek bereik baar. Zolang de parkeerautomaat daar niet werkt, zijn niet enkel de eerste drie uur gratis. Er blijven, als alle wegwerken klaar zijn, wel parkeerplaatsen be schikbaar tussen Koningsweg en Palingstraat, zegt projectleider Sander Jakobsen. In elk geval tot 2025, als de woningbouw aan de Houtkade is voorzien. De Dokbrug wordt eind maart opgeleverd. In april moet de nieuwe Koningsweg en, aan de overzijde van de Dokbrug, de straat Dokwerker klaar zijn. Die sluit met een verbrede kruising aan op de De Willem Ruysstraat. Het stuk Koningsweg dat voor langs de Timmerfabriek loopt, wordt weggehaald. Dat gebied is bestemd tot terras bij het hotel en als verblijfsplaats bij de aanko mende cruisekade in de Binnen haven. Een paar weken geleden deed Wat timena in de PZC zijn verhaal over de teloorgang van restaurant Ha vendorp in Vlissingen. Over de roem die hij had, over de fouten die hij had gemaakt en over de hoop die hij hield. ,,Na de publicatie stond mijn tele foon roodgloeiend. Heel veel posi tieve reacties, ook wat negatieve. Een crowdfunding die spontaan werd opgezet. En wel vier banen die me werden aangeboden." Eén ervan kwam van Dennis Hu- waë, van toprestaurant Daalder in Amsterdam, die vorig jaar nog nummer 97 werd in de ranglijst van beste koks ter wereld. ,,Dennis is zelf van Molukse komaf, hij heeft nog in Vlissingen gewoond. Hij maakt fusion-achtige gerechten, maar Moluks koken heeft hij eigen lijk nooit geleerd. Dus dat doe ik nu." Traditionele gerechten Hoe dat is? „Fantastisch, echt. Leer zaam om te zien hoe je een restau rant hoort te organiseren. En ge weldig om getalenteerde koks te le ren wat je zelf van thuis uit hebt meegekregen. Ik leer ze traditionele gerechten, maar ik sta ook sambal te maken. Dit weekend lanceren we vijftig take away-boxen, zoals ik die ook in Zeeland maakte. Als het een succes is, gaan we flink uitbreiden." Leerzaam om te zien hoe je een restaurant hoort te organiseren En van het een komt het ander. ,,Eind deze maand geven we samen een workshop Moluks koken in De Librije. Als ik wil, kan ik bij Dennis blijven. Maar er is ook zicht op een doorstart van Havendorp. Mijn hoop was niet voor niets." Nog zowat dertig vrije parkeerplaatsen zijn bereikbaar via de Koudenhoek. foto lex de meester zaterdag 6 februari 2021 Rondje Dok deze zomer mogelijk Champagne op de voorplecht van museumschip de Mercuur vrijdagmiddag: wethouder John de Jonge van Vlissingen en voorzitter Sal Cracau hieven het glas op tien jaar samenwerking in jachthaven Scheldekwartier. Bezoekers van Vlissingen die denken aan de Koningsweg de eerste drie uur gratis te kunnen parkeren stoten hun neus. Het verleggen van de Koningsweg naar de nieuwe Dokbrug be slaat inmiddels het grootste deel van het populaire parkeer terrein. Claudia Sondervan Vlissingen Zo heb je niks en zo sta je tus sen sterren. Dicky Wattimena mag dan failliet zijn, voor zijn kookkunsten geldt dat aller minst. De Middelburgse kok staat nu in de keuken van een Amsterdams toprestaurant. En eind deze maand in De Librije. Wendy Wagenmakers Middelburg - Dicky Wattimena, kok □jlabtujcie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2021 | | pagina 34