Havendorp is terug als take away 6 ,,Zou je er in willen zetten; 'Voor Anja, die zo graag leest'? Het is namelijk voor mijn zus", vraagt Rita Vendrig als ze bij Marieke Lucas Rijneveld aan de beurt is om haar boek te laten signeren. ,,En mag ik dan ook nog een foto van ons maken?" MIJN LIEVE GUNSTELING SCHRIJFSTER SIGNEERT HAAR BOEKEN IN GOES Vendrig is uit Kapelle naar Goes gekomen om de schrijfster een boek te laten signe ren. ,,Mijn zus woont in Frankrijk en die wilde heel graag die eerste roman van Rijne veld hebben. Zij is echt een boe- kenfan. Maar toen Rijneveld er die belangrijke prijs mee had gewon nen was het nergens meer te krij gen. Ik was als de dood dat dat nu weer zo zou zijn, dus toen ik zag dat ze hier kwam signeren heb ik gelijk een boek gereserveerd." Schrijfster Marieke Lucas Rijne veld (29) deed zaterdagmiddag Goes aan voor een signeersessie. Nu ik haar tweede roman heb gelezen ga ik toch twijfelen. Die is net zo goed als haar eerste Een week geleden verscheen haar nieuwe roman Mijn lieve gunste ling. Met de voorganger daarvan, De avond is ongemak (Rijnevelds eerste roman), won zij dit jaar de prestigieuze International Booker Prize. In De Koperen Tuin konden liefhebbers dat nieuwe boek, of één van haar andere pennevruch- ten, laten signeren. Van die gelegenheid maakte een flink aantal mensen gebruik. Zij grepen de kans om de wereldbe roemde schrijfster te spreken, een boek te laten signeren en op de foto te krijgen. Net als Rita Vend rig. ,,Ja natuurlijk mag je een foto maken", krijgt zij te horen van Rij- neveld. En even later wandelt de Kapelse tevreden de boekhandel uit. Weer een topper Vendrig koos in verband met haar zus bewust voor de eerste roman van Rijneveld. Een logische keus? Anthoni Fierloos van de Ko peren Tuin weet het zelf eigenlijk ook niet. Hij vindt ook de nieuwe roman van Rijneveld weer een topper. „Normaal zou ik zeggen; 'de eerste'. Daar heeft ze niet voor niets zo'n grote prijs mee gewon nen. Maar nu heb ik haar tweede roman gelezen en nou ga ik toch twijfelen. Die is net zo goed. Het onderwerp is natuurlijk best zwaar, maar ik ken bijna geen an dere auteur die het zo kan schrij ven." Literair belang Dat niet iedereen op de hoogte is van het literaire belang van de Ne- derlandse schrijfster is te horen buiten de boekenwinkel. Twee vrouwen zoeken daar luid conver serend hun fiets op. ,,Er stond een of andere schrijfster haar boeken te signeren", vertelt de één tegen de ander. ,,Die stond opeens met haar boek op één, ofzo. Maar dat signeren was precies beneden en daar stond iedereen voor in de rij. Dan kan ik niet rustig naar boeken kijken." De gedwongen pauze die hij nam, is sinds afgelopen weekeinde voor bij. Dicky Wattimena kookt weer de geliefde Molukse maaltijden en meteen komen de bestellingen voor afhaalmaaltijden binnen. ,,Vrijdag was de eerste dag en dat ging al goed", zegt hij tevreden. Want om- kijken in teleurstelling dat het res taurant dicht is en vrijwel zeker ook niet meer opengaat, dat wil hij niet. ,,Ik wil niet omkijken naar hoe mooi het was, maar vooruitkijken naar hoe mooi het gaat worden." Voordat de coronacrisis uitbrak, ging het zakelijk al erg moeilijk met Havendorp. Het restaurant zat wel iswaar vaak vol, maar toch lukte het niet om de kosten terug te verdie nen. De coronacrisis gaf de finale zet. Dicky Wattimena laste een pauze in en die tijd benutte hij om een nieuwe samenwerking aan te gaan met SEC Catering, op Vrij burg. Eigen webshop ,,Ik kook nu in de keuken van SEC maar heb mijn eigen webshop voor afhaalmaaltijden. De vraag is nog steeds goed, er blijft behoefte aan de Molukse keuken", stelt Watti- Ik wil vooruitkijken naar hoe mooi het gaat worden mena tevreden vast. Dat is ook de reden voor SEC om met hem samen te werken, beaamt René Willems. ,,Daarom houden we de naam Havendorp ook in ere. Dat is een goeie naam die in twee jaar is opgebouwd. Die reputatie gooien we niet weg. En voor SEC zijn Molukse afhaalmaaltijden ook een belangrijke vernieuwing. Want onze agenda voor feesten en be drijfsrestaurants is ook leeg." Bovendien is Havendorp niet al leen een naam die bij een historisch belangrijke plek hoort, lacht Watti- mena. ,,Havendorp zit in mij, daar liggen mijn roots." De nasi, de ren- dang en natuurlijk de satés, geroos terd op de Havendorp-barbecue - het staat allemaal op de kaart. ,,Maar ik begin voorzichtig, om te zien hoe het loopt. Want ik wil wel kwaliteit bieden." maandag 16 november 2020 GO Roman Rijneveld weer topper Willem Adriaansens Goes -Anthoni Fierloos, boekhandel De Koperen Tuin Kijk op de site bij /video Wereldberoemde auteur signeert in Goes Havendorp is weer open. Niet als restaurant, wel voor afhaal maaltijden. Niet op de ver trouwde, historische plek naast het station in Vlissingen, maar bij SEC Catering op bedrijven terrein Vrijburg. En natuurlijk wel met Dicky Wattimena achter de barbecue en het fornuis. Maurits Sep Vlissingen -Dicky Wattimena M Dicky Wattimena aan het werk in de keuken van SEC Catering voor zijn afhaalrestaurant Ha vendorp. FOTO LEX DE MEESTER MARIEKE LUCAS RIJNEVELD ;heurend Schrijfster Marieke Lucas Rijneveld (links) geeft Rita Vendrig haar gesigneerde boek. foto johan van der heijden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2020 | | pagina 26